podatek VAT, podatek dochodowy, ulgi, odliczenia, zwolnienia podatkowe
lupa
A A A

Amortyzacja w praktyce - Dodatek nr 6 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6 (414) z dnia 20.03.2016

Amortyzacja środków trwałych po ich ulepszeniu

Na jakich zasadach amortyzuje się ulepszone środki trwałe?

Ulepszenie środka trwałego nie powoduje ponownego rozpoczęcia jego amortyzacji. Ulepszony składnik majątku amortyzowany jest tą samą metodą, którą amortyzowany był przed ulepszeniem, tyle że od większej wartości. W sytuacji kiedy dany środek trwały amortyzowany był przed ulepszeniem np. metodą liniową, to tę samą metodę należy zastosować po jego ulepszeniu.

Odpisów amortyzacyjnych od zwiększonej wartości środka trwałego dokonuje się począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek ten został ulepszony (art. 22h ust. 1 pkt 1 updof i art. 16h ust. 1 pkt 1 updop).

Przykład

Podatnik posiada w ewidencji środków trwałych urządzenie o wartości początkowej 60.000 zł, które amortyzuje metodą liniową przy zastosowaniu rocznej stawki amortyzacyjnej w wysokości 14%. W styczniu 2016 r. poniósł wydatek w kwocie 30.000 zł na ulepszenie urządzenia. Od lutego br. podatnik nalicza odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej podwyższonej do wysokości 90.000 zł. Nadal stosuje przy tym metodę liniową i tę samą stawkę amortyzacyjną.

W innym momencie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych, jeżeli ulepszony środek trwały amortyzowany jest metodą degresywną. Metoda ta polega na tym, że odpisy amortyzacyjne w pierwszym roku amortyzacji naliczane są od wartości początkowej środka trwałego. Natomiast w drugim i następnych latach podatkowych odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości, którą ustala się każdorazowo na początek roku podatkowego. Aktualna wartość jest więc różnicą pomiędzy wartością brutto, tj. ustaloną w momencie przyjęcia danego składnika majątku do środków trwałych, a sumą dotychczas dokonanych odpisów amortyzacyjnych (art. 22k ust. 1 updof i art. 16k ust. 1 updop). Oznacza to, że przy amortyzacji metodą degresywną, począwszy od drugiego roku amortyzacji, wartość początkową środka trwałego ustala się na początku każdego kolejnego roku podatkowego. W tym przypadku przepisy nie przewidują zmiany wartości początkowej w trakcie roku podatkowego. Zatem wartość początkową ulepszonego środka trwałego amortyzowanego metodą degresywną można zwiększyć w miesiącu następującym po dokonaniu ulepszenia tylko w pierwszym podatkowym roku jego używania, natomiast w kolejnych latach dopiero od początku następnego roku podatkowego.

Dokonując odpisów amortyzacyjnych metodą degresywną, w określonym momencie przechodzi się na metodę liniową. Po zmianie metody na liniową, wartość początkową ulepszonego środka trwałego można zwiększyć po dokonaniu ulepszenia.

Przykład

W styczniu 2016 r. podatnik nabył i przyjął do używania środek trwały o wartości początkowej 100.000 zł, który amortyzuje metodą degresywną. Pierwszego odpisu amortyzacyjnego dokonał za luty. W marcu 2016 r. doszło do ulepszenia tego środka trwałego. Wartość ulepszenia wyniosła netto 10.000 zł i powiększa wartość początkową środka trwałego. Ulepszenie to miało miejsce w roku oddania środka trwałego do używania, więc odpisy amortyzacyjne od zwiększonej wartości początkowej (110.000 zł) będą dokonywane od kwietnia 2016 r.


Przykład

W czerwcu 2015 r. podatnik nabył środek trwały o wartości netto 50.000 zł, który przekazał do używania w miesiącu jego nabycia. Od lipca 2015 r. rozpoczął jego amortyzację metodą degresywną. W marcu 2016 r. dokonał ulepszenia tego środka trwałego. Ulepszenie to wyniosło netto 6.000 zł. Z uwagi na to, że ulepszenie miało miejsce w drugim roku amortyzacji degresywnej, zwiększy ono wartość początkową środka trwałego dopiero od początku 2017 r.


Przykład

W lutym 2013 r. podatnik kupił środek trwały kwalifikujący się do amortyzacji degresywnej, którego wartość początkowa wynosi 280.000 zł. Stawka amortyzacyjna właściwa dla tego środka trwałego to 14%. Środek trwały został oddany do użytku i wpisany do ewidencji środków trwałych w lutym 2013 r. Od marca 2013 r. podatnik rozpoczął jego amortyzację metodą degresywną. W 2016 r. odpis amortyzacyjny liczony metodą degresywną byłby niższy od liczonego metodą liniową. Zatem od tego roku środek trwały jest amortyzowany metodą liniową.

W styczniu 2016 r. podatnik dokonał ulepszenia środka trwałego. Wartość ulepszenia wyniosła netto 8.000 zł. Począwszy od lutego 2016 r. odpisy amortyzacyjne naliczane są od zwiększonej wartości początkowej, tj. od kwoty 288.000 zł.


Przykład

Podatnik w pełni zamortyzował środek trwały o wartości początkowej wynoszącej 80.000 zł. Amortyzacja odbywała się metodą degresywną. W styczniu 2016 r. nastąpiło ulepszenie środka trwałego. Wartość ulepszenia wyniosła 20.000 zł. Kwota ulepszenia podwyższyła wartość początkową środka trwałego w miesiącu ulepszenia. Od następnego miesiąca, tj. od lutego 2016 r. podatnik ponownie dokonuje odpisów amortyzacyjnych przy wykorzystaniu metody liniowej. Środek trwały będzie amortyzowany do momentu, gdy suma odpisów amortyzacyjnych wyniesie 100.000 zł.

Wśród metod amortyzacji znajduje się m.in. jednorazowa amortyzacja, o której mowa w art. 22k ust. 7-13 updof i art. 16k ust. 7-13 updop. Jeśli przy tej metodzie amortyzacji do ulepszenia dochodzi w tym samym roku, w którym środek trwały został wprowadzony do ewidencji środków trwałych i zamortyzowany jednorazowo, podatnik może jednorazowo wartość nakładów poniesionych na ulepszenie zaliczyć do kosztów podatkowych.

Przykład

Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, spełniający warunki uznania go za małego podatnika, w styczniu 2016 r. nabył maszynę kwalifikowaną do grupy 5 KŚT. W tym samym miesiącu wprowadził ją do ewidencji środków trwałych i ustalił jej wartość początkową na kwotę 60.000 zł. Jednocześnie pełną kwotę poniesioną na nabycie tego środka trwałego zaliczył do kosztów podatkowych.

W marcu 2016 r. maszyna została ulepszona. Wydatki na ulepszenie wyniosły 15.000 zł. W marcu wartość tego środka trwałego została podwyższona i w tym samym miesiącu przedsiębiorca zaliczył pełną kwotę poniesioną na ulepszenie do kosztów uzyskania przychodów.

Jeżeli do ulepszenia jednorazowo zamortyzowanego środka trwałego dochodzi w roku następującym po roku wprowadzenia go do ewidencji środków trwałych, to od jego wartości początkowej podwyższonej o sumę wydatków poniesionych na jego ulepszenie odpisów amortyzacyjnych dokonuje się począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały został ulepszony. Przy czym nie ma możliwości, by podatnik dokonywał jednorazowych odpisów od danego środka trwałego w latach następujących po roku, w którym wprowadził go do ewidencji środków trwałych.

Przykład

W październiku 2015 r. przedsiębiorca kupił maszynę produkcyjną o wartości 200.000 zł, którą wprowadził do ewidencji środków trwałych i zamortyzował jednorazowo. W styczniu 2016 r. dokupił do niej za 20.000 zł część peryferyjną. Wartość ulepszenia powiększyła wartość początkową środka trwałego w styczniu 2016 r. i począwszy od lutego tego roku odpisy amortyzacyjne są dokonywane na ogólnych zasadach od zwiększonej wartości początkowej, która po ulepszeniu środka trwałego wynosi 220.000 zł.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

październik 2020
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
28
29
30
31
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej
Przydatne linki


Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.Tarcza.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

 
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.