podatek VAT, podatek dochodowy, ulgi, odliczenia, zwolnienia podatkowe
lupa
A A A

Rozliczenie PIT za 2022 r. - Dodatek nr 5 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 4 (580) z dnia 20.02.2023

Rozliczanie osób samotnie wychowujących dzieci

W ramach Polskiego Ładu uchylono w 2022 r. przepisy określające zasady preferencyjnego opodatkowania dochodów przez osoby samotnie wychowujące dzieci, wprowadzając w to miejsce odliczenie od podatku w wysokości 1.500 zł - realizowane na podstawie art. 27ea updof. Rozwiązanie to nie spotkało się z akceptacją społeczną. W związku z tym, korygując Polski Ład, mocą ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1265 ze zm.):

 • przywrócono przywilej preferencyjnego opodatkowania dochodów przez osoby samotnie wychowujące dzieci (na nieco zmienionych zasadach),
 • uchylono odliczenie z art. 27ea updof.

Preferencja ta ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 r.

W rezultacie w 2022 r. uprawnionymi do preferencyjnego rozliczenia dochodów są rodzice i opiekunowie prawni samotnie wychowujący dzieci małoletnie i określone dzieci pełnoletnie, podlegający obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 updof (tj. nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu). Na wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym, rodzice/opiekunowie prawni będą ustalać podatek w podwójnej wysokości podatku obliczonego przy zastosowaniu skali podatkowej od połowy swoich dochodów.

Wyliczając wysokość dochodu podlegającego opodatkowaniu na preferencyjnych zasadach:

 • należy uwzględniać dochody małoletnich dzieci, podlegające doliczeniu do dochodów samotnego rodzica zgodnie z art. 7 updof,
 • nie należy wliczać dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany na zasadach określonych w ustawie o PIT.

Skorzystanie z omawianego przywileju jest obwarowane szeregiem warunków. Przede wszystkim nabycie tego uprawnienia zależy od posiadania w roku podatkowym (bez względu na okres) przez rodzica lub opiekuna prawnego statusu:

 • panny,
 • kawalera,
 • wdowy,
 • wdowca,
 • rozwódki,
 • rozwodnika,
 • osoby, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów, lub
 • osoby, której małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

Ważne jest również, aby osoba mająca taki status wychowywała dziecko samotnie. W nowych przepisach odnoszących się do tej kwestii doprecyzowano, że z preferencyjnego rozliczenia może korzystać tylko jeden rodzic lub opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko. Dodatkowo zastrzeżono, że preferencja nie może być stosowana, gdy osoba wychowuje wspólnie z drugim rodzicem albo opiekunem prawnym co najmniej jedno dziecko, w tym również gdy dziecko jest pod opieką naprzemienną, w związku z którą obydwojgu rodzicom zostało ustalone świadczenie wychowawcze zgodnie z art. 5 ust. 2a ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2022 r. poz. 1577 ze zm.).

Z interpretacji organu podatkowego

"Brzmienie art. 6 ust. 4c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych precyzuje pojęcie »osoby samotnie wychowującej dzieci« w taki sposób, aby nie budziło wątpliwości, iż prawo do preferencyjnego opodatkowania dochodów nie przysługuje wszystkim osobom stanu wolnego posiadającym dzieci własne lub przysposobione, o których mowa w art. 6 ust. 4c, a wyłącznie tym, które samotnie wychowują dzieci. Do skorzystania z tej preferencji, niewystarczające jest samo legitymowanie się określonym stanem cywilnym. Równie istotne jest samotne troszczenie się o byt materialny i rozwój emocjonalny dziecka bez udziału innej osoby, tj. w szczególności ojca lub matki dziecka.

W przypadku, gdy żadne z rodziców nie jest pozbawione władzy rodzicielskiej, rodzic który faktycznie w roku podatkowym dziecko wychowuje, czyli sprawuje nad nim ciągłą opiekę, stale troszczy się o byt materialny i rozwój emocjonalny dziecka, ma prawo do przedmiotowej preferencji podatkowej. W sytuacji, gdy dziecko pozostaje pod stałą, codzienną opieką jednego rodzica, a drugi rodzic jest zobowiązany do płacenia alimentów oraz zajmowania się dzieckiem doraźnie (np. według uzgodnienia stron), status samotnego rodzica ma ten, który wykonuje wszystkie obowiązki, dzięki którym dziecko będzie wychowywane w sposób zapewniający jego prawidłowy rozwój. Rodzic, który jest stanu cywilnego, o którym mowa w art. 6 ust. 4c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, i w pojedynkę troszczy się o zaspokojenie bieżących potrzeb dziecka, nie traci statusu osoby samotnie wychowującej dziecko z racji utrzymywania sporadycznych kontaktów z dzieckiem przez drugiego rodzica lub płacenia przez niego alimentów.

(...) skoro w 2022 r. sprawuje Pani władzę rodzicielską nad synem, a ojciec dziecka nie sprawuje nad nim opieki, nie zapewnia mu wychowania, nie bierze udziału w kluczowych decyzjach dotyczących dziecka, a sąd nie orzekł opieki naprzemiennej nad dzieckiem, będzie Pani spełniała warunki określone w art. 6 ust. 4c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i będzie Pani przysługiwało prawo do skorzystania za 2022 r. z preferencyjnego rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca dziecko (...)".

(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27 października 2022 r., nr 0115-KDIT2.4011.543.2022.2.MD)

Rodzic lub opiekun prawny może rozliczyć się na preferencyjnych zasadach, jeżeli samotnie wychowuje dzieci:

1) małoletnie,

2) pełnoletnie, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,

3) pełnoletnie do ukończenia 25 roku życia, uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe, obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w innym państwie.

W przypadku ostatniej z wymienionych grup dzieci o utracie prawa do preferencyjnego odliczenia może zdecydować uzyskanie przez dzieci określonego poziomu dochodów. Omawiane preferencyjne zasady opodatkowania dochodów osób samotnie wychowujących dzieci nie będą miały zastosowania, jeżeli dziecko uzyska w roku podatkowym dochody (przychody) w łącznej wysokości przekraczającej dwunastokrotność kwoty renty socjalnej określonej w ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 240 ze zm.), w wysokości obowiązującej w grudniu roku podatkowego. Od 1 marca 2022 r. renta socjalna wynosi 1.338,44 zł, a więc aktualnie jej dwunastokrotność to kwota 16.061,28 zł. Ustalając ten limit, należy uwzględnić:

 • dochody, z wyjątkiem renty rodzinnej, podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 updof (tj. dochody krajowe rozliczane według skali podatkowej oraz dochody zagraniczne, bez względu na stosowaną metodę unikania ich podwójnego opodatkowania) lub art. 30b updof (tj. dochody kapitałowe rozliczane w zeznaniu PIT-38) lub
 • przychody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 i 152 updof (tj. objęte tzw. ulgą dla młodych podatników i ulgą dla powracających z zagranicy).

Przypomnijmy, że do końca 2021 r. wspólne rozliczenie z pełnoletnim uczącym się dzieckiem było możliwe, jeżeli uzyskane przez nie dochody z ustawowo określonych źródeł nie przekraczały 3.089 zł.

Ponadto brak prawa do rozliczenia dochodów na preferencyjnych warunkach wystąpi, w sytuacji gdy osoba samotnie wychowująca dziecko lub jej dziecko:

1) stosuje przepisy o podatku liniowym (art. 30c updof) lub przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (z wyjątkiem przepisów dotyczących opodatkowania ryczałtem przychodów z tzw. prywatnego najmu) - w zakresie dotyczącym osiągniętych w roku podatkowym przychodów, poniesionych kosztów uzyskania przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do zwiększania lub pomniejszenia podstawy opodatkowania albo przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do dokonywania innych doliczeń lub odliczeń,

2) podlega opodatkowaniu na zasadach wynikających z ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym lub ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

luty 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej
Przydatne linki
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.