podatek VAT, podatek dochodowy, ulgi, odliczenia, zwolnienia podatkowe
lupa
A A A

Koszty podatkowe - kwalifikacja i moment ich rozliczenia - Dodatek nr 12 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 (114) z dnia 1.04.2022

Moment ujęcia w kosztach podatkowych opłat leasingowych

Wstępna opłata leasingowa

Spółka z o.o. zawarła umowę leasingu podatkowo i bilansowo operacyjnego, której przedmiotem jest samochód osobowy. W którym momencie spółka może ująć w kosztach podatkowych wstępną opłatę leasingową, jeśli przedmiot leasingu będzie gotowy do odbioru w następnym roku?

Wstępna opłata leasingowa stanowi koszt uzyskania przychodów w dacie poniesienia, tj. w dniu ujęcia tej opłaty w księgach rachunkowych. Nie ma tu znaczenia fakt, iż przedmiot umowy leasingu zostanie odebrany przez leasingobiorcę dopiero w roku następnym.

W sytuacji, gdy zawarta umowa kwalifikowana jest dla celów podatkowych jako leasing operacyjny (w oparciu o regulacje zawarte w art. 17b ustawy o PDOP i art. 23b ustawy o PDOF), to opłaty ustalone w umowie leasingu, ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie umowy, stanowią koszt uzyskania przychodów korzystającego (leasingobiorcy). Dotyczy to m.in. wstępnej opłaty leasingowej.

Odnosząc się do momentu, w którym wstępna opłata leasingowa może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów, należy wskazać, że opłata ta kwalifikowana jest generalnie do kosztów innych niż bezpośrednio związane z przychodami, tj. do tzw. kosztów pośrednich. Wynika to z tego, że opłaty tej nie można przypisać do konkretnego przychodu, wiąże się ona bowiem z ogólnym funkcjonowaniem podmiotu gospodarczego.

Wstępna opłata leasingowa, co do zasady, ma charakter opłaty samoistnej, bezzwrotnej, nieprzypisanej do poszczególnych rat leasingowych, a jej poniesienie jest warunkiem koniecznym do realizacji umowy leasingu. Opłatę tę wnosi leasingobiorca zanim jeszcze leasing zostanie uruchomiony. Od jej wniesienia zależy, czy do leasingu w ogóle dojdzie.

Obecnie przyjmuje się, że wstępna opłata leasingowa, spełniająca ww. warunki, stanowi koszt uzyskania przychodów leasingobiorcy jednorazowo w dacie poniesienia. Takiej opłaty nie rozlicza się więc przez okres, na jaki została zawarta umowa leasingu. Tak wynika m.in. z interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS z 26 października 2020 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.352.2020.2.DP.

UWAGA! Za dzień poniesienia kosztu pośredniego uważa się obecnie dzień, na który ujęto wydatek w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na jakimkolwiek koncie, niekoniecznie kosztowym. Bez znaczenia jest to, czy dla celów bilansowych dany koszt jest rozliczany w czasie, czy jednorazowo.

Zatem w sytuacji, o której mowa w pytaniu, wstępna opłata leasingowa może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów w dacie zaksięgowania faktury dokumentującej tę opłatę. W naszej opinii, nie ma tu znaczenia fakt, iż przedmiot umowy leasingu zostanie odebrany przez spółkę od leasingodawcy dopiero w kolejnym roku.

Uzupełniająco dodajmy, że jeśli wartość samochodu osobowego, będącego przedmiotem umowy leasingu operacyjnego, przekracza 150.000 zł (225.000 zł w przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym oraz będącego pojazdem napędzanym wodorem), to wstępna opłata leasingowa podlega zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w takiej proporcji, w jakiej kwota 150.000 zł (225.000 zł) pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem umowy leasingu (zob. art. 16 ust. 1 pkt 49a ustawy o PDOP i art. 23 ust. 1 pkt 47a ustawy o PDOF).

Raty leasingowe

Spółka zawarła umowę leasingu operacyjnego samochodu ciężarowego, przy czym faktury dokumentujące raty leasingowe wystawiane są w miesiącu poprzedzającym miesiąc, którego rata dotyczy. Przykładowo, faktura dokumentująca ratę leasingową za marzec 2022 r. została wystawiona (i wpłynęła do spółki) w lutym br. W którym miesiącu ratę tę spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Rata leasingowa, jako koszt pośredni, jest ujmowana w kosztach uzyskania przychodów w dacie poniesienia, tj. w dniu, na który rata ta została ujęta (zaksięgowana) w księgach rachunkowych na jakimkolwiek koncie, niekoniecznie kosztowym. Jeśli rata ta została zaksięgowana w lutym br., to stanowi ona koszt lutego br. Jeśli natomiast została ona zaksięgowana w marcu br., to stanowi ona koszt marca br.

Dla celów CIT opłaty wynikające z umowy leasingu operacyjnego uznawane są generalnie za koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami, tj. tzw. koszty pośrednie. Tego rodzaju koszty są potrącalne w dacie poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą. Tak wynika z art. 15 ust. 4d ustawy o PDOP.

Miesięczne raty leasingowe generalnie nie są kosztami przekraczającymi rok podatkowy, w związku z czym są one ujmowane w kosztach podatkowych w dacie poniesienia.

Za dzień poniesienia pośredniego kosztu uzyskania przychodów uważa się zasadniczo dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji, gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów (art. 15 ust. 4e ustawy o PDOP).

Obecnie organy podatkowe uważają, że dniem poniesienia kosztu pośredniego jest dzień, na który dany wydatek został ujęty (zaksięgowany) w księgach rachunkowych na jakimkolwiek koncie, niekoniecznie kosztowym.

Jak przykładowo stwierdził Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z 27 lipca 2021 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.220.2021.1.DP:

"(...) jeżeli podatnik poniósł dany wydatek (koszt), który ujęty został w księgach rachunkowych i zgodnie z ustawą o CIT można go uznać za koszt pośredni, to data ujęcia w księgach rachunkowych tego wydatku będzie momentem poniesienia kosztu podatkowego. Należy podkreślić, że chodzi tu o jakiekolwiek ujęcie kosztu w księgach rachunkowych, a nie tylko ujęcie go na kontach wynikowych (kosztowych). (...)"

Jeśli zatem faktura dokumentująca ratę leasingową za marzec 2022 r. (wystawiona i otrzymana przez spółkę w lutym br.) została ujęta w księgach rachunkowych (zaksięgowana) na jakimkolwiek koncie:

 • w lutym br., to wartość raty leasingowej mogła stanowić koszt podatkowy lutego br.,
 • w marcu br., to wartość raty leasingowej stanowi koszt podatkowy marca br.

Zaznaczmy, że zgodnie z zasadą memoriału, w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty. Dla zapewnienia współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów do aktywów lub pasywów danego okresu sprawozdawczego zaliczane są koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty, które jeszcze nie zostały poniesione (por. art. 6 ustawy o rachunkowości).

Zatem postępując w myśl przywołanych regulacji, jednostka powinna koszty dotyczące rat leasingowych ujmować w kosztach bilansowych w miesiącu, którego dana rata dotyczy. Oznacza to, że wartość raty dotyczącej marca br., wynikająca z faktury otrzymanej w lutym br. powinna zasadniczo obciążyć koszty marca br. Do tego czasu wartość netto faktury może zostać ujęta w księgach rachunkowych lutego br., np. na koncie 30 "Rozliczenie zakupu". Mając jednak na uwadze fakt, że taki sposób ewidencji spowoduje wykazanie kosztu uzyskania przychodów w miesiącu ujęcia faktury w księgach (tj. w lutym br.), naszym zdaniem, w trakcie roku można przyjąć uproszczenie, księgując również koszty bilansowe w miesiącu otrzymania faktury.

Inaczej będzie na koniec roku obrotowego. Wówczas bezwzględnie należy zachować czystość ww. zasad. W efekcie otrzymana np. w grudniu 2022 r. faktura dotycząca stycznia 2023 r. będzie mogła zostać ujęta w kosztach bilansowych wyłącznie tego miesiąca, którego dotyczy (tj. stycznia 2023 r.).

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

PIT 2022 - Korzystaj bezpłatnie - https://www.gofin.pl/pit/

Terminarz

maj 2023
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej
Przydatne linki
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.