podatek VAT, podatek dochodowy, ulgi, odliczenia, zwolnienia podatkowe
lupa
Oświadczenie dla ubiegających się o świadczenie chorobowe za okres kwarantanny po przekroczeniu granicy dostępne jest w serwisie www.druki.gofin.pl »Zwolnienie płatnika składek z opłacania nieopłaconych składek ZUS, także w części finansowanej przez pracowników/zleceniobiorców - stanowiska ZUS i resortu pracy (zobacz więcej)Rozwiązania antykryzysowe dla firm (zobacz więcej)Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia składek ZUS oraz wnioski o świadczenie postojowe dostępne są w serwisie www.druki.gofin.pl »
Zamknij
A A A

Przychody wolne od podatku - wybrane zagadnienia - Dodatek nr 14 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 (498) z dnia 20.09.2019

Przychody otrzymane przez podatnika do 26. roku życia

Ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. poz. 1394), zwaną dalej ustawą nowelizującą, z dniem 1 sierpnia 2019 r. wprowadzono do ustawy o PIT nowe zwolnienie przedmiotowe.

Na podstawie pkt 148 dodanego w art. 21 ust. 1 updof, wolne od podatku są przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 updof, otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85.528 zł.

Limit w wysokości 85.528 zł dotyczy przychodów uzyskanych począwszy od 2020 r. W 2019 r. wynosi on 35.636,67 zł (tj. 5/12 z 85.528 zł), co wprost wynika z art. 5 ust. 1 ustawy nowelizującej. Przy obliczaniu kwoty limitu nie uwzględnia się przychodów:

 • podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym,
   
 • zwolnionych od podatku dochodowego oraz
   
 • od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku (nowy ust. 39 dodany w art. 21 updof).

Nowe zwolnienie ma zastosowanie jedynie do przychodów wprost w przepisie wskazanych, tj. m.in. do przychodów ze stosunku pracy czy umowy zlecenia. Nie ma natomiast zastosowania do innych przychodów, np. przychodów z umowy o dzieło, praktyk absolwenckich, kontraktów menedżerskich, przychodów z działalności gospodarczej czy z najmu prywatnego. Takie przychody należy opodatkowywać na zasadach dotychczasowych.

Nowego zwolnienia z PIT, nie stosuje się również do przychodów z umowy zlecenia:

 • uzyskiwanych przez osoby podlegające w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (art. 29 ust. 6 updof),
   
 • opodatkowanych 18% zryczałtowanym podatkiem dochodowym (art. 30 ust. 10 updof).

Do przychodów zwolnionych od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 updof nie stosuje się zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 20 updof (art. 21 ust. 15 pkt 4 updof).

Zastosowanie nowego zwolnienia jest możliwe do ukończenia przez podatnika 26. roku życia. Przepisy nie precyzują, w jaki sposób ustalić ten moment. Z uzasadnienia do projektu ustawy nowelizującej wynika, że decyduje wiek podatnika na moment uzyskania przychodu, a nie wiek na moment zawarcia umowy, czy wykonywania pracy. Poza tym wiek ten należy ustalić z uwzględnieniem pełnej daty urodzenia, a nie wyłącznie miesiąca lub roku urodzenia.

Zasady stosowania zwolnienia w 2019 r.

Zasadą jest, że do przychodów uzyskanych od 1 sierpnia 2019 r. płatnik przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy nie stosuje zwolnienia od podatku. Podatnik uwzględni to zwolnienie w zeznaniu podatkowym za 2019 r. Może on jednak złożyć płatnikowi pisemne oświadczenie, że uzyskane w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. przychody z tytułów określonych w art. 21 ust. 1 pkt 148 updof będą w całości zwolnione od podatku na podstawie tego przepisu (art. 5 ust. 2 ustawy nowelizującej).

W przypadku otrzymania takiego oświadczenia płatnik nie pobiera zaliczek na podatek najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał oświadczenie, do końca miesiąca, w którym przychody z tytułów określonych w art. 21 ust. 1 pkt 148 updof uzyskane od tego płatnika od 1 sierpnia 2019 r. podlegały zwolnieniu od podatku (art. 5 ust. 3 ustawy nowelizującej).

Jeśli zatem przychody uzyskane od danego płatnika przekroczą w danym miesiącu 2019 r. wskazany limit 35.636,67 zł, to za ten miesiąc płatnik nie pobiera jeszcze zaliczki na podatek.

Stosowanie zwolnienia począwszy od 2020 r.

W latach następnych, tj. począwszy od 2020 r. płatnik będzie stosował zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 updof z mocy ustawy, tzn. podatnik (pracownik, zleceniobiorca) nie będzie w tym celu składał oświadczenia.

Płatnik nie będzie miał obowiązku pozyskiwania od podatnika informacji o jego przychodach z pracy i zlecenia, uzyskiwanych u innych płatników. Powinien natomiast sprawdzać, czy przychody z pracy i zlecenia uzyskane od niego nie przekraczają wymaganego limitu.

Sporządzając informację PIT-11 będzie musiał uwzględnić w niej całość uzyskanych przez pracownika/zleceniobiorcę przychodów, tj. w tym kwoty zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 updof.

Podatnik będzie miał jednak prawo złożyć płatnikowi pisemny wniosek o pobór zaliczek bez stosowania zwolnienia od podatku z art. 21 ust. 1 pkt 148 updof. Wówczas płatnik zobowiązany będzie pobierać zaliczki na podatek najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał taki wniosek.

Wniosek o pobór zaliczek bez stosowania zwolnienia od podatku z art. 21 ust. 1 pkt 148 updof będzie trzeba składać odrębnie dla każdego roku podatkowego.

Zasadność złożenia wspomnianego wniosku wystąpi, w szczególności gdy podatnik będzie uzyskiwał przychody od więcej niż jednego pracodawcy (zleceniodawcy). Limit zwolnienia stosowany jest bowiem do przychodów z wszystkich umów o pracę czy umów zlecenia opodatkowanych według skali podatkowej. Może okazać się, że przychody z poszczególnej umowy będą mieścić się w limicie, ale ich suma już nie. Wówczas podatnik zmuszony będzie do znacznej dopłaty podatku w zeznaniu. Złożenie omawianego wniosku pozwoli na uniknięcie tej sytuacji.

Przykład

Pracownik w wieku 24 lat złożył pracodawcy 14 sierpnia 2019 r. oświadczenie, że jego przychody z tytułów określonych w art. 21 ust. 1 pkt 148 updof uzyskane w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. będą w całości zwolnione od podatku na podstawie tego przepisu. Wynagrodzenie pracownika za sierpień 2019 r. wyniosło 5.000 zł i zostało wypłacone 10 września 2019 r.

Pracodawca ustalił kwotę do wypłaty w następujący sposób:

Wiersz Wyszczególnienie Kwota (zł)
1 Wynagrodzenie za pracę 3.000,00
2 Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (wiersz 1) 3.000,00
3 Składki na ubezpieczenia społeczne (wiersz 2 x 9,76%) + (wiersz 2 x 1,50%) + (wiersz 2 x 2,45%) 411,30
4 Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne (wiersz 2 - wiersz 3) 2.588,70
5 Składka na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania (wiersz 4 x 9%) 232,98
6 Do wypłaty (wiersz 1 - wiersz 3 - wiersz 5) 2.355,72
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

marzec 2020
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.