podatek VAT, podatek dochodowy, ulgi, odliczenia, zwolnienia podatkowe
lupa
A A A

Zaliczki na podatek dochodowy w 2018 roku - obowiązki płatników - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 7 (1464) z dnia 22.01.2018

Zatrudnienie na kilka części etatu a zaliczka

Planuję zatrudnić jedną osobę na dwóch stanowiskach. W związku z tym dojdzie do zawarcia dwóch umów o pracę: na 1/2 etatu i 3/5 etatu. Jak należy ustalać zaliczkę na podatek od wynagrodzeń wypłacanych temu pracownikowi na podstawie dwóch zawartych umów o pracę? W firmie wynagrodzenia pracownicze za dany miesiąc wypłacam w ostatnim dniu roboczym tego miesiąca.

Pracodawca od wynagrodzeń wypłacanych pracownikowi, z którym ma zawarte dwie umowy o pracę, zaliczkę na podatek obliczy na zasadach określonych dla dochodów ze stosunku pracy od sumy wypłat dokonanych w danym miesiącu z obu tych umów.

W myśl art. 32 ustawy o pdof obliczając zaliczkę na podatek od należności ze stosunku pracy zakład pracy w pierwszej kolejności pomniejsza uzyskane z tego tytułu przez pracownika w danym miesiącu przychody o koszty uzyskania przychodów oraz o potrącone w danym miesiącu ze środków pracownika składki na ubezpieczenia społeczne.

Z uwagi na to, że tzw. pracownicze zryczałtowane koszty przysługują pracownikowi z każdego stosunku pracy, to w sytuacji, gdy pracownik z danym pracodawcą ma zawartą więcej niż jedną umowę o pracę, w odniesieniu do przychodów z każdej z nich pracodawca powinien je zastosować. Stąd, gdy pracownik z obu stosunków pracy uzyska w danym miesiącu przychód, pracodawca przy obliczaniu zaliczki na podatek, ma obowiązek uwzględnić koszty pracownicze w podwójnej wysokości.

W efekcie u tzw. wieloetatowca zatrudnionego na dwie umowy o pracę przez tego samego pracodawcę podstawą ustalenia miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy jest suma przychodów z tych umów pomniejszona o podwójne koszty oraz o składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków pracownika naliczone od sumy przychodów ze stosunku pracy.

Płatnik oblicza zaliczkę z zastosowaniem właściwej stawki podatku w zależności od wysokości uzyskanego przez pracownika dochodu, tj. 18% lub 32%.

Pracodawca obliczoną zaliczkę zmniejsza o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w art. 27 ust. 1b ustawy o pdof na zasadach wynikających z tego przepisu. Zmniejszenia tego dokonuje się tylko wtedy, gdy pracownik przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym złożył oświadczenie PIT-2. Pracownik zatrudniony u tego samego pracodawcy na więcej niż jedną umowę o pracę PIT-2 składa tylko raz. Zakład pracy obliczając zaliczkę na podatek od sumy dochodów z dwóch umów o pracę stosuje kwotę zmniejszającą podatek w pojedynczej wysokości.

Zaliczkę na podatek pracodawca zmniejsza również o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości nieprzekraczającej 7,75% podstawy jej wymiaru. Podstawą wymiaru tej składki jest suma przychodów ze stosunku pracy wynikających z dwóch umów o pracę pomniejszona o sumę składek na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika.

Przykład

Pracownik od stycznia 2018 r. na podstawie dwóch umów o pracę (na 1/2 i 3/5 etatu) jest zatrudniony jako pracownik ochrony i konserwator w jednej firmie. Wynagrodzenie z jednej z umów wynosi 1.100 zł, a z drugiej 2.000 zł. Pracodawca jest uprawniony do stosowania u pracownika kwoty zmniejszającej podatek (46,33 zł). Uwzględnia także koszty pracownicze w wysokości 111,25 zł.

Przy wypłacie wynagrodzenia za styczeń w dniu 31 stycznia 2018 r. pracodawca dokona następujących obliczeń:

1. Wynagrodzenie z pierwszej umowy 1.100 zł
2. Wynagrodzenie z drugiej umowy 2.000 zł
3. Łącznie przychody ze stosunku pracy (1.100 zł + 2.000 zł) 3.100 zł
4. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne 3.100 zł
5. Składki na ubezpieczenia społeczne (13,71%) 425,01 zł
6. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne (3.100 zł - 425,01 zł) 2.674,99 zł
7. Składka na ubezpieczenie zdrowotne
- 9% 240,75 zł
- 7,75% 207,31 zł
8. Koszty uzyskania przychodu (111,25 zł × 2) 222,50 zł
9. Podstawa obliczenia zaliczki (po zaokrągleniu) (3.100 zł - 222,50 zł - 425,01 zł) 2.452 zł
10. Zaliczka na podatek (2.452 zł × 18%) - 46,33 zł 395,03 zł
11. Zaliczka do US po zaokrągleniu (395,03 zł - 207,31 zł) 188 zł
12. Do wypłaty (1.100 zł + 2.000 zł - 425,01 zł - 240,75 zł - 188 zł) 2.246,24 zł
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60