podatek VAT, podatek dochodowy, ulgi, odliczenia, zwolnienia podatkowe
lupa
A A A

Zaliczki na podatek dochodowy w 2018 roku - obowiązki płatników - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 7 (1464) z dnia 22.01.2018

1.5. Kwota zmniejszająca podatek i składki na ubezpieczenie zdrowotne

Obliczoną zaliczkę pomniejsza się:

  • w pierwszej kolejności - o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, o której mowa w art. 27 ust. 1b pkt 1 ustawy o pdof, jeżeli pracownik przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym złoży zakładowi pracy oświadczenie PIT-2,
     
  • w drugiej kolejności - o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b ustawy o pdof, pobranej w tym miesiącu przez zakład pracy ze środków podatnika.

Obliczoną zaliczkę pomniejsza się o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, o której mowa w art. 27 ust. 1b pkt 1 ustawy o pdof (w 2018 r. kwota ta wynosi 46,33 zł), gdy pracownik przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym złoży zakładowi pracy oświadczenie PIT-2 (art. 32 ust. 3 ustawy o pdof).

W 2018 r. obniżenia zaliczki na podatek o kwotę zmniejszającą podatek płatnicy dokonują na takich samych zasadach jak w 2017 r. Zatem płatnik może stosować kwotę zmniejszającą podatek tylko za miesiące od początku roku do miesiąca włącznie, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku w tym zakładzie pracy przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, tj. 85.528 zł. Począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym wspomniany dochód przekroczył 85.528 zł, pracodawca powinien zaprzestać stosowania kwoty zmniejszającej.

Oświadczenia PIT-2 nie składa się ponownie, jeżeli stan faktyczny wynikający z takiego oświadczenia złożonego w latach poprzednich nie uległ zmianie. Pracownik powinien jednak niezwłocznie poinformować zakład pracy o wszelkich zmianach stanu faktycznego wynikającego z tego oświadczenia. Po otrzymaniu takiej informacji zakład pracy ma obowiązek zaprzestania stosowania kwoty zmniejszającej podatek.

Pracodawca powinien zaprzestać stosowania kwoty 46,33 zł także, gdy pracownik złoży oświadczenie, że za dany rok jego dochody przekroczą kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej (85.528 zł). Wówczas pracodawca, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał takie oświadczenie, obowiązany jest pobierać zaliczkę bez pomniejszania jej o 46,33 zł. Tak wynika z art. 32 ust. 1e ustawy o pdof.

Wspomniane oświadczenie o przekroczeniu dochodów wywołuje skutki tylko w roku podatkowym, w którym zostało złożone. Oznacza to, że podatnik, jeżeli uzna za stosowne, takie oświadczenie powinien składać co roku.

Złożenie oświadczenia, że dochody za dany rok przekroczą kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, nie oznacza zgłoszenia zmiany stanu faktycznego wskazanego w oświadczeniu PIT-2 skutkującego "odwołaniem" PIT-2. Każde z tych oświadczeń funkcjonuje oddzielnie, niezależnie od siebie i dotyczy odrębnych kwestii.

W szczególny sposób obliczana jest zaliczka na podatek pracownikowi, który złoży oświadczenie, w którym wskaże, że za 2018 r.:

  • zamierza opodatkować dochody łącznie z małżonkiem bądź na zasadach przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci,
     
  • jego przewidywane, określone w oświadczeniu dochody nie przekroczą kwoty 85.528 zł, a odpowiednio małżonek lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów z wyjątkiem renty rodzinnej.

Zaliczki tego pracownika za wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 18% dochodu uzyskanego w danym miesiącu i są dodatkowo pomniejszane za każdy miesiąc o kwotę 46,33 zł, czyli w 2018 r. są pomniejszane o kwotę 92,66 zł (46,33 zł × 2). Stanowi o tym art. 32 ust. 1a pkt 1 ustawy o pdof.

Pracownik może złożyć takie oświadczenie w każdym czasie, z tym że zakład pracy rozpocznie pobór zaliczki na podatek według zasad wynikających z oświadczenia dopiero od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie. Pracownik ma również obowiązek zgłosić pracodawcy zaistnienie przesłanek wykluczających uwzględnianie dodatkowej kwoty zmniejszającej podatek. Wówczas pracodawca od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały te przesłanki, powraca do obliczania zaliczek na podatek na ogólnych zasadach.

Oświadczenie to nie obowiązuje w latach następnych. Zatem podatnik, który spełnia warunki do uwzględnienia dodatkowej kwoty zmniejszającej podatek, powinien składać je corocznie.

Zakład pracy obowiązany jest pomniejszyć pracownikowi zaliczkę na podatek o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, pobranej w danym miesiącu zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ale nie w pełnej pobranej wysokości. Nadal pomniejszenie to nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 7,75% podstawy wymiaru składki (art. 27b ust. 2 ustawy o pdof), pomimo że składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy jej wymiaru.

Omawiane obniżenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) wolny od podatku na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Przykład

Wynagrodzenie pracownika za styczeń 2018 r. wynosi 5.200 zł. Przysługują mu podstawowe koszty uzyskania przychodów w wysokości 111,25 zł oraz kwota zmniejszająca podatek w wysokości 46,33 zł.

Wyliczenie zaliczki na podatek za styczeń 2018 r. przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenie za pracę 5.200,00 zł
2. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne 5.200,00 zł
3. Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez ubezpieczonego (5.200 zł × 13,71%) 712,92 zł
4. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne (5.200 zł - 712,92 zł) 4.487,08 zł
5. Składka na ubezpieczenie zdrowotne (4.487,08 zł × 9%) 403,84 zł
6. Składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku (4.487,08 zł × 7,75%) 347,75 zł
7. Podstawa obliczenia zaliczki (po zaokrągleniu) (5.200 zł - 111,25 zł - 712,92 zł) 4.376,00 zł
8. Zaliczka na podatek (4.376 zł × 18%) - 46,33 zł 741,35 zł
9. Zaliczka do US po zaokrągleniu (741,35 zł - 347,75 zł) 394,00 zł
10. Do wypłaty (5.200 zł - 712,92 zł - 403,84 zł - 394 zł) 3.689,24 zł
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60