podatek VAT, podatek dochodowy, ulgi, odliczenia, zwolnienia podatkowe
lupa
A A A

Odliczanie częściowe i korekta VAT za 2017 rok - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 8 (1465) z dnia 25.01.2018

Zasady dokonywania rocznej korekty podatku naliczonego

Po zakończeniu roku podatkowego podatnik prowadzący działalność mieszaną jest zobowiązany do obliczenia struktury obrotów dla tego właśnie roku. Zatem po zakończeniu 2017 r. podatnik obliczyć musiał rzeczywistą strukturę obrotów za ten rok. Na podstawie tak obliczonej struktury powinien dokonać korekty rozliczenia podatku naliczonego za cały 2017 r. Obliczona po zakończeniu 2017 r. proporcja służy także do wstępnego rozliczania podatku naliczonego od zakupów dokonywanych w kolejnych miesiącach 2018 r.

Trzeba pamiętać, że w deklaracji podatkowej, w której podatnik rozlicza podatek VAT, przewidziano odrębne rubryki, uwzględniające roczne korekty podatku naliczonego (a także korekty związane ze zmianą przeznaczenia nabytych towarów i usług).

W części D.3. deklaracji VAT-7 i VAT-7K w rubrykach 47 i 48 wpisuje się odpowiednio korekty podatku naliczonego od nabycia środków trwałych oraz korekty podatku od pozostałych nabyć. Jeżeli kwota korekty ma wartość ujemną, czyli podatek naliczony w wyniku korekty ulega zmniejszeniu, kwotę tej korekty trzeba ująć w deklaracji ze znakiem "-". Należy zwrócić uwagę, że pozycje te nie są przeznaczone do korekt wynikających z bieżąco otrzymywanych faktur korygujących, te bowiem uwzględniane są bezpośrednio w części D.2. deklaracji VAT odpowiednio ze znakiem plus lub minus.


Druki deklaracji VAT dostępne są w serwisie www.druki.gofin.pl, w dziale Podatek VAT.


Wskazać należy, że w odniesieniu do towarów niezaliczonych do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, wykorzystywanych w działalności gospodarczej, a także zaliczonych do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej nieprzekraczającej 15.000 zł korekta roczna dokonywana jest jednorazowo.

Natomiast gdy wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przekracza 15.000 zł okresy korekty wynoszą odpowiednio:

1) 5 lat - w przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, innych niż nieruchomości i prawo wieczystego użytkowania gruntów,

2) 10 lat - w odniesieniu do nieruchomości (prawa wieczystego użytkowania gruntów).

Przykład 1

Podatnik w 2017 r. odliczał VAT stosując proporcję wynoszącą 70%. W ciągu całego roku podatek naliczony wyniósł 35.000 zł, z czego podatnik odliczył 70%, czyli 24.500 zł. W styczniu 2018 r. ponownie obliczył strukturę obrotów - na podstawie danych za cały rok 2017 - która wyniosła 65%. Wskaźnik ten służy podatnikowi do rozliczania podatku naliczonego związanego ze sprzedażą mieszaną dokonywaną w 2018 r. Ten sam wskaźnik podatnik musiał zastosować przy dokonywaniu rocznej korekty podatku naliczonego za 2017 r.

Podatnik nie dokonywał zakupu środków trwałych podlegających amortyzacji, zatem korekta podatku odliczonego w 2017 r. była jednorazowa, tj. (35.000 × 65%) - (35.000 × 70%) = 22.750 zł - 24.500 zł = (-) 1.750 zł.

W deklaracji za styczeń 2018 r. (bądź za pierwszy kwartał 2018 r.) podatnik będzie musiał pomniejszyć podatek naliczony do odliczenia, wykazując w poz. 48 deklaracji VAT kwotę 1.750 zł ze znakiem minus.


Przykład 2

Podatnik rozliczający VAT miesięcznie zakupił w październiku 2016 r. maszynę. VAT naliczony wyniósł 34.500 zł. Podatnik miał prawo do obniżenia podatku należnego o część podatku naliczonego od dokonanego zakupu. Udział sprzedaży opodatkowanej w sprzedaży ogółem w roku poprzedzającym zakup wynosił 75%, zatem podatnik w miesiącu zakupu maszyny odliczył podatek naliczony w wysokości 25.875 zł, tj. 34.500 zł × 75%.

Zakup zaksięgowany został jako inwestycja rozpoczęta. Maszyna została oddana do użytkowania dopiero w lutym 2017 r. W związku z powyższym pierwsza korekta została dokonana dopiero po zakończeniu roku 2017, a więc w deklaracji VAT-7 za styczeń 2018 r. i dotyczyła jednej piątej kwoty podatku naliczonego.

Ponieważ w 2017 r. udział sprzedaży opodatkowanej w sprzedaży ogółem wyniósł 60%, za ten rok podatnik od zakupionej maszyny mógł odliczyć: 34.500 zł × 60% = 20.700 zł.

W rozliczeniu za styczeń 2018 r. podatnik musiał skorygować in minus podatek naliczony odliczony od zakupu przedmiotowej maszyny o kwotę (-) 1.035 zł, tj. (20.700 zł - 25.875 zł) : 5.

W analogiczny sposób przebiegać powinna korekta w kolejnych czterech latach podatkowych.


Odliczanie VAT w 2018 r.
Sytuacja szczególna Sposób odliczenia VAT
wskaźnik proporcji przekracza 98% oraz kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu, wynikająca z zastosowania tej proporcji, w skali roku, była mniejsza niż 500 zł podatnik ma prawo uznać, że proporcja wynosi 100% i odliczać cały VAT od wydatków związanych z działalnością mieszaną
wskaźnik proporcji nie przekracza 2% podatnik ma prawo uznać, że proporcja wynosi 0% i od wydatków związanych z działalnością mieszaną w ogóle nie odliczać VAT
w 2017 r.: - podatnik nie osiągnął obrotu z tytułu działalności mieszanej, lub - obrót z działalności mieszanej był niższy niż 30.000 zł do obliczenia kwoty podatku naliczonego podlegającej odliczeniu podatnik powinien przyjąć proporcję wyliczoną szacunkowo, według prognozy uzgodnionej z naczelnikiem urzędu skarbowego, w formie protokołu
podatnik uznaje, że obrót uzyskany w 2017 r. jest niereprezentatywny
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60