podatek VAT, podatek dochodowy, ulgi, odliczenia, zwolnienia podatkowe
lupa
A A A

Podatek dochodowy w interpretacjach organów podatkowych - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 102 (1456) z dnia 21.12.2017

Moment dokonania korekty przychodów firmowych

Spółka kapitałowa świadczy na rzecz spółek powiązanych usługi administracyjne, usługi zarządzania zasobami ludzkimi oraz usługi środowiskowo-prawne. Należne spółce ryczałtowe wynagrodzenie płatne jest co miesiąc na podstawie prawidłowo wystawionej faktury. Jednak po zakończeniu kwartału ponownie oblicza ona wynagrodzenie w oparciu o rzeczywiście poniesione koszty oraz wystawia zbiorcze faktury korygujące wartość przychodów z tytułu usług świadczonych w danym kwartale kalendarzowym. Czy tego typu korekty spółka uprawniona jest rozliczać "na bieżąco"?

"(...) Zgodnie z (...) przepisem art. 12 ust. 3j ustawy o CIT, jeżeli korekta przychodu nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie przychodów osiągniętych w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty.

W myśl natomiast art. 12 ust. 3k ustawy o CIT, jeżeli w okresie rozliczeniowym podatnik nie osiągnął przychodów lub osiągnięte przychody są niższe od kwoty zmniejszenia, podatnik jest obowiązany zwiększyć koszty uzyskania przychodów o kwotę, o którą nie zostały zmniejszone przychody.

(...) Wystawiane przez Spółkę faktury korygujące, będące podstawą ujęcia korekty przychodu podatkowego, dokumentują zmianę bazy kosztowej, o której Spółka dowiaduje się już po dokonaniu sprzedaży usług na rzecz klientów. Zmiany te mają charakter następczy, natomiast pierwotne faktury dokumentujące świadczenie usług są wystawiane i ujmowane w księgach Spółki prawidłowo na podstawie wszelkich danych dostępnych Spółce w momencie fakturowania.

Przyczyną korekt jest zmiana wartości usług, która to zmiana ma charakter następczy. (...) w momencie wykonania usług ich ostateczna wartość nie jest znana. Nie jest bowiem wiadome jakie koszty związane m.in. z dodatkowymi świadczeniami pracowniczymi i usługami informatycznymi Spółka poniesie w związku ze świadczeniem usług. Ostateczna wysokość (...) wartości wynagrodzenia należnego Spółce jest określana już po wystawieniu pierwotnej faktury. Skoro zatem wartość usługi na dzień powstania przychodu oraz wystawienia faktury jest ustalona prawidłowo, nie sposób uznać, że zmiana wartości przychodu jest efektem błędu rachunkowego albo innej oczywistej omyłki.

(...) w przedstawionym stanie faktycznym przepis art. 12 ust. 3j ustawy o CIT nie daje podstawy do ujęcia korekt przychodów w momencie »pierwotnego« uzyskania przychodów. Korekta należnego jej wynagrodzenia ze względu na jej następczy charakter nie może być zdaniem Wnioskodawcy uznana za »błąd rachunkowy lub inną oczywistą omyłkę«. W związku z tym (...) przedmiotowe zmiany wartości przychodu z tytułu świadczonych usług powinny podlegać rozliczeniu na bieżąco, w okresie w którym wystawiana jest faktura korygująca. (...)".

(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 27 października 2017 r., nr 0115-KDIT2-3.4010.196.2017.1.JS)

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60