podatek VAT, podatek dochodowy, ulgi, odliczenia, zwolnienia podatkowe
lupa
A A A

Ustalanie dochodu za 2017 r. - wybrane zagadnienia - Dodatek nr 35 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 (971) z dnia 20.12.2017

Przystąpienie nowego wspólnika do spółki jawnej w trakcie roku a ustalenie dochodu wspólników

Prowadzimy działalność gospodarczą w formie spółki jawnej. Od 1 września 2017 r. do naszej spółki przystąpił nowy (czwarty) wspólnik, którym jest spółka z o.o. spółka komandytowo-akcyjna. Jak powinniśmy rozliczyć podatek dochodowy za 2017 r. w związku z przystąpieniem nowego wspólnika?

Przystąpienie w trakcie roku nowego wspólnika do istniejącej już spółki jawnej oznacza zmianę proporcji praw do udziału w zysku tej spółki przysługujących poszczególnym wspólnikom. W takiej sytuacji, poszczególni wspólnicy spółki jawnej powinni ustalić swoje przychody i koszty uzyskania przychodów za dany rok podatkowy, odpowiednio za okres:

 • od 1 stycznia do dnia poprzedzającego przystąpienie nowego wspólnika, proporcjonalnie do prawa do udziału w zysku przysługującego każdemu ze wspólników - zgodnie z dotychczasową umową spółki,
   
 • od dnia przystąpienia nowego wspólnika do 31 grudnia, z uwzględnieniem zmienionej proporcji praw do udziału w zysku przysługujących każdemu ze wspólników - zgodnie ze zmienioną umową spółki, w związku z rozszerzeniem jej składu osobowego.

Ogólne zasady ustalania dochodu przez wspólnika spółki jawnej

W świetle przepisów Kodeksu spółek handlowych, spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową.

Spółka jawna nie jest podatnikiem podatku dochodowego - podatnikami są natomiast poszczególni jej wspólnicy.

Skutki podatkowe związane z udziałem w spółce jawnej należy zatem rozpatrywać:

 • w stosunku do wspólnika będącego osobą fizyczną - na gruncie ustawy o PDOF,
   
 • a w przypadku wspólnika będącego podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (np. spółki z o.o. spółki komandytowo-akcyjnej) - w oparciu o przepisy ustawy o PDOP.

Na marginesie przypominamy, że od 1 stycznia 2014 r. spółki komandytowo-akcyjne zostały objęte zakresem podmiotowym ustawy o PDOP, zaś przychód uzyskany przez wspólnika spółki komandytowo-akcyjnej (będącego osobą fizyczną) z tytułu udziału w zysku takiej spółki zalicza się do przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4art. 24 ust. 5 ustawy o PDOF.

Przychody z udziału w spółce jawnej u każdego wspólnika, bez względu na to, czy jest on osobą fizyczną, czy też podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych - określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku. Jeżeli umowa spółki nie reguluje tej kwestii, to przyjmuje się, że prawa poszczególnych wspólników do udziału w zysku są równe. Zasady te stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, a także wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów oraz do odliczania strat.

Na podstawie zapisów dokonywanych w prowadzonej przez spółkę jawną podatkowej księdze przychodów i rozchodów (albo w księgach rachunkowych) - każdy ze wspólników z osobna oblicza swój dochód jako nadwyżkę przypadającej na niego (proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku) kwoty przychodów nad kosztami ich uzyskania (obliczonymi z zachowaniem tej samej proporcji). Od tak obliczonego dochodu każdy ze wspólników ma obowiązek samodzielnie opłacać w trakcie roku zaliczki na podatek, a po zakończeniu roku, podatek wynikający z rocznego zeznania podatkowego - zgodnie z przepisami ustawy o PDOF lub odpowiednio ustawy o PDOP.

Skutki podatkowe zmiany proporcji praw wspólników do udziału w zysku spółki jawnej

Przystąpienie nowego wspólnika do istniejącej już spółki jawnej wiąże się ze zmianą umowy spółki, która powinna nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności - identycznie jak w przypadku umowy pierwotnej (wymaga tego dyspozycja art. 23 K.s.h.).

Warto przy tym pamiętać, że zgodnie z art. 9 K.s.h., do zmiany postanowień umowy spółki konieczna jest zgoda wszystkich wspólników, chyba że umowa stanowi inaczej.

Konsekwencją przystąpienia nowego wspólnika do spółki jawnej jest zmiana proporcji praw do udziału w zysku tej spółki przysługujących poszczególnym wspólnikom.

Każda zaś zmiana proporcji praw do udziału w zysku spółki jawnej powinna być odpowiednio uwzględniona w rozliczeniu podatku dochodowego jej poszczególnych wspólników.

Z pytania wynika, że od 1 września 2017 r. do spółki jawnej przystąpił nowy wspólnik (spółka z o.o. spółka komandytowo-akcyjna). W takiej sytuacji przychody i koszty uzyskania przychodów poszczególnych wspólników spółki jawnej (a w rezultacie ich dochód) za 2017 r. powinny być ustalone na podstawie zapisów dokonanych w prowadzonych przez tę spółkę księgach, odpowiednio za okres:

 • od dnia 1.01.2017 r. do dnia poprzedzającego przystąpienie nowego wspólnika, czyli do dnia 31.08.2017 r. proporcjonalnie do prawa do udziału w zysku przysługującego każdemu ze wspólników - zgodnie z dotychczasową umową spółki,
   
 • od dnia przystąpienia nowego wspólnika do końca roku podatkowego, czyli od dnia 1.09.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. z uwzględnieniem zmienionej proporcji praw do udziału w zysku przysługujących każdemu ze wspólników - zgodnie ze zmienioną umową spółki w związku z rozszerzeniem jej składu osobowego.

Należy przy tym zauważyć, że jeżeli spółka jawna przed przystąpieniem nowego wspólnika prowadziła podatkową księgę przychodów i rozchodów, to w związku ze zmianą proporcji udziałów, powinna była sporządzić i wpisać do tej księgi spis z natury, zgodnie z regulacjami § 27-29 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Wymóg ten pozostaje w ścisłym związku z określonymi przez ustawodawcę, szczególnymi zasadami ustalania dochodu przez podatników prowadzących księgi przychodów i rozchodów, z uwzględnieniem różnic remanentowych, o których mowa w art. 24 ust. 2 ustawy o PDOF.

O zamiarze sporządzenia spisu z natury w innym terminie niż na dzień 1 stycznia lub 31 grudnia - podatnicy powinni byli zawiadomić w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie co najmniej 7 dni przed datą sporządzenia tego spisu.

Wymaga podkreślenia, że spółka jawna po przystąpieniu nowego wspólnika, którym jest spółka z o.o. spółka komandytowo-akcyjna, nie może korzystać z możliwości ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, lecz musi prowadzić księgi rachunkowe (wynika to z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości).

Natomiast w przypadku, gdy spółka jawna przed przystąpieniem nowego wspólnika już prowadziła księgi rachunkowe, to nie miała obowiązku sporządzenia spisu z natury w związku ze zmianą proporcji udziałów.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

styczeń 2019
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.