podatek VAT, podatek dochodowy, ulgi, odliczenia, zwolnienia podatkowe
lupa
A A A

Ustalanie dochodu za 2017 r. - wybrane zagadnienia - Dodatek nr 35 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 (971) z dnia 20.12.2017

Niesprzedane usługi w spisie z natury na koniec roku

Nasza firma budowlana prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. Czy w remanencie, który sporządzamy na koniec danego roku, powinniśmy ujmować materiały zużyte i zamontowane w inwestycji, na którą faktura będzie wystawiona dopiero w następnym roku?

W spisie z natury, który przedsiębiorca sporządza i wpisuje do podatkowej księgi przychodów i rozchodów na koniec każdego roku, powinny być ujęte m.in. zakończone, lecz jeszcze niesprzedane roboty (usługi) budowlane oraz niezakończone roboty (usługi) budowlane - wycenione według kosztów wytworzenia (z uwzględnieniem m.in. materiałów bezpośrednich zużytych do tych robót).

Na wstępie przypomnijmy, że przedsiębiorcy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów - towary handlowe i materiały zaliczają do kosztów podatkowych z chwilą ich zakupu, zaś roczny dochód ustalają z uwzględnieniem różnic remanentowych, o których mowa w art. 24 ust. 2 ustawy o PDOF. Dotyczy to wszystkich podatników, którzy podatek dochodowy rozliczają na podstawie zapisów w księdze przychodów i rozchodów - bez względu na to, czy prowadzą tę księgę według metody uproszczonej czy według metody memoriałowej.

Podatnik jest przy tym obowiązany do sporządzenia oraz wpisania do księgi przychodów i rozchodów, na koniec każdego roku, spisu z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów.

W konsekwencji określonych w art. 24 ust. 2 ustawy o PDOF szczególnych zasad ustalania dochodu, składniki majątku objęte spisem z natury, który przedsiębiorca ma obowiązek sporządzić i wpisać do podatkowej księgi na koniec każdego roku (m.in. niezużyte w danym roku podatkowym materiały, a także niesprzedane wyroby gotowe, półwyroby, produkcja w toku) zostają wyłączone z kosztów uzyskania przychodów. Wydatki poniesione na ich nabycie znajdą odzwierciedlenie w kosztach (poprzez różnice remanentowe) dopiero przy rozliczeniu rocznym sporządzanym za rok podatkowy, w którym powstanie przychód z ich sprzedaży.

Zasady sporządzenia spisu z natury i jego wycenę normują § 27-29 rozporządzenia z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2017 r. poz. 728) (pisaliśmy na ten temat w rozdz. I pkt 7 tej publikacji).

W sytuacji przedstawionej w pytaniu należy zauważyć, że w rozumieniu przepisów ww. rozporządzenia, wyrobami gotowymi są m.in. wykonane, lecz jeszcze niesprzedane usługi oraz zakończone roboty budowlane (§ 3 pkt 1 lit. d) ww. rozporządzenia).

Z kolei wykonywane roboty budowlane i usługi przed ich ukończeniem uznaje się za produkcję niezakończoną (produkcję w toku). Wynika to z § 3 pkt 1 lit. e) ww. rozporządzenia.

Sporządzony na koniec roku spis z natury trzeba wycenić najpóźniej w terminie 14 dni od dnia jego zakończenia, według zasad określonych w § 29 ww. rozporządzenia. Zgodnie z tym przepisem wyroby gotowe wycenia się według kosztów wytworzenia. Zalicza się do nich wszelkie koszty związane bezpośrednio i pośrednio m.in. z wykonywaniem usług, z wyłączeniem kosztów ich sprzedaży (§ 3 pkt 4 ww. rozporządzenia). Będą to zatem m.in. koszty materiałów budowlanych, koszty usług obcych (podwykonawców) oraz koszty pracownicze, w tym wynagrodzenia i składki ZUS.

Również produkcję niezakończoną przy działalności usługowej i budowlanej wycenia się według kosztów wytworzenia, z tym że nie może to być wartość niższa od kosztów materiałów bezpośrednich zużytych do produkcji niezakończonej.

W świetle powyższego, w rozpatrywanym stanie faktycznym, zakończone, lecz jeszcze niesprzedane roboty (usługi) budowlane oraz niezakończone roboty (usługi) budowlane, przedsiębiorca powinien ująć w sporządzonym na koniec roku spisie z natury i wycenić według kosztu wytworzenia (z uwzględnieniem m.in. materiałów bezpośrednich zużytych do tych robót).

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60