podatek VAT, podatek dochodowy, ulgi, odliczenia, zwolnienia podatkowe
lupa
A A A

Jednolity plik kontrolny w 2018 roku - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 99 (1453) z dnia 11.12.2017

Sposoby przesyłania JPK_VAT

Schemat raportu

JPK_VAT odzwierciedla dane zawarte w ewidencji zakupu i sprzedaży. Przesyła się go w układzie i formacie określonym przez Ministerstwo Finansów.

Obecnie obowiązuje wariant JPK_VAT(2), ale od przyszłego roku trzeba będzie stosować schemat JPK_VAT(3). Nowa struktura to rezultat konsultacji resortu finansów z przedsiębiorcami. Zmiany polegają na ograniczeniu liczby pól obowiązkowo wypełnianych, m.in. w zakresie danych adresowych podmiotu składającego informację. Uporządkowana również została kwestia oznaczenia kolejnych raportów przesyłanych za ten sam okres. Pierwotny plik będzie zawierał w polu "cel złożenia" oznaczenie "0", pierwsza korekta - "1", następna - "2" itd. Wyeliminuje to możliwość przesłania za dany okres więcej niż jednej informacji z takim samym oznaczeniem. Podatnicy zyskają ponadto możliwość podania adresu e-mail w danych nagłówkowych. Ułatwi to kontakt w razie wykrycia nieprawidłowości i pozwoli złożyć korektę bez potrzeby wizyty w urzędzie skarbowym.

JPK_VAT, zgodny z obowiązującym schematem, można przekazać przy pomocy przystosowanego do tego programu księgowego lub aplikacji komercyjnej. Dla podatników, którzy nie korzystają z takich rozwiązań, Ministerstwo Finansów przygotowało bezpłatną aplikację Klient 2.0. Aby z niej skorzystać, należy pobrać ze strony internetowej www.jpk.mf.gov.pl tabelę w formacie arkusza kalkulacyjnego (plik JPK_VAT.csv), a następnie przenieść do niej dane z rejestru VAT. Poprawnie wypełniona tabela stanowi źródło JPK_VAT. Istotne jest więc to, aby wymagane dane wpisać w odpowiednie kolumny, ponieważ na tej podstawie zostanie wygenerowany JPK_VAT.

Ministerstwo Finansów zapowiada jednak kolejne ułatwienia w zakresie składania JPK_VAT. W grudniu 2017 r. planowane jest udostępnienie nowej aplikacji. Ma ona zastąpić arkusz csv i aplikację Klient JPK 2.0. Przedsiębiorca wpisze w niej swoje faktury, a one automatycznie zostaną przeniesione do ewidencji. Następnie będzie można wygenerować JPK_VAT oraz deklarację VAT.

E-podpis i eGo

JPK_VAT można podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym eGo (ePUAP). Użycie profilu zaufanego jest możliwe w przypadku korzystania z programu komercyjnego posiadającego taką funkcję albo z aplikacji udostępnianej przez resort finansów.

Kwalifikowany podpis elektroniczny opiera się na kwalifikowanym certyfikacie. Składa się go za pomocą przeznaczonego do tego urządzenia. Zestaw do posługiwania się kwalifikowanym podpisem elektronicznym (certyfikat, czytnik, oprogramowanie) trzeba kupić w firmie świadczącej usługi certyfikacyjne (ich rejestr dostępny jest na stronie internetowej www.nccert.pl). To wydatek rzędu kilkuset złotych.

Z kolei profil zaufany ePUAP może uzyskać bezpłatnie każdy, kto ma PESEL. Zakłada się go z wykorzystaniem bankowości elektronicznej albo poprzez punkt potwierdzający. Możliwość założenia profilu zaufanego oferują wybrane banki. Trzeba więc sprawdzić, czy dany bank świadczy taką usługę. Jeżeli tak, w systemie bankowości elektronicznej swojego banku należy wypełnić formularz o założenie profilu zaufanego, a operację potwierdzić bankowym kodem autoryzacyjnym.

Uzyskanie profilu zaufanego przez punkt potwierdzający wymaga natomiast zarejestrowania się na stronie internetowej www.pz.gov.pl i złożenia wniosku o utworzenie profilu. W ciągu 14 dni od dnia przesłania wniosku trzeba osobiście udać się do dowolnego punktu potwierdzającego w celu potwierdzenia tożsamości oraz weryfikacji danych osobowych. Należy mieć przy sobie ważny dowód osobisty lub paszport. Punkty potwierdzające to urzędy miasta/gminy, starostwa powiatowe, urzędy skarbowe, banki itp. Ich adresy można znaleźć na stronie internetowej www.epuap.gov.pl/wps/portal/punkty-potwierdzenia-pz. W punkcie potwierdzającym wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego jest drukowany, a wnioskodawca go podpisuje. Osoba upoważniona do potwierdzenia profilu zaufanego, po pozytywnej weryfikacji danych, potwierdza profil zaufany i odnotowuje to na wydrukowanym wniosku wraz z podaniem czasu potwierdzenia. Wniosek o założenie profilu zaufanego można również złożyć bezpośrednio w punkcie potwierdzającym. Tam uprawniona osoba założy profil zaufany. Profil zaufany można stosować do podpisywania JPK_VAT przesyłanych zarówno przez osoby fizyczne, jak również przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Profil zaufany jest ważny przez 3 lata. Po tym czasie można przedłużyć jego ważność o kolejne 3 lata. Przed upływem okresu ważności osoba posiadająca profil zaufany może dokonać jego przedłużenia samodzielnie w ePUAP (potwierdzając to profilem zaufanym) albo przez punkt potwierdzający. Profil zaufany traci ważność w przypadku usunięcia konta na ePUAP, upływu okresu, na jaki został potwierdzony albo przedłużony, a także zmiany adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu komórkowego czy sposobu autoryzacji użytkownika. Osoba posiadająca profil zaufany może samodzielnie dokonać jego unieważnienia albo wystąpić z wnioskiem o unieważnienie. W celu dokonania unieważnienia na wniosek należy zgłosić się do dowolnego punktu potwierdzającego. Wystąpienie z wnioskiem o unieważnienie profilu zaufanego jest konieczne w przypadku zmiany imienia, nazwiska lub numeru PESEL użytkownika. Podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP, złożony po faktycznym zaistnieniu zmiany wymienionych danych osobowych, jest nieważny.

Osoba, która w imieniu podatnika ma podpisywać JPK_VAT - kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym - musi być zgłoszona poprzez złożenie pełnomocnictwa na formularzu UPL-1. Można go przekazać w formie: papierowej (naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu w sprawach ewidencji podatników i płatników ustalanemu zasadniczo dla osób fizycznych według ich miejsca zamieszkania, a w przypadku osób prawnych - według ich siedziby) lub elektronicznej przez ePUAP (Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej).


Druk UPL-1 dostępny jest w serwisie www.druki.gofin.pl, w dziale Ordynacja podatkowa.

Dowód złożenia

Dowodem prawidłowego złożenia JPK_VAT jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru dla plików JPK (UPO_JPK). UPO można pobrać dla pliku posiadającego status "200 - przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie. Wygenerowano UPO".

UPO należy zachować (ewentualnie posiadać numer referencyjny pozwalający na jego pobranie), na potrzeby wykazania w razie wątpliwości daty złożenia informacji, do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, którego dotyczy JPK_VAT. Przedawnienie zobowiązania podatkowego następuje zasadniczo po 5 latach, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Termin ten może się wydłużyć, jeżeli jego bieg nie rozpoczął się, np. w związku z rozłożeniem spłaty podatku na raty, będzie zawieszony, np. po wniesieniu sprawy do sądu administracyjnego, lub zostanie przerwany, np. w wyniku wszczęcia przez urząd skarbowy egzekucji i zastosowania środka egzekucyjnego. Zasady przedawnienia określają art. 70-71 Ordynacji podatkowej.

Profil zaufany ePUAP zawiera:

- imię (imiona), nazwisko, identyfikator, PESEL użytkownika,
- identyfikator profilu zaufanego ePUAP,
- czas jego potwierdzenia,
- termin ważności,
- adres poczty elektronicznej,
- numer telefonu komórkowego,
- wybrany przez użytkownika sposób autoryzacji,
- w przypadku potwierdzenia profilu zaufanego w punkcie potwierdzającym - także oznaczenie punktu potwierdzającego oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej do potwierdzania profilu zaufanego, a w przypadku zakładania profilu zaufanego samodzielnie przez internet - również imię, nazwisko i PESEL osoby fizycznej występującej z wnioskiem o potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP.
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

styczeń 2019
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.