podatek VAT, podatek dochodowy, ulgi, odliczenia, zwolnienia podatkowe
lupa
A A A

Jednolity plik kontrolny w 2018 roku - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 99 (1453) z dnia 11.12.2017

Podmioty zobligowane do stosowania JPK

Definicja JPK

JPK, czyli jednolity plik kontrolny, to forma udostępniania organom podatkowym danych księgowych w określonym układzie i formacie (schemacie xml), umożliwiającym ich automatyczną analizę przy pomocy specjalnego oprogramowania komputerowego.

Dane przekazywane w formie JPK muszą być zgodne ze strukturami logicznymi postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych udostępnionymi na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Struktury JPK obejmują obecnie: księgi rachunkowe (JPK_KR), wyciągi bankowe (JPK_WB), magazyn (JPK_MAG), ewidencje zakupu i sprzedaży VAT (JPK_VAT), faktury VAT (JPK_FA), podatkową księgę przychodów i rozchodów (JPK_PKPIR), ewidencję przychodów (JPK_EWP).

Dane są przekazywane w formie JPK na dwóch płaszczyznach: na żądanie organu podatkowego oraz bez wezwania. Organy podatkowe mogą zażądać przekazania całości lub części ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych w postaci JPK w przypadku, gdy księgi podatkowe prowadzone są przy użyciu programu komputerowego, w ramach następujących procedur: czynności sprawdzających (w tym kontroli krzyżowej), kontroli podatkowej, postępowania podatkowego, kontroli celno-skarbowej.

Niezależnie od tego podatnicy prowadzący przy użyciu programów komputerowych ewidencje VAT są zobligowani do przekazywania co miesiąc, bez wezwania organu podatkowego, informacji w formie JPK o zakupach i sprzedaży wynikających z ewidencji (JPK_VAT).

Obowiązek stosowania JPK na żądanie wprowadziła ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1649 ze zm.), a bez wezwania ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 846 ze zm.).

JPK na żądanie

Obowiązek przekazywania ksiąg podatkowych i dowodów księgowych w formie JPK na żądanie organu podatkowego wszedł w życie 1 lipca 2016 r. Objął jednak wówczas tylko największe podmioty. Mikro-, mali i średni przedsiębiorcy będą musieli udostępniać dane księgowe w formie JPK na żądanie organu podatkowego za okresy przypadające od 1 lipca 2018 r. Nie ma jednak przeszkód, aby do tego czasu robili to fakultatywnie, jeżeli stosowane przez nich narzędzia informatyczne (programy) posiadają funkcję umożliwiającą taki transfer danych.

Dane udostępniane na żądanie organu podatkowego należy przekazać za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych. Szczegółowe zasady transferu plików określa rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane (Dz. U. z 2016 r. poz. 932 ze zm.). Przekazywanie ksiąg za pomocą środków komunikacji elektronicznej odbywa się za pośrednictwem oprogramowania interfejsowego udostępnionego na stronie internetowej Ministra Finansów. Dane przesyłane w ten sposób muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (eGo). Dostarczenie i termin przekazania pliku są potwierdzane urzędowym poświadczeniem odbioru (UPO). UPO zapewnia integralność przekazanych ksiąg i stanowi dowód doręczenia dokumentu. Otrzymuje się je po przeprowadzeniu prawidłowej weryfikacji struktury logicznej, poprawności danych i podpisu elektronicznego.

Inna możliwość udostępniania ksiąg w formie JPK to przekazanie ich zapisanych na informatycznych nośnikach danych (np. CD). Takie nośniki powinny pozwalać na wierne odczytanie danych w urządzeniach produkowanych przez różnych producentów, właściwych dla danego typu nośnika. Muszą przy tym spełniać następujące warunki. Nośniki muszą być: oznakowane w sposób pozwalający na ich jednoznaczną identyfikację, przystosowane do przenoszenia pomiędzy powszechnie dostępnymi urządzeniami odczytującymi, dostosowane do przechowywania w temperaturze 18-22 oC przy wilgotności względnej 40-50%.

Nasze Wydawnictwo zadało Ministerstwu Finansów pytanie o wymóg przekazywania JPK_WB oraz JPK_MAG przez podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów, niemających obowiązku rejestrowania wpłat i wypłat dokonywanych za pośrednictwem rachunku bankowego oraz niezobligowanych do prowadzenia ewidencji magazynowej. Zapytaliśmy również, czy podatnicy prowadzący księgi rachunkowe muszą przekazywać JPK_MAG, jeżeli w ramach dozwolonych uproszczeń nie prowadzą ewidencji magazynowej (nie wytwarzają dowodów księgowych).

Ministerstwo Finansów w odpowiedzi z dnia 28 września 2017 r. wyjaśniło, że w opisanych sytuacjach podatnicy nie będą zobowiązani do przekazania na żądanie organu podatkowego struktur - odpowiednio - JPK_WB i JPK_MAG lub JPK_MAG.

Comiesięczne JPK_VAT

Informacje JPK_VAT przesyłają już co miesiąc duzi, średni i mali przedsiębiorcy. Duzi podatnicy zostali objęci tym obowiązkiem 1 lipca 2016 r., a średni i mali - 1 stycznia 2017 r.

Mikroprzedsiębiorcy będą musieli przesyłać comiesięczne JPK_VAT za miesiące przypadające od 1 stycznia 2018 r. Zbiega się to w czasie z wprowadzeniem z początkiem przyszłego roku wymogu prowadzenia ewidencji w formie elektronicznej przy użyciu programów komputerowych. Wszyscy zobligowani do prowadzenia rejestru sprzedaży i zakupu VAT będą więc musieli przekazywać od 1 stycznia 2018 r. pliki JPK_VAT.

Podatnicy mogą już teraz testować wysyłkę - składając fakultatywnie informacje za październik, listopad i grudzień 2017 r. Zachętą do tego ma być nie tylko przygotowanie się do wypełniania nowego obowiązku i potwierdzenie poprawności rozliczenia. Podatnicy mogą liczyć na szybszy zwrot VAT wykazywany w deklaracjach za październik, listopad i grudzień 2017 r. Podatek ma być zwracany w ciągu 25 dni, a nie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia.

Wymóg przekazywania co miesiąc JPK_VAT dotyczy ewidencji prowadzonej na podstawie art. 109 ust. 3 ustawy o VAT, czyli ewidencji VAT prowadzonej przez czynnych podatników VAT. Stanowi tak art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej. Wspominana ewidencja powinna zawierać w szczególności dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokości kwoty podatku należnego, korekt podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżającej kwotę podatku należnego, korekt podatku naliczonego, kwoty podatku podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu. Powinna ona uwzględniać także inne dane służące identyfikacji poszczególnych transakcji, w tym numer, za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej. Podatnicy korzystający ze zwolnienia podmiotowego lub wykonujący wyłącznie czynności zwolnione przedmiotowo z VAT nie są zobligowani do przekazywania JPK_VAT. Podatnicy zwolnieni z VAT z uwagi na niski próg sprzedaży (do momentu przekroczenia 200.000 zł wartości sprzedaży - na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT) są wprawdzie zobowiązani do prowadzenia ewidencji VAT, ale na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy o VAT. Prowadzą oni tzw. uproszczoną ewidencję VAT. Natomiast podatnicy wykonujący wyłącznie czynności zwolnione od podatku (tzw. zwolnienie przedmiotowe - na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy o VAT) nie muszą w ogóle prowadzić ewidencji VAT.

Informacje JPK_VAT składa się Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Nie można przekazać ich w innej formie, np. na CD czy DVD.

Terminy wejścia w życie obowiązku stosowania JPK
Status
przedsiębiorcy
Informacja JPK_VAT
bez wezwania
Księgi i dowody księgowe
w formie JPK na żądanie
duży 1 lipca 2016 r. 1 lipca 2016 r.
średni 1 stycznia 2017 r. 1 lipca 2018 r.
mały 1 stycznia 2017 r. 1 lipca 2018 r.
mikro- 1 stycznia 2018 r. 1 lipca 2018 r.
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

styczeń 2019
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.