podatek VAT, podatek dochodowy, ulgi, odliczenia, zwolnienia podatkowe
lupa
A A A

Likwidacja działalności gospodarczej - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 103 (1457) z dnia 28.12.2017

Sprzedaż towarów w niskiej cenie przed likwidacją działalności

Planuję likwidację działalności gospodarczej. Na stanie posiadam jeszcze trochę towaru oraz komputer, drukarkę, niszczarkę. Czy mogę je sprzedać przed formalnym zakończeniem działalności osobie niebędącej członkiem rodziny po cenie niższej od zakupu?

Podstawą opodatkowania, co do zasady, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika. Podstawę opodatkowania obniża się m.in. o kwoty udzielonych opustów i obniżek cen po dokonaniu sprzedaży. Mówi o tym art. 29a ust. 1 i ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT.

Przepisy ustawy o VAT generalnie nie ograniczają podatnikowi swobody w ustalaniu ceny sprzedaży. Oznacza to, że możliwa jest sprzedaż towarów (usług) po cenie niższej niż rzeczywista wartość danego towaru czy usługi. Taki pogląd prezentują także organy podatkowe oraz sądy administracyjne.

WSA w Łodzi w wyroku z dnia 20 kwietnia 2016 r., sygn. akt I SA/Łd 166/16 (orzeczenie nieprawomocne) stwierdził, że w warunkach gospodarki rynkowej i swobody działalności gospodarczej podmioty gospodarcze mogą dowolnie kształtować ceny sprzedawanych produktów.

Natomiast WSA w Rzeszowie w prawomocnym wyroku z dnia 11 czerwca 2015 r., sygn. akt I SA/Rz 397/15 w okolicznościach rozpatrywanej sprawy zaakceptował cenę sprzedaży, ustaloną w umowie zawartej pomiędzy stronami, w wysokości 1 zł netto. Uznał, że kwota ta będzie stanowić podstawę opodatkowania VAT.

Decydując się na sprzedaż po cenie niższej niż rynkowa, trzeba mieć na uwadze, że niekiedy może być ona zakwestionowana. Będzie tak wówczas, gdy ma to na celu obejście przepisów prawa i uniknięcie opodatkowania danej czynności, a także wtedy, gdy między podmiotami (kontrahentami) istnieją powiązania rodzinne, kapitałowe, majątkowe lub wynikające ze stosunku pracy, o których mowa w art. 32 ustawy o VAT. W takim przypadku organ podatkowy może określić wysokość obrotu na podstawie wartości rynkowej towarów lub usług, ale tylko w sytuacji, gdyby związki te miały wpływ na ustalenie wynagrodzenia.

Reasumując, sprzedaż towaru po obniżonej cenie, przy założeniu, że nie jest dokonywana pomiędzy podmiotami powiązanymi, dla celów VAT rozliczana jest na zasadach ogólnych, tj. tak jak sprzedaż towaru po "normalnej" cenie.

Warto zwrócić uwagę, że sprzedaż towarów i wyposażenia przed formalną likwidacją działalności (na warunkach, o których mowa w pytaniu) może być korzystniejsza niż wycena poszczególnych składników w spisie z natury, który Czytelnik miałby obowiązek sporządzić w związku z likwidacją działalności. W myśl art. 14 ust. 8 w związku z art. 29a ust. 2 ustawy o VAT podstawą opodatkowania towarów objętych spisem jest cena nabycia towarów lub towarów podobnych, a gdy nie ma ceny nabycia, koszt wytworzenia, określone w momencie dostawy tych towarów.

"(...) Wnioskodawca ma prawo swobodnie układać swoje interesy tak, aby działalność gospodarcza była dla niego opłacalna pod względem ekonomicznym, w tym stosując znaczne upusty cenowe, jeśli jest to - w jego uznaniu - zasadne dla osiągnięcia tego celu. Trzeba przy tym wyraźnie zaznaczyć, że stosowanie znacznych obniżek cen jest niedopuszczalne w zakresie, w jakim ma ono służyć tzw. obejściu przepisów prawa i uniknięciu opodatkowania danej czynności. Tak więc każdy zastosowany upust winien być uzasadniony ekonomicznie i prowadzić w końcowym efekcie do osiągnięcia celu, jaki został wytyczony dla działalności gospodarczej. (...)".

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 5 lipca 2016 r., nr ILPP5/4512-1-103/16-4/AK

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60