podatek VAT, podatek dochodowy, ulgi, odliczenia, zwolnienia podatkowe
lupa
A A A

Likwidacja działalności gospodarczej - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 103 (1457) z dnia 28.12.2017

Obowiązki podatnika VAT likwidującego działalność gospodarczą

Sporządzenie spisu z natury

Decyzja podatnika VAT o likwidacji prowadzonej działalności gospodarczej rodzi szereg obowiązków. Zostały one wskazane w art. 14 ustawy o VAT.

Z powołanego przepisu wynika m.in., że w przypadku zaprzestania przez podatnika, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, będącego osobą fizyczną, wykonywania czynności podlegających VAT opodatkowaniu tym podatkiem podlegają towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy. Obowiązek ten dotyczy również podatników, którzy nie wykonywali czynności podlegających opodatkowaniu co najmniej przez 10 miesięcy. Przy czym nie dotyczy to podatników, którzy zawiesili działalność gospodarczą na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Spis z natury towarów, jak określa art. 14 ust. 5 ustawy o VAT, sporządza się na dzień zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Spis obejmuje zarówno towary handlowe, jak i środki trwałe czy też wyposażenie, przy nabyciu których podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia VAT. Z art. 14 ustawy o VAT wynika, że nie ma znaczenia okoliczność, czy środki trwałe zostały zamortyzowane oraz to, czy elementy wyposażenia są obecnie niewielkiej wartości.

Należy zwrócić uwagę, że najwięcej wątpliwości budzi obowiązek ujmowania w spisie z natury środków trwałych, przy nabyciu których podatnik odliczył podatek VAT, w stosunku do których minął już określony w przepisach okres korekty podatku naliczonego. Do remanentu likwidacyjnego odwołuje się art. 91 ust. 4-6 ustawy o VAT, nakazujący jednorazową korektę podatku naliczonego z tytułu nabycia lub wytworzenia środka trwałego. Korekta ta jest dokonywana w przypadku, gdy w tzw. okresie korekty środek trwały zostanie opodatkowany zgodnie z art. 14 ustawy o VAT. Dotyczy ona zarówno podatników dokonujących sprzedaży "mieszanej" i stosujących proporcję obrotu przy odliczeniu VAT, jak i podatników, u których doszło do zmiany prawa do odliczenia podatku naliczonego w rozumieniu art. 91 ust. 7 ustawy). Ustawodawca dla środków trwałych o wartości początkowej przekraczającej 15.000 zł przewidział 10-letni (nieruchomości i prawo wieczystego użytkowania gruntu) i 5-letni (pozostałe środki trwałe) okres korekty, licząc od roku, w którym środki te zostały oddane do użytkowania. Jeśli zaś wartość początkowa środka trwałego nie przekracza 15.000 zł, wówczas okres korekty wynosi 12 miesięcy, licząc od końca okresu rozliczeniowego, w którym wydano towary lub usługi do użytkowania.

W wyroku z dnia 16 czerwca 2016 r., sygn. akt C-229/15, Trybunał Sprawiedliwości UE rozpatrując omawianą kwestię orzekł, iż zatrzymanie środków trwałych w związku z likwidacją prowadzonej działalności gospodarczej, nawet jeśli zakończył się okres ich korekty, uznaje się za odpłatną dostawę towarów, zatem należy ująć je w spisie z natury.

Informację o dokonanym spisie z natury podatnik musi załączyć do deklaracji podatkowej składanej za okres obejmujący dzień zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu.

Podstawą opodatkowania towarów objętych spisem jest cena nabycia tych towarów lub towarów podobnych, a gdy nie ma ceny nabycia - koszt wytworzenia, określone w momencie zaprzestania działalności przez osobę fizyczną. Obowiązek podatkowy związany z likwidacją prowadzonej działalności powstaje w dniu zaprzestania wykonywania przez osobę fizyczną czynności podlegających opodatkowaniu.

Ostatnia deklaracja

Decyzja o likwidacji działalności gospodarczej przez czynnego podatnika VAT wiąże się z obowiązkiem prawidłowego rozliczenia podatku VAT za ostatni okres rozliczeniowy, w którym działalność była prowadzona (miesiąc bądź kwartał - w zależności od przyjętego sposobu rozliczeń podatku VAT). Dokonując rozliczenia podatku VAT za ostatni okres rozliczeniowy, podatnik musi uwzględnić zarówno kwoty podatku należnego i naliczonego związane ze sprzedażą i zakupami dokonanymi w ostatnim okresie rozliczeniowym, w którym wykonywane były czynności podlegające opodatkowaniu VAT, jak i kwotę podatku należnego wynikającą z dokonanego spisu z natury na dzień zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT. Powinien również ująć w rozliczeniu kwotę podatku naliczonego skorygowanego w oparciu o art. 91 ust. 7 ustawy o VAT.

Złożenie formularza VAT-Z

O fakcie zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatnik musi poinformować naczelnika urzędu skarbowego. Należy tego dokonać na druku VAT-Z. Na dopełnienie tej formalności jest 7 dni, licząc od dnia, w którym zakończono działalność. Wynika to z art. 96 ust. 12 ustawy o VAT, zobowiązującego podatników do informowania o zmianach zawartych w zgłoszeniu rejestracyjnym.

Jak wynika z art. 96 ust. 6 ustawy o VAT, zgłoszenie VAT-Z stanowi dla naczelnika urzędu skarbowego podstawę do wykreślenia podatnika z rejestru jako podatnika VAT. Czynność ta jest wykonywana w związku z informacją przekazaną przez podatnika, w konsekwencji urząd skarbowy nie informuje pisemnie podatnika o jego wykreśleniu z rejestru podatników VAT.

Przykład

W dniu 31 października 2017 r. czynny podatnik VAT zaprzestał wykonywania czynności opodatkowanych. Na ten dzień sporządził spis z natury towarów. VAT należny od dokonanego spisu wyniósł 2.300 zł. Informację o sporządzonym spisie przedłożył w urzędzie skarbowym.

Warszawa, 2.11.2017 r.
Jan Kowalski 
ul. Zielona 1, 02-200 Warszawa
NIP: 5999999999 
Naczelnik Urzędu Skarbowego
Warszawa-Śródmieście
Informacja o spisie z natury sporządzonym na dzień
zaprzestania wykonywania czynności opodatkowanych
Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy o VAT (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221) informuję, że z dniem 31 października 2017 r. zaprzestałem wykonywania czynności opodatkowanych i zlikwidowałem działalność gospodarczą. Wartość spisu z natury na 31 października br. wynosi: kwota netto - 10.000 zł, VAT - 2.300 zł. VAT należny wykazałem w deklaracji VAT-7 za październik br., w poz. 36.
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

styczeń 2019
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.