podatek VAT, podatek dochodowy, ulgi, odliczenia, zwolnienia podatkowe
lupa
A A A

Likwidacja działalności gospodarczej - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 103 (1457) z dnia 28.12.2017

Skutki otrzymania składników majątku zlikwidowanej spółki jawnej

Wspólnicy spółki jawnej zamierzają zaprzestać wspólnego prowadzenia działalności, co w konsekwencji doprowadzi do likwidacji spółki. Składniki majątku spółki (lokal użytkowy oraz samochód firmowy) nie zostaną sprzedane, ale przekazane wspólnikom w naturze. Czy w związku z tym u wspólników powstanie przychód z działalności gospodarczej?

Spółka jawna nie posiada osobowości prawnej i nie jest podatnikiem podatku dochodowego. Status podatnika posiadają jej wspólnicy.

art. 5b ust. 2 ustawy o pdof wynika, że jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o pdof, uznaje się za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej.

W myśl art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. b) ustawy o pdof, przychodem z działalności gospodarczej są m.in. przychody z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną. Jeżeli jednak od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym miała miejsce likwidacja spółki niebędącej osobą prawną, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej, wówczas przychód nie powstanie (art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b) ustawy o pdof).

Otrzymanie przez podatnika (wspólnika) składników majątku likwidowanej spółki niebędącej osobą prawną nie spowoduje więc u tego podatnika powstania przychodu z działalności gospodarczej. Przychód taki powstanie dopiero w momencie odpłatnego zbycia tych składników majątku, pod warunkiem zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b) ustawy o pdof.

Z opisanego stanu faktycznego wynika, że wspólnicy spółki jawnej zamierzają zaprzestać wspólnego prowadzenia działalności i w związku z tym rozwiązać spółkę. Majątek spółki nie będzie w całości sprzedany. Lokal użytkowy oraz samochód firmowy zostaną wydane jej wspólnikom.

Analizując zatem przedstawioną sprawę w aspekcie wskazanych przepisów, stwierdzić należy, że otrzymanie składników majątku w wyniku likwidacji spółki nie spowoduje u wspólników uzyskania przychodu.

Gdyby natomiast wspólnik sprzedał otrzymany składnik majątku i w związku z tą sprzedażą powstałby u niego przychód z działalności gospodarczej, to w celu ustalenia dochodu z takiej transakcji powinien uwzględnić art. 24 ust. 3d ustawy o pdof. W myśl tej regulacji, dochodem z odpłatnego zbycia innych niż środki pieniężne składników majątku otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu m.in. jej likwidacji jest różnica między:

 • przychodem uzyskanym z ich odpłatnego zbycia a 
   
 • wydatkami poniesionymi na ich nabycie lub wytworzenie, niezaliczonymi w jakiejkolwiek formie do kosztów uzyskania przychodów przez wspólnika lub spółkę; przepisy art. 22 ust. 8a ustawy o pdof stosuje się odpowiednio.

Ustalając wysokość przychodu należy mieć na uwadze treść art. 14 ust. 7 ustawy o pdof, który odsyła w tym zakresie do stosowania art. 14 ust. 1 i art. 19 tej ustawy. Stosownie do tych przepisów przychodem ze sprzedaży składnika majątku otrzymanego z tytułu likwidacji spółki niebędącej osobą prawną jest:

 • kwota należna ze sprzedaży, choćby nie została faktycznie otrzymana,
   
 • wartość wyrażona w cenie określonej w umowie sprzedaży, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia.

Jeżeli jednak cena sprzedaży będzie znacznie odbiegać od wartości rynkowej zbywanego przedmiotu, a na wezwanie organu podatkowego podatnik nie wskaże przyczyn uzasadniających zastosowanie ceny niższej lub nie zmieni wartości przedmiotu sprzedaży, wówczas organ ten określi wartość z uwzględnieniem opinii biegłego lub biegłych. Jeżeli wartość ustalona w ten sposób będzie odbiegać co najmniej o 33% od wartości wyrażonej w cenie sprzedaży, koszty tej opinii poniesie podatnik.

Przykład

31 grudnia 2016 r. spółka jawna uległa likwidacji. Wspólnik tej spółki w rozliczeniu swojego udziału kapitałowego otrzymał lokal użytkowy, który w spółce amortyzowano 2,5% stawką roczną. Jego wartość początkowa wynosiła 220.000 zł, a dokonane odpisy amortyzacyjne 27.000 zł.

przypadek I - Podatnik (były wspólnik) rozpoczął indywidualną działalność gospodarczą (skala podatkowa), w której wykorzystuje przedmiotowy lokal, uznając go za środek trwały. Za wartość początkową przyjął wartość z ewidencji środków trwałych spółki jawnej. Ponadto uwzględnił dotychczasowe odpisy amortyzacyjne oraz kontynuuje metodę amortyzacji przyjętą przez spółkę.

Załóżmy, że za osiem lat sprzeda ten lokal w ramach działalności i uzyska przychód w kwocie 150.000 zł (podatnik nie poniósł kosztów odpłatnego zbycia).

Odpisy amortyzacyjne dokonane przez podatnika wyniosły 44.000 zł, tj. 220.000 zł × 2,5% × 8 lat.

W wyniku sprzedaży lokalu podatnik uzyskał dochód do opodatkowania w kwocie 1.000 zł, tj. 150.000 zł - (220.000 zł - 27.000 zł - 44.000 zł).

przypadek II - Załóżmy, że w maju 2018 r. podatnik sprzeda poza działalnością wskazany lokal za 200.000 zł. Z tytułu odpłatnego zbycia poniesie koszty w kwocie 1.000 zł.

Kwota 199.000 zł będzie przychodem z działalności gospodarczej. Dochód do opodatkowania ustalony w oparciu o art. 24 ust. 3d w zw. z art. 22 ust. 8a ustawy o pdof, wyniesie 6.000 zł, tj. 199.000 zł - (220.000 zł - 27.000 zł).

przypadek III - Załóżmy, że podatnik sprzeda poza działalnością gospodarczą wskazany lokal w 2025 r. Dokonana sprzedaż nie wywoła skutków podatkowych, gdyż nastąpi po upływie sześciu lat liczonych według art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b) ustawy o pdof.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

styczeń 2019
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.