podatek VAT, podatek dochodowy, ulgi, odliczenia, zwolnienia podatkowe
lupa
A A A

Likwidacja działalności gospodarczej - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 103 (1457) z dnia 28.12.2017

Składki ZUS za ostatni miesiąc prowadzenia firmy

1) Z dniem 30 września 2017 r. (była to sobota) zakończyłam prowadzenie działalności gospodarczej. Wniosek do CEIDG złożyłam jednak dopiero w poniedziałek 2 października 2017 r. Czy w takim przypadku powinnam była jeszcze za październik 2017 r. opłacić za siebie składki ubezpieczeniowe do ZUS?

NIE. Wniosek o wykreślenie wpisu z CEIDG przedsiębiorca powinien złożyć w terminie 7 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej. Datą zakończenia działalności firmy jest ostatni dzień jej prowadzenia (taką też datę wpisuje się w polu 16.1 formularza CEIDG-1).

Osoba prowadząca pozarolniczą działalność podlega z tego tytułu obowiązkowym ubezpieczeniom (społecznym i zdrowotnemu) od dnia rozpoczęcia wykonywania tej działalności do dnia zaprzestania jej wykonywania (z wyłączeniem okresu zawieszenia działalności). Od następnego dnia po zakończeniu prowadzenia firmy przedsiębiorca powinien wyrejestrować się z ubezpieczeń na druku ZUS ZWUA, podając w nim jako datę wyrejestrowania dzień, od kiedy - w związku z likwidacją działalności - nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom w ZUS.

Jeśli we wniosku o wykreślenie wpisu w CEIDG (w polu 16.1 formularza CEIDG-1) jako dzień zaprzestania wykonywania działalności Czytelniczka wskazała 30 września 2017 r., to w druku ZUS ZWUA (w bloku IV. polu 02.) jako datę wyrejestrowania z ubezpieczeń powinna była wpisać 1 października 2017 r. i przekazać go do ZUS w ciągu 7 dni (albo wraz z wnioskiem CEIDG-1). W takim przypadku okres jej obowiązkowego ubezpieczenia w ZUS z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej zakończył się 30 września 2017 r. Czytelniczka nie miała więc obowiązku opłacenia za siebie składek do ZUS (społecznych ani zdrowotnej) za październik 2017 r.


2) Zlikwidowałem działalność gospodarczą w połowie grudnia 2017 r. Czy powinienem sporządzić i przekazać do ZUS deklarację rozliczeniową za grudzień 2017 r., skoro korzystałem ze zwolnienia z comiesięcznego rozliczania się z ZUS? Czy składki za grudzień mogę zapłacić tylko za te dni, w których firma jeszcze funkcjonowała?

Za ostatni miesiąc podlegania ubezpieczeniom z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej Czytelnik powinien sporządzić do ZUS dokumenty rozliczeniowe. Przedsiębiorca jest bowiem zwolniony z obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej (lub raportów miesięcznych) za kolejny miesiąc, tylko w przypadku gdy:

  • opłaca składki wyłącznie za siebie i/lub osobę współpracującą,
     
  • nie nastąpiły żadne zmiany w stosunku do poprzedniego miesiąca,
     
  • w ostatnio złożonych dokumentach rozliczeniowych do podstawy wymiaru składek społecznych i/lub zdrowotnej została zadeklarowana kwota w najniższej obowiązującej go wysokości (patrz tabela).

Jednak w przypadku gdy - tak jak w omawianej sytuacji - likwidacja działalności gospodarczej nastąpiła w trakcie miesiąca, przedsiębiorca ma obowiązek przekazać do ZUS dokumenty rozliczeniowe z naliczonymi za ten miesiąc składkami ZUS. Składki na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorca nalicza za taki miesiąc od zadeklarowanej podstawy wymiaru, nie niższej niż obowiązujące go minimum. Z tym, że podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne może zmniejszyć proporcjonalnie stosownie do dni nieprowadzenia działalności. Polega to na tym, że podstawę wymiaru składek społecznych w kwocie obowiązującej za pełny miesiąc dzieli się przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca i mnoży przez liczbę dni podlegania ubezpieczeniom w danym miesiącu. Tak wynika z art. 18 ust. 9 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Proporcjonalnego zmniejszenia podstawy wymiaru nie stosuje się natomiast w przypadku składki na ubezpieczenie zdrowotne. Składka ta jest bowiem miesięczna i niepodzielna. Przedsiębiorca nalicza ją i opłaca od pełnej podstawy wymiaru, nawet jeśli z powodu likwidacji działalności prowadził firmę tylko przez część miesiąca. Podstawę jej wymiaru stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku.

Przykład

Z dniem 15 grudnia 2017 r. pan Kamil (48 lat) zlikwidował prowadzoną od ponad 4 lat działalność gospodarczą (dzień ten był ostatnim dniem, w którym prowadził firmę). Wyrejestrował się z ubezpieczeń w ZUS od 16 grudnia 2017 r. Za grudzień br. powinien opłacić składki społeczne od podstawy wymiaru nie niższej niż 1.237,65 zł (tj. 2.557,80 zł : 31 dni grudnia × 15 dni podlegania ubezpieczeniom w grudniu). Pan Kamil od tej samej podstawy (czyli od kwoty 1.237,65 zł) powinien też naliczyć i opłacić za siebie składkę na Fundusz Pracy. Z kolei składkę zdrowotną za grudzień 2017 r. naliczy i opłaci od pełnej podstawy wymiaru, tj. za cały miesiąc, czyli od kwoty nie niższej niż 3.303,13 zł.


Najniższe podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla osób prowadzących działalność gospodarczą
ubezpieczenia społeczne (tj. emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe) dla opłacających składki od 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (w 2017 r. - 2.557,80 zł) dla przedsiębiorców opłacających składki od 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia - obowiązuje przez pierwsze 24 miesiące kalendarzowe (w 2017 r. - 600 zł)
ubezpieczenie zdrowotne 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku (w 2017 r. - 3.303,13 zł)
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60