podatek VAT, podatek dochodowy, ulgi, odliczenia, zwolnienia podatkowe
lupa
A A A

Podatkowe rozliczenie transakcji prowadzonych w walucie obcej - Dodatek nr 14 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 (450) z dnia 20.09.2017

Zobowiązanie udokumentowane fakturą w złotych, ale zapłacone w euro

Spółka z o.o. handluje towarem sprowadzanym z zagranicy. Z tytułu zamówienia partii towaru kontrahent wystawił spółce fakturę pro forma i tym samym zobowiązał ją do wpłaty zaliczki w euro na poczet dostawy tego towaru. Spółka uiściła zaliczkę, przelewając środki z rachunku walutowego. Po otrzymaniu towaru przez spółkę kontrahent wystawił fakturę w złotych, uznając jednocześnie, że wpłacona zaliczka pokryła w całości zobowiązanie wynikające z faktury. Czy w tej sytuacji powstały w spółce podatkowe różnice kursowe?

W spółce powstały różnice kursowe od środków własnych na rachunku walutowym.

Na wstępnie należy wyjaśnić, że faktury pro forma nie są dokumentami w rozumieniu przepisów o VAT. Jednak często występują w obrocie gospodarczym. Wystawiane są przeważnie w celach informacyjnych, aby zapoznać potencjalnego nabywcę z ofertą przedsiębiorcy lub też stanowią podstawę do wpłat zaliczek.

Z treści pytania wynika, że spółka otrzymała fakturę pro forma w euro celem wpłacenia zaliczki na poczet zamówionego towaru. Natomiast z tytułu dostawy towaru kontrahent wystawił właściwą fakturę, ale w złotych. Przeanalizujmy, jakie skutki w zakresie różnic kursowych wywołały te zdarzenia gospodarcze na gruncie przepisów ustawy o CIT.

Na podstawie art. 15a ust. 1 w związku z ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 updop, różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe, jeżeli wartość poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest wyższa lub niższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia. Przekazanie kontrahentowi zaliczki na poczet dostawy towaru nie wiąże się w tym momencie z poniesieniem kosztu podatkowego w rozumieniu art. 15 ust. 1 updop, dlatego na dzień uiszczenia zaliczki nie powstaje różnica kursowa, o której mowa w powołanych przepisach art. 15a updop.

Jednak w związku z tym, że różnice kursowe ustala się także w stosunku do własnych środków posiadanych na rachunku walutowym, to czynność przekazania kontrahentowi kwoty zaliczki pobranej z rachunku walutowego spółki spowodowała ich powstanie.

Stosownie do art. 15a ust. 2 pkt 3 updop, dodatnie różnice kursowe, powstają, jeśli wartość otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest niższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni. Natomiast w myśl art. 15a ust. 3 pkt 3 updop, ujemne różnice kursowe powstają, jeżeli wartość otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest wyższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni.

Przy obliczaniu różnic kursowych należy uwzględnić kurs faktycznie zastosowany w przypadku sprzedaży lub kupna walut obcych oraz otrzymania należności lub zapłaty zobowiązań. W pozostałych przypadkach, a także gdy do otrzymanych należności lub zapłaty zobowiązań nie jest możliwe uwzględnienie faktycznie zastosowanego kursu waluty w danym dniu, stosuje się kurs średni ogłaszany przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień (art. 15a ust. 4 updop).

Faktycznie zastosowany kurs waluty to taki kurs waluty, po jakim podatnik sprzedał lub nabył walutę. W przypadku gdy nie dochodzi do sprzedaży/kupna waluty, przewalutowania otrzymanej należności lub płaconego zobowiązania z zastosowaniem kursu faktycznego, wówczas przy ustalaniu podatkowych różnic kursowych powinien być zastosowany kurs średni NBP.

Zatem w sytuacji, o której mowa w treści pytania wypływ środków z rachunku walutowego spółka powinna wycenić według średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania płatności.

Przykład

Spółka z o.o. zamówiła u zagranicznego kontrahenta towar. Na poczet dostawy tego towaru zobowiązana jest wpłacić kontrahentowi zaliczkę w euro. Na rachunku walutowym posiada środki w wysokości 10.000 euro, które 6 lipca 2017 r. wpłynęły jako należności od kontrahentów. Do wyceny tej waluty na potrzeby ustalenia różnic kursowych spółka przyjęła kurs średni NBP obowiązujący 5 lipca 2017 r. (4,2501 zł/euro).

W dniu 20 lipca 2017 r. uregulowała z rachunku walutowego zaliczkę w kwocie 6.000 euro. Rozchód waluty wyceniła po kursie średnim NBP z 19 lipca 2017 r., który wynosił 4,2057 zł/euro.

W związku z wypływem waluty ustaliła ujemne różnice kursowe od środków pieniężnych w kwocie 266,40 zł, tj. 6.000 euro x (4,2501 zł/euro - 4,2057 zł/euro).

Pozostaje do rozstrzygnięcia problem powstawania podatkowych różnic kursowych na zobowiązaniach. Jak już wcześniej wyjaśniliśmy, różnice kursowe z tytułu kosztu poniesionego w walucie obcej powstają, jeżeli wartość tego kosztu po przeliczeniu na złote według kursu średniego NBP jest wyższa/niższa od jego wartości w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia.

Zatem do powstania różnic kursowych na zobowiązaniach dochodzi, gdy koszt:

 • jest wyrażony w walucie obcej i
   
 • został uregulowany w walucie obcej.

W rozpatrywanym przypadku faktura z tytułu dostawy towaru została wystawiona w złotych, a jedynie sama zapłata nastąpiła w euro. Nie można więc przyjąć, że w tej sytuacji powstała podatkowa różnica kursowa. W rezultacie spółka powinna zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kwotę wynikającą z otrzymanej faktury oraz ujemną różnicę kursową od środków własnych na rachunku walutowym.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej
Przydatne linki
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.