podatek VAT, podatek dochodowy, ulgi, odliczenia, zwolnienia podatkowe
lupa
A A A

Odliczanie VAT w orzecznictwie sądowym - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 69 (1423) z dnia 28.08.2017

Odliczenie VAT od zakupu części samochodowych

Podatnik nie jest obowiązany dokonać korekty podatku naliczonego z tytułu zakupu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia części i akcesoriów samochodowych, które zostały przez niego nabyte, jako towary handlowe w celu dalszej odsprzedaży i wykorzystania przy świadczeniu usług napraw serwisowych, jeżeli zmieni ich przeznaczenie i wykorzysta przy remontach lub naprawach pojazdów wykorzystywanych do działalności gospodarczej, w odniesieniu do których nie jest w stanie zagwarantować ich wykorzystania wyłącznie do jego działalności gospodarczej.

"(...) w ocenie Sądu, ograniczenia przewidziane w art. 86a u.p.t.u. niewątpliwie wiążą się z wydatkami dotyczącymi pojazdów samochodowych. Jednakże nie można zgodzić się ze Skarżącą, że ograniczenia te dotyczą wyłącznie wydatków, które zostały poniesione przez podatnika w zamiarze przeznaczenia ich na potrzeby związane z konkretnym pojazdem samochodowym. Skoro Skarżąca posiada pojazdy wykorzystywane przez nią do działalności gospodarczej, w odniesieniu do których nie jest w stanie zagwarantować ich wykorzystania wyłącznie do jej działalności gospodarczej, to niewątpliwie dokonując zakupów części i akcesoriów samochodowych do tych pojazdów - przysługuje jej jedynie 50% odliczenie podatku naliczonego. Przy czym, w chwili dokonania zakupu nie musi występować zamiar wykorzystania danej części samochodowej do konkretnego pojazdu (poprzez np. wskazanie marki, modelu i numeru rejestracyjnego), wystarczy jeśli dana część została zakupiona celem wykorzystania jej w pojazdach wykorzystywanych przez Skarżącą do działalności gospodarczej, w odniesieniu do których nie jest w stanie zagwarantować ich wykorzystania wyłącznie do jej działalności gospodarczej. W związku z tym, że te kwestie nie były przedmiotem zaskarżonej interpretacji wskazać jedynie można, że skoro Skarżąca dysponuje określoną flotą samochodową (pojazdy wykorzystywane do działalności gospodarczej, w odniesieniu do których Spółka nie jest w stanie zagwarantować ich wykorzystania wyłącznie do jej działalności gospodarczej), to niewątpliwie w celu ich prawidłowego używania i eksploatowania, Skarżąca winna nabywać różnego rodzaju części i akcesoria, celem choćby dokonania ich napraw lub konserwacji. Zakupów takich Skarżąca może dokonywać bądź już w sytuacji, gdy dany pojazd wymaga naprawy bądź konserwacji i wówczas niewątpliwie dany zakup można powiązać z danym konkretnym samochodem. Skarżąca może też dokonać zakupów części i akcesoriów celem ich wykorzystania do naprawy lub konserwacji tego rodzaju pojazdów w przyszłości (biorąc pod uwagę częstotliwość zużycia poszczególnych części i akcesoriów), a wtedy zakupów tych niewątpliwie nie będzie można już powiązać z konkretnym samochodem (konkretnym pojazdem wykorzystywanym do działalności gospodarczej, w odniesieniu do którego Spółka nie jest w stanie zagwarantować jego wykorzystania wyłącznie do jej działalności gospodarczej), jednakże pomimo braku takiego powiązania z konkretnym samochodem, skoro zakupy te zostaną poczynione celem wykorzystania tych części i akcesoriów do pojazdów o charakterze »mieszanym«, co do których Spółka nie jest w stanie zagwarantować ich wykorzystania wyłącznie do jej działalności gospodarczej, to wtedy będzie przysługiwało jedynie prawo do odliczenia 50% podatku naliczonego.

Podkreślenia raz jeszcze wymaga, że w przypadku wydawania interpretacji indywidualnej podatkowy organ interpretacyjny opiera się wyłącznie o stan faktyczny przedstawiony we wniosku. Skoro zatem Skarżąca wskazała we wniosku, że zakupione przez nią części i akcesoria samochodowe były towarami handlowymi przeznaczonymi do dalszej odsprzedaży i w chwili poniesienia tych wydatków na części i akcesoria samochodowe nie mają one żadnego związku z pojazdami samochodowymi Skarżącej, to organ wydając interpretację obowiązany był to przyjąć jako element stanu faktycznego. Zważyć jednakże należy, że w przypadku ewentualnego postępowania podatkowego właściwy organ podatkowy ma pełne prawo do ustalania stanu faktycznego, a zatem także do badania czy rzeczywiście nabywane części i akcesoria samochodowe były zakupione celem dalszej odsprzedaży. W przypadku ustalenia w oparciu o zgromadzone dowody np., że nie zostały one nabyte w celu odsprzedaży, ale w celu wykorzystania do naprawy lub konserwacji pojazdów o charakterze mieszanym, co do których Spółka nie jest w stanie zagwarantować ich wykorzystania wyłącznie do jej działalności gospodarczej, będzie to oznaczało, iż w momencie nabycia tych towarów nie powstanie prawo do odliczenia 100% podatku naliczonego, a jedynie prawo do odliczenia 50% podatku naliczonego. Nie wystąpi wówczas zmiana przeznaczenia zakupionych towarów, gdyż już w chwili nabycia ich przeznaczeniem nie będzie dalsza sprzedaż. Jak już jednak wskazano w niniejszej sprawie przedmiotem interpretacji była sytuacja, gdy w chwili nabycia części i akcesoriów samochodowych, stanowiły one towary handlowe przeznaczone do dalszej odsprzedaży i w związku z tym Skarżącej przysługiwało prawo do odliczenia 100% podatku naliczonego, a następnie Skarżąca dokonała zmiany przeznaczenia tych towarów. (...)".

(wyrok WSA w Warszawie z dnia 24 sierpnia 2016 r., sygn. akt III SA/Wa 1594/15 - orzeczenie nieprawomocne)

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVAT.pl » 

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60