podatek VAT, podatek dochodowy, ulgi, odliczenia, zwolnienia podatkowe
lupa
A A A

Odliczanie VAT w orzecznictwie sądowym - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 69 (1423) z dnia 28.08.2017

Wpływ treści faktury i zapisów umowy na prawo do odliczenia VAT

Treść faktury powinna być odczytywana w oparciu o okoliczności faktyczne danej sprawy, czyli z uwzględnieniem warunków umowy łączącej strony transakcji.

"(...) W pierwszym rzędzie wymaga podkreślenia, że nie jest w istocie sporna w sprawie wykładnia art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, a w szczególności to, czy podatek od nieruchomości może stanowić element kalkulacyjny czynszu z tytułu usługi najmu (powiększać obrót). Poprawność takiego stanowiska potwierdził Sąd pierwszej instancji (...) i nie było ono również w postępowaniu kwestionowane przez organ (...).

(...) Na etapie postępowania kasacyjnego skarżąca podtrzymuje natomiast twierdzenie, że sporna transakcja dokumentowała »przerzucenie ciężaru podatku od nieruchomości z wynajmującego na rzecz skarżącej« i wobec tego »stanowi należność wynikającą z odpłatnego świadczenia usługi najmu i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług«, a zatem »zostały spełnione wszystkie pozytywne przesłanki uprawniające do odliczenia« podatku naliczonego z ww. tytułu (...).

Powyższe stanowisko należy podzielić bowiem zarówno Sąd pierwszej instancji, jak i organ, zawężająco odczytali opis stanu faktycznego przedstawiony we wniosku o wydanie interpretacji. Nie można w szczególności podzielić tezy Sądu, że ww. twierdzenia skarżącej stanowią »znaczącą modyfikację« opisu stanu faktycznego (...). Spółka wyraźnie bowiem wskazała we wniosku, że wg umowy najmu, której była stroną, wszystkie dodatkowe koszty, w tym podatku od nieruchomości, ponosi najemca, a wobec tego koszt ten był związany z usługą najmu (...).

Zatem na tym tle wyjaśnienie skarżącej, że sporne faktury dokumentują refundację podatku od nieruchomości w ramach rozliczenia należności najemcy względem wynajmującego, w istocie wynika z powyższego opisu stanu faktycznego i może zostać potraktowane co najwyżej jako jego doprecyzowanie (a nie modyfikacja).

Organ nie skorzystał z możliwości uzyskania stosownego wyjaśnienia na etapie postępowania interpretacyjnego (...), czego efektem była wadliwa ocena przedstawionego stanu faktycznego, koncentrująca się nadmiernie na treści otrzymanych przez skarżącą faktur, niejako z pominięciem pozostałych okoliczności, z których wynikało, iż należności objęte fakturami są bezpośrednio związane z łączącą strony umową najmu. Ten błąd powielił następnie Sąd pierwszej instancji. Wyrażone w zaskarżonym wyroku i poprzedzającej go interpretacji stanowisko, że skarżąca domaga się umożliwienia odliczenia podatku naliczonego od czynności, która nie podlega systemowi VAT, nie znajduje tym samym oparcia w okolicznościach sprawy. Czyni powyższe zasadnym w szczególności zarzut naruszenia art. 86 ust. 1 w zw. z art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT oraz art. 6 Ordynacji podatkowej (poprzez niewłaściwe zastosowanie).

Końcowo przypomnieć wypada, że z uwagi na specyfikę spraw, których przedmiotem jest indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego o tym, jaki stan faktyczny ma zostać poddany ocenie prawnej, decyduje wnioskodawca opisując go we wniosku o wydanie interpretacji. Ochrona prawna wynikająca z zastosowania się do wydanej interpretacji indywidualnej będzie zatem możliwa tylko wtedy, gdy przedstawiony przez podatnika stan faktyczny pokryje się ze stanem rzeczywistym. Oznacza to, że podatnik bierze na siebie ewentualne ryzyko wadliwego przedstawienia stanu faktycznego, co może dać o sobie znać w tzw. postępowaniu wymiarowym. (...)".

(wyrok NSA z dnia 8 marca 2017 r., sygn. akt I FSK 1151/15)

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVAT.pl » 

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60