podatek VAT, podatek dochodowy, ulgi, odliczenia, zwolnienia podatkowe
lupa
A A A

Wydatki na firmowe samochody w kosztach podatkowych - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 70 (1424) z dnia 31.08.2017

Używanie pracowniczych samochodów do celów firmowych

Jazdy lokalne

Z tytułu używania na cele firmowe prywatnych samochodów pracownicy otrzymują zwrot kosztów z tym związanych. W jazdach lokalnych następuje to w formie miesięcznego ryczałtu na zasadach przewidzianych w obowiązującym w tym zakresie rozporządzeniu Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2002 r. nr 27, poz. 271 ze zm.) lub w ramach tzw. kilometrówki.

Kwoty wypłacanych pracownikom zwrotów wydatków za jazdy lokalne generalnie obciążają koszty firmowe u pracodawcy, jednak nie zawsze w pełnej poniesionej wysokości, co wynika z art. 23 ust. 1 pkt 36 lit. b) ustawy o pdof i odpowiednio art. 16 ust. 1 pkt 30 lit. b) ustawy o pdop. W oparciu o te uregulowania w jazdach lokalnych mogą one stanowić koszt podatkowy do wysokości określonej w przepisach przywołanego rozporządzenia lub w wysokości nieprzekraczającej iloczynu przejechanych kilometrów i stawki za 1 km przebiegu ustalanej na podstawie prowadzonej przez pracownika ewidencji przebiegu pojazdu. Skutki podatkowe braku omawianej ewidencji ustawodawca wskazał w art. 23 ust. 5 ustawy o pdof i odpowiednio art. 16 ust. 5 ustawy o pdop. Wynika z nich jednoznacznie, że niewywiązywanie się z obowiązku prowadzenia tej ewidencji skutkuje brakiem możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków z tytułu używania samochodów osobowych, dla których ustawodawca przewidział ten obowiązek.

Gdy natomiast pracodawca wypłaci pracownikowi jeden z omawianych zwrotów w wysokości wyższej niż przewidziany przepisami, nadwyżka ponad te limity nie stanowi kosztu podatkowego (przykład 1).

Podróże służbowe

Pracownikowi, któremu pracodawca wyrazi zgodę na odbycie podróży służbowej prywatnym samochodem osobowym, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi (...) (Dz. U. z 2013 r. poz. 167), przysługuje m.in. zwrot kosztów przejazdu tym środkiem transportu. Zwrot ten dokonywany jest w formie kilometrówki na podstawie prowadzonej przez pracownika ewidencji przebiegu pojazdu.

Również w przypadku wydatków związanych z użytkowaniem prywatnego samochodu pracownika w podróżach służbowych - podobnie jak ma to miejsce w przypadku jazd lokalnych odbywanych przez pracownika jego własnym autem - możliwość zaliczania ich przez pracodawcę do firmowych kosztów podatkowych jest ograniczona. Wydatki ponoszone na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich prywatnych samochodów w podróży służbowej nie stanowią bowiem kosztów firmowych w wysokości przekraczającej kwotę wynikającą z kilometrówki (art. 23 ust. 1 pkt 36 lit. a) ustawy o pdof oraz art. 16 ust. 1 pkt 30 lit. a) ustawy o pdop). W przypadku wypłacenia pracownikowi zwrotu kosztów używania w podróży służbowej jego prywatnego samochodu osobowego w kwocie wyższej niż wynikająca z kilometrówki ustalonej na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu, nadwyżka ponad wyznaczający ją limit nie stanowi u pracodawcy kosztu podatkowego.

Opłaty za autostrady i parkingi

W podróżach służbowych odbywanych prywatnym samochodem pracownicy ponoszą opłaty za korzystanie z autostrad i parkingów. Organy podatkowe uznają, że zwrot tych opłat stanowi u pracodawcy koszt podatkowy w ramach tzw. kilometrówki, jako wydatek związany z używaniem prywatnego samochodu pracownika. Z uwagi na to, że w ustawach o podatku dochodowym ustawodawca nie zdefiniował pojęcia "wydatków z tytułu używania" samochodów, organy podatkowe dla uzasadnienia swojego stanowiska odwołują się do słownikowego znaczenia tego wyrażenia. W tym znaczeniu "wydatek" to "suma wydana na coś", natomiast "używać" oznacza "stosować coś, użytkować, posługiwać się czymś, robić z czegoś użytek". Z tego organy podatkowe wywodzą, że wydatkami z tytułu używania przez pracownika w podróży służbowej samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy są wszelkie wydatki niezbędne do wykorzystania tego samochodu dla potrzeb pracodawcy. Takim twierdzeniem motywują konieczność ograniczenia limitem kilometrówki rozliczania w kosztach podatkowych omawianych opłat (przykład 2).

Przykład 1

Pracownik wykorzystuje na potrzeby jazd lokalnych samochód osobowy o pojemności skokowej silnika 1.300 cm3 (ma zawartą z pracodawcą stosowną umowę). Ustalony limit przebiegu to 700 km. W lipcu 2017 r. pracownik był obecny w pracy przez wszystkie dni robocze, co potwierdził w złożonym pracodawcy (spoza sfery budżetowej) oświadczeniu o używaniu pojazdu do celów służbowych. Z regulaminu wynagradzania obowiązującego w jego zakładzie pracy wynika, że pracodawca wypłaca ryczałt w stawce wynoszącej 1 zł za 1 km.

Pomimo tego, że pracodawca poniesie z tytułu wypłacenia pracownikowi ryczałtu za jazdy lokalne wydatek w kwocie 700 zł (tj. 700 km × 1 zł/km), to koszty podatkowe będzie mógł obciążyć wyłącznie kwotą 585,06 zł (tj. 700 km × 0,8358 zł/km).


Przykład 2

Pracownik za zgodą pracodawcy odbył podróż służbową prywatnym samochodem o pojemności skokowej silnika 1.100 cm3. Przejechał 350 km, na co przedłożył ewidencję przebiegu pojazdu. Ponadto poniósł opłaty na przejazd autostradą i płatne parkingi w kwocie 85 zł.

Pomimo że pracodawca zwrócił tytułem kosztów podróży kwotę 377,53 zł [tj. (350 km × 0,8358 zł/km) + 85 zł], firmowe koszty podatkowe może obciążyć jedynie kwotą przypadającą na kilometrówkę, czyli 292,53 zł (tj. 350 km × 0,8358 zł/km).

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o pdof (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.)

Ustawa z dnia 15.02.1992 r. o pdop (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888 ze zm.)

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60