podatek VAT, podatek dochodowy, ulgi, odliczenia, zwolnienia podatkowe
lupa
A A A

Wydatki na firmowe samochody w kosztach podatkowych - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 70 (1424) z dnia 31.08.2017

Skutki podatkowe nieopłacenia postoju auta

Nasz były pracownik, który w trakcie pracy użytkował samochód służbowy nie uiścił opłaty za postój. W związku z tym w sierpniu br. pracodawca otrzymał upomnienie z wezwaniem do uiszczenia opłaty dodatkowej za nieopłacony postój i kosztów upomnienia. Czy pracodawca po dokonaniu zapłaty tych zobowiązań może zaliczyć ich wartość do kosztów uzyskania przychodów? Czy ich wartość będzie przychodem pracownika?

W razie nieuiszczenia opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania pobierana jest opłata dodatkowa. Jest to należność publicznoprawna o charakterze dyscyplinującym, za nieuiszczenie opłaty za postój. Pobiera ją zazwyczaj zarządca drogi. Jej wysokość oraz sposób pobierania określa rada gminy (miasta). Co do zasady, to na właścicielu pojazdu ciąży obowiązek uiszczenia takiej opłaty. Właściciel może jednak wykazać, że inny podmiot odpowiada za nieuregulowanie opłaty za postój, ponieważ właśnie w tym czasie korzystał z należącego do niego pojazdu. Wówczas obowiązek zapłaty omawianej opłaty może ciążyć na wskazanej osobie. Potwierdza to wyrok WSA z dnia 5 listopada 2015 r., sygn. akt I SA/Sz 138/15.

W zakresie podatku dochodowego opłata dodatkowa za nieopłacony postój oraz koszty upomnienia, o których mowa w pytaniu, nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Kosztami podatkowymi są bowiem wydatki, które mają lub mogą mieć wpływ na osiąganie przychodów lub zachowanie albo zabezpieczanie funkcjonowania ich źródła, z wyjątkiem wydatków wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o pdof oraz art. 16 ust. 1 ustawy o pdop. Opłata dodatkowa nie stanowi kosztu podatkowego, ponieważ zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 50 ustawy o pdof oraz art. 16 ust. 1 pkt 54 ustawy o pdop za koszty uzyskania przychodów nie uważa się opłat sankcyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wpłacie do budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Także koszty upomnienia skierowanego do przedsiębiorcy przed wszczęciem egzekucji administracyjnej nie spełniają ogólnej definicji kosztów podatkowych. Nie wykazują bowiem związku z działalnością gospodarczą i osiąganymi z tytułu jej prowadzenia przychodami. Nie są one gospodarczo i racjonalnie uzasadnione w kontekście prowadzonej działalności gospodarczej. Są jedynie konsekwencją administracyjnego dochodzenia należności publicznoprawnej nieuiszczonej w obowiązującym terminie.

Jeśli opłatę dodatkową i koszty upomnienia ureguluje przedsiębiorca, a obowiązek ten ciążył na byłym pracowniku, wówczas po stronie byłego pracownika powstanie przychód z innych źródeł. Od tego przychodu były pracodawca nie będzie miał obowiązku jako płatnik odprowadzenia zaliczki na podatek. Będzie jednak zobowiązany do sporządzenia i przekazania byłemu pracownikowi oraz urzędowi skarbowemu właściwemu ze względu na adres zamieszkania pracownika informacji PIT-8C. Czynności tych dokona w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, jeżeli w urzędzie złoży tę informację elektronicznie. Jeśli informację PIT-8C sporządzi w formie papierowej, termin na jej złożenie upłynie z końcem stycznia roku następującego po roku podatkowym. Wersja papierowa PIT-8C jest jednak możliwa, gdy płatnik złoży w urzędzie ten dokument za dany rok dla nie więcej niż pięciu podatników i nie wykona tego obowiązku w jego imieniu biuro rachunkowe.

Były pracownik uwzględni wartość przychodu wskazaną w PIT-8C w swoim zeznaniu rocznym. Kwota ta będzie podlegała rozliczeniu z zastosowaniem skali podatkowej wraz z pozostałymi przychodami opodatkowanymi w ten sam sposób, uzyskanymi w tym okresie przez byłego pracownika.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60