podatek VAT, podatek dochodowy, ulgi, odliczenia, zwolnienia podatkowe
lupa
A A A

Wydatki na firmowe samochody w kosztach podatkowych - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 70 (1424) z dnia 31.08.2017

Ubezpieczenie GAP leasingowanego samochodu osobowego w kosztach

Przedsiębiorca (osoba fizyczna, skala podatkowa, podatkowa księga) na podstawie umowy leasingu operacyjnego użytkuje w działalności samochód osobowy. W umowie zawarto zapis o obciążaniu leasingobiorcy przez leasingodawcę kosztami ubezpieczenia z polisy GAP. Jak należy rozliczyć w kosztach podatkowych to ubezpieczenie? Czy obowiązuje w tym przypadku limit 20.000 euro? 

Składki na ubezpieczenie samochodu osobowego, którymi przedsiębiorca będący leasingobiorcą obciążany jest na podstawie umowy leasingu operacyjnego, zasadniczo podlegają rozliczeniu w kosztach podatkowych. To nie oznacza jednak, że zawsze są nimi w całości. Ich wartość może obciążać koszty uzyskania przychodów do wysokości nieprzekraczającej części tej wartości ustalonej w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20.000 euro (przeliczonych po kursie sprzedaży NBP - u osób fizycznych, lub kursie średnim NBP - u osób prawnych) w wartości samochodu przyjętej do celów ubezpieczenia, tj. wartości pojazdu określonej w polisie (art. 23 ust. 1 pkt 47 ustawy o pdof).

Zgodnie z tendencją interpretacyjną i orzeczniczą omówione ograniczenie ma jednak zastosowanie wyłącznie wtedy, gdy z postanowień umowy leasingu wynika, że to leasingobiorca sam ponosi i opłaca składki na ubezpieczenie takiego auta. Ponadto odnosi się do składek ubezpieczeniowych, których wysokość uwarunkowana jest wartością samochodu, czyli dobrowolnego ubezpieczenia autocasco (AC) oraz ubezpieczenia utraty wartości pojazdu - tzw. GAP, gdyż ich wysokość jest uzależniona od wartości auta. Gdy bowiem składki wskazanych ubezpieczeń leasingodawca wkalkulowuje w raty leasingowe, wówczas leasingobiorca, w opinii organów podatkowych oraz sądów administracyjnych, nie jest podmiotem ubezpieczającym samochód. W konsekwencji zgodnie z ich stanowiskiem składki tych ubezpieczeń nie podlegają wskazanym ograniczeniom (por. interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 17 czerwca 2015 r., nr IBPBI/1/4511-288/15/AP, oraz wyrok WSA w Gdańsku z dnia 7 października 2015 r., sygn. akt I SA/Gd 1033/15).

Bez względu na sposób obciążania leasingobiorcy przez leasingodawcę kosztami ubezpieczenia GAP, jeżeli leasingobiorca jest osobą fizyczną prowadzącą podatkową księgę przychodów i rozchodów, wówczas stosując przy rozliczaniu kosztów podatkowych zarówno metodę uproszczoną, jak i memoriałową, powinien obciążać nimi koszty podatkowe w dacie poniesienia wydatku. Datę tę wyznacza dzień wystawienia polisy ubezpieczeniowej. Jedynie gdy ubezpieczenie obejmuje okres przekraczający rok podatkowy i nie jest możliwe określenie, jaka jego część odnosi się do danego roku, podatnicy stosujący metodę memoriałową muszą składkę na ubezpieczenie rozliczyć proporcjonalnie do długości okresu, którego ono dotyczy (art. 22 ust. 5c ustawy o pdof).

Przykład

Przedsiębiorca będący osobą fizyczną od dnia 1 sierpnia 2017 r. użytkuje samochód osobowy na podstawie umowy leasingu operacyjnego.

Wariant I

Przedsiębiorca w dniu podpisania umowy leasingowej zawarł umowę m.in. ubezpieczenia GAP tego samochodu (wysokość składki GAP - 1.900 zł*). Jego wartość dla celów tego ubezpieczenia to 110.000 zł. Kurs sprzedaży NBP 1 euro właściwy do przeliczenia limitu 20.000 euro wynosił 4,20 zł*. Stąd równowartość 20.000 euro na potrzeby limitowania kosztów GAP to 84.000 zł.

* wartości przykładowe

Rozliczeniu w kosztach będzie podlegała składka GAP w kwocie 1.450,84 zł, co jest wynikiem następujących obliczeń:

a) równowartość 20.000 euro 84.000 zł
b) wartość samochodu dla celów ubezpieczenia GAP 110.000 zł
c) stosunek a : b, tj. (84.000 zł : 110.000 zł) × 100% 76,36%
d) składka GAP będąca kosztem podatkowym (1.900 zł × 76,36%) 1.450,84 zł
wersja A - ponieważ podatnik prowadzi podatkową księgę metodą uproszczoną, to całą kwotę składki (1.450,84 zł) zaliczy do kosztów pod datą 1 sierpnia 2017 r.
wersja B - ponieważ podatnik prowadzi księgę metodą memoriałową, to w dniu 1 sierpnia 2017 r. zaliczy do kosztów kwotę 604,52 zł, tj. (1.450,84 zł : 12 m-cy) × 5 m-cy, a w dniu 1 stycznia 2018 r. zaliczy do kosztów kwotę 846,32 zł, tj. (1.450,84 zł : 12 m-cy) × 7 m-cy.

Wariant II

Z umowy leasingu wynika, że składkę GAP będzie opłacał leasingodawca, który obciąży nią leasingobiorcę poprzez odpowiednie skalkulowanie wysokości rat leasingowych.

W takim przypadku leasingobiorca nie ma obowiązku stosować ograniczeń dotyczących limitu 20.000 euro. Ratami leasingowymi zawierającymi składkę ubezpieczenia GAP będzie obciążał koszty w pełnej wartości dokonanego na ten cel wydatku w dacie jego poniesienia.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60