podatek VAT, podatek dochodowy, ulgi, odliczenia, zwolnienia podatkowe
lupa
A A A

Odwołanie sposobem na uchylenie niekorzystnej decyzji podatkowej - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 62 (1416) z dnia 3.08.2017

Termin wniesienia odwołania

Odwołanie wnosi się do dyrektora izby administracji skarbowej - za pośrednictwem urzędu skarbowego, który wydał kwestionowaną decyzję - w ciągu 14 dni od dnia doręczenia jej stronie. Doręczenia nie należy przy tym rozumieć wyłącznie jako odebrania pisma osobiście przez adresata (patrz tabela).

Termin wniesienia odwołania oblicza się z zachowaniem następujących reguł. Dnia, w którym miało miejsce doręczenie decyzji, nie uwzględnia się w wyliczeniach. Termin upływa ostatniego z wyznaczonej liczby dni o północy. Uwzględnia się dni robocze i wolne od pracy. Jeżeli jednak ostatni dzień tak ustalonego terminu wypada w sobotę, niedzielę lub święto będące dniem ustawowo wolnym od pracy, przesuwa się on na następny dzień po dniu lub dniach wolnych. Odwołanie od decyzji można więc w takim przypadku złożyć jeszcze pierwszego dnia po przerwie weekendowej lub świątecznej.

Skuteczne wniesienie odwołania po terminie jest możliwe tylko wtedy, gdy termin ten zostanie przywrócony. Przewiduje to art. 162 Ordynacji podatkowej. Postępowanie w sprawie przywrócenia terminu prowadzone jest na wniosek zainteresowanego. Kluczowe znaczenie ma uprawdopodobnienie przez niego braku winy w niezłożeniu odwołania na czas. Wnioskodawca powinien wykazać, że nie dotrzymał terminu wskutek zdarzenia niezależnego od jego woli, a jednocześnie przy dołożeniu największej staranności nie był w stanie przezwyciężyć powstałej przeszkody. Choćby lekkie niedbalstwo wyklucza przywrócenie terminu.

Podatnicy często tłumaczą się chorobą i przedstawiają zwolnienia lekarskie. Aby jednak było to powodem przywrócenia terminu do wniesienia odwołania, trzeba uprawdopodobnić, że rodzaj niedyspozycji całkowicie wykluczał złożenie pisma w odpowiednim czasie, a nie było możliwe skorzystanie z pomocy osób trzecich (por. wyrok NSA z dnia 6 sierpnia 2015 r., sygn. akt II FSK 1612/13). Choroba profesjonalnego pełnomocnika również nie zawsze jest usprawiedliwieniem. Zawinienie tych, którym zleciło się prowadzenie swoich spraw, traktuje się bowiem na równi z własnymi zaniedbaniami. Osoba, która zawodowo zajmuje się reprezentowaniem podatników, powinna natomiast zabezpieczyć interesy swoich klientów na wypadek nagłych zdarzeń. Przywrócenie terminu nie wchodzi w rachubę, jeżeli pełnomocnik miał możliwość ustanowienia substytuta, ale tego nie zrobił (por. wyrok NSA z dnia 25 lutego 2016 r., sygn. akt II FSK 3937/13). Dobrym pomysłem nie jest również zrzucenie winy na nieobecność osoby upoważnionej do odbioru korespondencji. Firmy ponoszą pełną odpowiedzialność za organizację swojej obsługi biurowo-administracyjnej. Jeżeli nie zabezpieczą w siedzibie właściwego miejsca do pozostawiania korespondencji, tym samym wykazują się niestarannością w dbaniu o własne interesy (por. wyrok NSA z dnia 19 listopada 2015 r., sygn. akt II FSK 2512/13).

Podanie o przywrócenie terminu trzeba wnieść w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminowi. Wraz z wnioskiem składa się odwołanie.

Sposoby doręczania pism przez organy podatkowe
pisma dla osoby fizycznej pisma dla osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej
» do rąk własnych adresata - w jego mieszkaniu albo pod adresem do doręczeń w kraju, w miejscu zatrudnienia lub prowadzenia działalności, w siedzibie organu podatkowego
» w miejscu zatrudnienia adresata lub prowadzenia działalności - osobie upoważnionej przez pracodawcę do odbioru korespondencji
» za pośrednictwem pełnoletniego domownika, sąsiada, zarządcy domu lub dozorcy (w razie nieobecności adresata w miejscu zamieszkania lub pod adresem do doręczeń w kraju)
» na adres skrytki pocztowej
» pozostawienie pisma w placówce pocztowej lub w urzędzie gminy (miasta) z możliwością odbioru w ciągu 14 dni
» za pomocą środków komunikacji elektronicznej
» przez pełnomocnika

» w lokalu siedziby lub miejscu prowadzenia działalności - osobie upoważnionej do odbioru korespondencji lub prokurentowi
» w siedzibie organu podatkowego - uprawnionej osobie
» na adres skrytki pocztowej
» za pośrednictwem zarządcy budynku lub dozorcy (w razie niemożności doręczenia pisma w lokalu siedziby)
» pozostawienie pisma w placówce pocztowej lub w urzędzie gminy (miasta) z możliwością odbioru w ciągu 14 dni
» na adres osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu
» za pomocą środków komunikacji elektronicznej
» przez pełnomocnika
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60