podatek VAT, podatek dochodowy, ulgi, odliczenia, zwolnienia podatkowe
lupa
A A A

Rozliczanie przychodów z działalności gospodarczej - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 53 (1407) z dnia 3.07.2017

Rozpoznanie przychodu przy sprzedaży sprzętu medycznego

Od kilku miesięcy prowadzę działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży sprzętu medycznego. Niektóre produkty są częściowo refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Całą wartość sprzedaży (tj. kwotę zapłaconą przez kupującego oraz kwotę refundacji należnej z NFZ) ewidencjonuję na kasie fiskalnej. Zatem na potrzeby podatku dochodowego w dniu sprzedaży uznaję za przychód całą wartość sprzedaży zaewidencjonowaną na kasie fiskalnej. Czy postępuję prawidłowo?

NIE. W podatku dochodowym przychód z tytułu sprzedaży produktów medycznych w części opłaconej przez nabywców powstaje w dacie wydania tych towarów. W części objętej refundacją z Narodowego Funduszu Zdrowia powstaje natomiast dopiero z chwilą faktycznego otrzymania kwoty należnej refundacji.

Zasadniczo przychody z działalności gospodarczej generują kwoty należne niezależnie od tego, czy zostały faktycznie otrzymane, czy też nie. Pomniejsza się je jedynie o wartość zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont oraz o należny podatek od towarów i usług (art. 14 ust. 1 ustawy o pdof). Jednocześnie z art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o pdof wynika, że do tej kategorii przychodów zalicza się również dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych. Wobec tego w przypadku refundacji części ceny towaru przez Narodowy Fundusz Zdrowia, przychód z tego tytułu powstaje dopiero w momencie otrzymania refundacji, bo tylko refundacja otrzymana stanowi taki przychód.

Datą powstania przychodu firmowego w podatku dochodowym, zgodnie z ogólną regułą, jest dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności (art. 14 ust. 1c ustawy o pdof). To oznacza, że przychód generuje to z wymienionych zdarzeń, do którego dochodzi najwcześniej. Szczególny moment powstania przychodu przewidziany został dla sytuacji wymienionych w art. 14 ust. 1e, 1h oraz 1i ustawy o pdof. Żaden z tych przepisów nie ma jednak zastosowania do refundacji uzyskanej z NFZ. W przypadku otrzymania przychodu z działalności gospodarczej, do którego się ich nie stosuje, za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty - co z kolei wynika z art. 14 ust. 1i tej ustawy o pdof.

W konsekwencji przychód z tytułu sprzedaży produktów medycznych w części opłaconej przez nabywców powstaje w dacie zaewidencjonowania w kasie rejestrującej, natomiast w części objętej refundacją z NFZ - w momencie jej wpływu na rachunek bankowy firmy.

Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60