podatek VAT, podatek dochodowy, ulgi, odliczenia, zwolnienia podatkowe
lupa
A A A

Rozliczanie przychodów z działalności gospodarczej - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 53 (1407) z dnia 3.07.2017

Ustalenie kwoty przychodu w przypadku zatrzymania kaucji gwarancyjnej

W ramach działalności gospodarczej wykonuję usługi budowlane (podatek liniowy, VAT). W ostatnim czasie zawarłem kontrakt na realizację inwestycji składającej się z kilku etapów. Po wykonaniu każdego etapu wystawię na rzecz inwestora fakturę. Z tym, że zgodnie z postanowieniami kontraktu nie otrzymam całej wynikającej z niej należności, ponieważ inwestor będzie miał prawo potrącić na swoją rzecz kaucję gwarancyjną w wysokości 7,5% wartości brutto faktury. Jaka kwota w zaistniałej sytuacji będzie dla mnie przychodem w podatku dochodowym? Czy jeżeli kaucja go nie zmniejsza, to można ją rozliczyć w firmowych kosztach?

Jako przychody z działalności gospodarczej ustawodawca zdefiniował kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. W przypadku podatników VAT jest on pomniejszany o należny podatek od towarów i usług (art. 14 ust. 1 ustawy o pdof oraz art. 12 ust. 3 i ust. 4 pkt 9 ustawy o pdop). Stąd przekazywanie przez inwestora wykonawcy robót budowlanych ceny usługi pomniejszonej o potrąconą kaucję gwarancyjną będącą zabezpieczeniem należytego wykonania usługi budowlanej nie wywołuje żadnych skutków w podatku dochodowym w odniesieniu do przychodu uzyskanego przez wykonawcę, gdyż nie stanowi ona bonifikaty ani skonta. W efekcie wysokość przychodu w podatku dochodowym będzie u Czytelnika, z racji bycia tzw. VAT-owcem wyznaczała wartość netto faktury sprzedaży.

Gwarancje uzyskiwane od przedsiębiorstw budowlanych są sposobem zabezpieczania umów na wykonywane przez nie roboty budowlano-montażowe. Tego typu roboty w większości rozliczane są etapami i w dłuższym okresie, a przedmiotowe gwarancje stanowią jeden z rodzajów zabezpieczeń stosowanych przez inwestorów. Gwarancje przy tego typu robotach są udzielane na okres wielu lat i na ich poczet z każdej faktury rozliczeniowej jest potrącana kwota nazywana kaucją gwarancyjną, w wysokości ustalonej przez strony umowy o roboty budowlano-montażowe.

Kaucja występująca przy robotach budowlanych stanowi zarówno gwarancję pieniężną dotrzymania zobowiązania (wykonania umowy), jak i odszkodowanie w razie jego niedopełnienia. Chociaż z założenia jest świadczeniem zwrotnym, to na warunkach określonych w zawartej przez strony umowie może zostać przez przyjmującego zatrzymana.

Jeżeli kaucja podlega zwrotowi, przedsiębiorca, który ją uiścił, nie może jej zaliczać w ciężar firmowych kosztów uzyskania przychodów. Kosztami podatkowymi nie mogą być bowiem wydatki podlegające zwrotowi w jakiejkolwiek formie - mogą je stanowić wyłącznie wydatki o charakterze definitywnym (ostatecznym). Tymczasem, o ile po stronie wpłacającego kaucję nie zaistnieją żadne zobowiązania z tytułu gwarancji, kaucja zostanie mu zwrócona. Konsekwentnie jednak kaucja zwrócona dla podmiotu, który ją uiścił, nie będzie przychodem podatkowym. Z uregulowań zawartych w art. 14 ust. 3 pkt 3a ustawy o pdof i art. 12 ust. 4 pkt 6a ustawy o pdop wynika bowiem, że przychodów w podatku dochodowym nie stanowią zwrócone inne wydatki niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów.


Uaktualnione przepisy ustaw o podatku dochodowym dostępne są w serwisie www.przepisy.gofin.pl.


Podmiot wpłacający kaucję gwarancyjną również w przypadku jej zatrzymania przez kontrahenta (inwestora) nie może nią obciążyć firmowych kosztów podatkowych. Zgodnie bowiem z ogólną zasadą dotyczącą rozliczania wydatków, do kosztów uzyskania przychodów należy przyjąć, że kaucje utracone w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy nie stanowią wydatku mającego związek z osiąganiem przychodów, tym samym nie można ich zaliczać w ciężar firmowych kosztów podatkowych. 

Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60