podatek VAT, podatek dochodowy, ulgi, odliczenia, zwolnienia podatkowe
lupa
A A A

Podatkowe rozliczenie pozapłacowych świadczeń pracowniczych - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 44 (1398) z dnia 1.06.2017

PIT od zapomóg udzielanych pracownikom

Zapomoga dla aktualnie zatrudnionych pracowników

Pracownicze zapomogi, o ile spełniają kryteria określone w art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o pdof, korzystają ze zwolnienia od podatku do wysokości 2.280 zł w skali roku. Przepis ten wskazuje, że zwolnione z podatku dochodowego w ramach tego limitu są zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci. Nie ma przy tym znaczenia źródło ich finansowania. Jeżeli zapomogi spełniają kryteria wskazane w analizowanym przepisie, nie podlegają opodatkowaniu bez względu na to, czy zostały wypłacone ze środków obrotowych pracodawcy, czy też ZFŚS.

Co jednak istotne, w uregulowaniach ustawy o pdof nie znajdziemy definicji pojęcia "zdarzenie losowe" czy też "długotrwała choroba". Z tego względu na potrzeby podatku dochodowego należy je definiować w oparciu o wykładnię językową. W tym znaczeniu "indywidualne zdarzenie losowe" obejmuje wszelkie nagłe, niespodziewane, pojedyncze zdarzenia wywołane przyczynami zewnętrznymi, których nie można przewidzieć, a które są niezależne od człowieka, nawet przy zachowaniu należytej staranności, jak np. kradzieże, włamania, zniszczenie domu lub mieszkania spowodowane zalaniem wodą lub pożarem, nieszczęśliwe wypadki powodujące uszczerbek na zdrowiu. Z kolei pod pojęciem "długotrwałej choroby" należy rozumieć chorobę, która z medycznego punktu widzenia określana jest jako choroba przewlekła, a więc mająca długotrwały przebieg, co można udowodnić zaświadczeniem lekarskim.

Wypłata zapomogi może jednak nie być związana z żadnym ze zdarzeń wskazanych w analizowanym przepisie. Może bowiem zostać udzielona na wniosek pracownika, który znalazł się w trudnej sytuacji finansowej lub rodzinnej. W przypadku tego typu zapomogi o jej opodatkowaniu decyduje źródło finansowania. Jeżeli jest nim ZFŚS, a zapomoga spełnia kryteria określone w art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o pdof, to może być objęta zwolnieniem. Na podstawie tego przepisu ze zwolnienia od podatku korzysta wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o ZFŚS, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości m.in. ze środków ZFŚS. Wartość tych wszystkich świadczeń nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty 380 zł. Od nadwyżki ponad ten limit pracodawca powinien pobrać zaliczkę na podatek.

Jeżeli natomiast wypłata zapomogi, niespełniającej warunków określonych w art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o pdof, zostanie sfinansowana ze środków obrotowych pracodawcy, wówczas podlega ona opodatkowaniu u pracownika w miesiącu jej wypłaty wraz z pozostałymi składnikami jego wynagrodzenia (przykład).

Zapomoga dla emerytów i rencistów

Nie wszystkie zapomogi otrzymywane przez emerytów i rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem pracy, stosunkiem służbowym czy też spółdzielczym stosunkiem pracy podlegają opodatkowaniu.

W odniesieniu do zapomogi otrzymanej przez emeryta lub rencistę w związku z zaistnieniem indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych czy też długotrwałej choroby lub śmierci w ostatnim czasie organy podatkowe przyjmują, że zastosowanie zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o pdof, nie wyklucza możliwości zastosowania do nadwyżki ponad kwotę 2.280 zł zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o pdof. Jest tak, o ile tylko świadczenie to spełnia wszystkie przesłanki zawarte w tym przepisie (por. interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 25 maja 2016 r., nr IBPB-2-1/4511-216/16/MK).

Z art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o pdof wynika natomiast, że wolne od podatku dochodowego są m.in. świadczenia otrzymywane przez emerytów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem pracy, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł. Dopiero gdy kwota ta w roku podatkowym zostanie przekroczona - wówczas nadwyżka ponad 2.280 zł podlega opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym (art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy o pdof). Podatek ten, od nadwyżki ponad obowiązujący limit, przy świadczeniu pieniężnym, jakim jest zapomoga, pobiera były zakład pracy jako płatnik (art. 41 ust. 7 pkt 2 ustawy o pdof).

Natomiast zapomoga wypłacona renciście lub emerytowi z powodu trudnej sytuacji materialnej lub rodzinnej nie korzysta ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o pdof - może natomiast korzystać ze zwolnienia od podatku wskazanego w art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o pdof, o ile jej wysokość nie przekroczy 2.280 zł w skali roku.

Przykład

Pracodawca na wniosek pracownika w maju 2017 r. przyznał mu i przekazał na rachunek bankowy zapomogę w kwocie 1.200 zł.


Przypadek I
- zapomoga została przyznana w związku z długotrwałą chorobą syna pracownika. Z uwagi na przyczynę jej udzielenia ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o pdof oraz z ozusowania na podstawie § 2 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia składkowego korzysta cała wartość zapomogi, bez względu na źródło finansowania.


Przypadek II
- zapomoga została przyznana w związku z trudną sytuacją finansową pracownika.

Załóżmy, że została ona sfinansowana ze środków ZFŚS i jest to pierwsze w tym roku świadczenie sfinansowane z tego źródła otrzymane przez pracownika. W tej sytuacji na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o pdof ze zwolnienia od podatku korzysta ono do kwoty 380 zł. Nadwyżkę w wysokości 820 zł (tj. 1.200 zł - 380 zł) pracodawca powinien opodatkować wraz z pozostałymi elementami wynagrodzenia otrzymanymi przez pracownika w maju 2017 r. Cała wartość przyznanej zapomogi korzysta natomiast ze zwolnienia ze składek ZUS (§ 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia składkowego).

Jeżeli jednak źródłem finansowania zapomogi wypłaconej z tytułu trudnej sytuacji finansowej pracownika byłyby środki obrotowe pracodawcy, wówczas opodatkowaniu i oskładkowaniu podlegałaby cała jej wartość, tj. 1.200 zł.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o pdof (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.)

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej
Przydatne linki
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.