podatek VAT, podatek dochodowy, ulgi, odliczenia, zwolnienia podatkowe
lupa
A A A

Dofinansowanie letniego wypoczynku - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 46 (1400) z dnia 8.06.2017

Dofinansowanie wypłacane obecnym pracownikom

Dopłata dla pracownika i pełnoletnich domowników

U pracownika kwota otrzymanego (postawionego do dyspozycji) dofinansowania do wypoczynku, bez względu na to, czy jego bezpośrednim adresatem jest on sam, czy też członkowie jego rodziny, stanowi przychód ze źródła, jakim jest stosunek pracy.

Jeżeli osobami, na rzecz których zostanie ono przyznane, są pracownik i pełnoletni członkowie jego rodziny (tj. małżonek i pełnoletnie dzieci), wówczas omawiane dofinansowanie może korzystać ze zwolnienia od podatku w oparciu o art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o pdof. Na jego podstawie wolna od podatku jest wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej rzeczowych świadczeń oraz uzyskanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków ZFŚS lub funduszy związków zawodowych do wysokości 380 zł w stosunku rocznym. Jeżeli dofinansowanie wypoczynku wraz z innymi świadczeniami z ZFŚS przekroczą w roku podatkowym wskazany limit, nadwyżka ponad kwotę 380 zł podlega opodatkowaniu.

Natomiast gdy źródłem dofinansowania omawianego wypoczynku są środki obrotowe pracodawcy, wówczas dofinansowanie to podlega opodatkowaniu bez względu na wysokość kwot otrzymanych w ramach tego świadczenia. Pracodawca od przychodu z dofinansowania pochodzącego z tego źródła zobowiązany jest każdorazowo pobrać zaliczkę na podatek dochodowy (przykład 1).

Wypoczynek dzieci małoletnich

Otrzymywane przez pracowników dofinansowania do wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18 mogą korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego, jednak na zasadach określonych w innym przepisie, tj. w art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o pdof. Stanowi on, że przedmiotowa dopłata jest wolna od podatku pod warunkiem, że:

 • wypoczynek jest zorganizowany,
   
 • organizatorem wypoczynku jest podmiot prowadzący działalność w tym zakresie,
   
 • wypoczynek ma formę wczasów, kolonii, obozu lub zimowiska, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych.

Gdy wypoczynek spełniający wskazane kryteria pracodawca dofinansowuje ze środków ZFŚS, wówczas dopłata korzysta ze zwolnienia bez względu na wysokość. Natomiast gdy źródłem finansowania będą środki obrotowe, wówczas korzysta ona ze zwolnienia do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł. Nadwyżka ponad ten limit podlega opodatkowaniu (przykład 2).

Ustawa o pdof nie reguluje sposobu, w jaki pracownik zobowiązany jest udokumentować poniesienie wydatków związanych z wypoczynkiem dziecka do lat 18, aby uzyskane dofinansowanie korzystało ze zwolnienia podatkowego. Oznacza to, że dowodem poniesienia wydatku jest każdy dokument, z którego wynikają dane organizatora, forma wypoczynku, dane dziecka korzystającego z wypoczynku, dane osoby dokonującej zapłaty, kwota i data dokonania zapłaty. W efekcie może nim być m.in. faktura, rachunek, dowód wpłaty KP, przelew bankowy czy przekaz pocztowy. Ponadto zasady dokumentowania dopłat do wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18 każdy pracodawca może określić bądź w regulaminie ZFŚS bądź też w innych przepisach wewnątrzzakładowych.

Trzeba jednak zaznaczyć, że zwolnienia od podatku z art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o pdof nie można zastosować w przypadku dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18 w postaci tzw. wczasów pod gruszą. Dofinansowanie tej formy wypoczynku stanowi przychód pracownika, do którego ma zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o pdof - jeżeli dofinansowanie pochodzi z ZFŚS lub funduszy związków zawodowych. Jeśli jednak źródłem finansowania są środki obrotowe - wówczas podlega on opodatkowaniu (przykład 3).

Przykład 1

Pracodawca na początku czerwca 2017 r. na wniosek pracownika dokonał wypłaty dofinansowania do wczasów pod gruszą w kwocie 350 zł.

I przypadek - dopłata pochodzi z ZFŚS, a pracownik wcześniej otrzymał już z ZFŚS dofinansowanie do karnetów na basen na kwotę 230 zł. W tej sytuacji ze zwolnienia od podatku korzysta tylko kwota 150 zł, a nadwyżka ponad 380 zł, tj. 200 zł [(230 zł + 350 zł) - 380 zł] podlega u pracownika opodatkowaniu w miesiącu uzyskania świadczenia wraz z wynagrodzeniem za pracę.

II przypadek - dopłata pochodzi z ZFŚS, a pracownik w 2017 r. nie korzystał z tego typu świadczeń. Stąd cała jej wartość jako mieszcząca się w limicie zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o pdof, nie podlega opodatkowaniu.

III przypadek - dopłata pochodziła ze środków obrotowych pracodawcy. W tej sytuacji cała wartość otrzymanego przez pracownika świadczenia podlega opodatkowaniu.


Przykład 2

Pracownik otrzymał w 2017 r. od pracodawcy:

- w styczniu - dofinansowanie do wykupionego w biurze podróży obozu narciarskiego 13-letniej córki - w wysokości 450 zł,
- w czerwcu - dofinansowanie do zorganizowanego przez szkołę obozu siatkarskiego 15-letniego syna- w wysokości 630 zł.

I przypadek - dofinansowanie wypłacono z ZFŚS

Zarówno kwota wypłacona w styczniu, jak i w lipcu nie podlega opodatkowaniu

II przypadek - dofinansowanie pochodziło ze środków obrotowych pracodawcy

Ze zwolnienia od podatku korzysta wartość tego świadczenia do wysokości 760 zł. Z uwagi na to wypłacając dofinansowanie w czerwcu 2017 r. pracodawca powinien w podstawie opodatkowania uwzględnić kwotę 320 zł [(450 + 630 zł) - 760 zł].


Przykład 3

Pracownik otrzymał z ZFŚS dofinansowanie do wczasów pod gruszą w wysokości 160 zł na osobę na siebie, żonę oraz dwójkę dzieci w wieku 4 i 6 lat. Łączna kwota dofinansowania, stanowiąca dla pracownika przychód ze stosunku pracy, wyniosła 640 zł.

Pracownik ten z ZFŚS w bieżącym roku nie otrzymał żadnych innych świadczeń, stąd ze zwolnienia od podatku z art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o pdof korzysta dofinansowanie w kwocie 380 zł. Nadwyżka, tj. kwota 260 zł (640 zł - 380 zł) podlega opodatkowaniu.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej
Przydatne linki


Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.Tarcza.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

 
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.