podatek VAT, podatek dochodowy, ulgi, odliczenia, zwolnienia podatkowe
lupa
A A A

PIT i CIT w najnowszych interpretacjach organów podatkowych - Dodatek nr 10 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 12 (444) z dnia 20.06.2017

Zmiana roku podatkowego i ustalenie kwartału właściwego do zapłaty zaliczek na podatek

Pierwszy rok podatkowy spółki komandytowo-akcyjnej zakończył się 31 stycznia 2017 r. Przed jego zakończeniem dokonana została zmiana roku podatkowego. Kolejny rok rozpoczął się 1 lutego 2017 r., a zakończy się 30 listopada 2018 r. Czy podatnik powinien:

 • opłacać kwartalną zaliczkę na podatek do 20 dnia miesiąca następującego po ostatnim miesiącu pełnego kwartału (okresu 3 miesięcy) swojego roku podatkowego, czy też do 20 dnia miesiąca następującego po ostatnim miesiącu pełnego kwartału roku kalendarzowego?
   
 • wpłacić ostatnią zaliczkę kwartalną roku kończącego się 30 listopada 2018 r. w terminie do dnia 20 grudnia 2018 r. i objąć nią jedynie miesiąc listopad czy też powinien wpłacić zaliczkę kwartalną za miesiąc listopad i grudzień w terminie do dnia 20 stycznia 2019 r.?

Odpowiedź

Podatnik powinien regulować kwartalne zaliczki na podatek za kwartał kalendarzowy. Ostatnią zaliczkę obejmującą październik i listopad 2018 r. należy wpłacić w terminie do 20 dnia pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego, czyli do 20 grudnia 2018 r. Zaliczki tej nie wpłaca się, jeżeli do 20 grudnia 2018 r. zostanie złożone zeznanie i zapłacony podatek wynikający z tego zeznania.

Z uzasadnienia

"Zasady określania roku podatkowego dla celów podatku dochodowego od osób prawnych zostały szczegółowo uregulowane w treści art. 8 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888 z późn. zm.).

Zgodnie z generalną zasad wyrażoną w art. 8 ust. 1 ww. ustawy, rokiem podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 2, 2a, 3 i 6, jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników i zawiadomi o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego; wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych.

Z kolei art. 8 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi, że w razie zmiany roku podatkowego, za pierwszy po zmianie rok podatkowy uważa się okres od pierwszego miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do końca roku podatkowego nowo przyjętego. Okres ten nie może być krótszy niż dwanaście i dłuższy niż dwadzieścia trzy kolejne miesiące kalendarzowe.

Z art. 8 ust. 4 ww. ustawy wynika, że zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, należy dokonać najpóźniej w terminie 30 dni, licząc od dnia zakończenia ostatniego roku podatkowego.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca dokonał zmiany statutu, w którym wskazano, że jego rok podatkowy rozpoczął się 1 lutego 2017 r. a zakończy się 30 listopada 2018 r. Tym samym rok podatkowy nie jest tożsamy z rokiem kalendarzowym. Dodatkowo Wnioskodawca wskazuje, że jest małym podatnikiem.

Zgodnie z art. 25 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatnicy rozpoczynający działalność, w pierwszym roku podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 1c, oraz mali podatnicy, mogą wpłacać zaliczki kwartalne w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie kwartały. Przez kwartał rozumie się kwartał roku kalendarzowego.

W myśl art. 25 ust. 1c ww. ustawy zaliczki kwartalne, o których mowa w ust. 1b, podatnik wpłaca w terminie do 20 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, za który jest wpłacana zaliczka, z zastrzeżeniem ust. 2a. Zaliczkę za ostatni kwartał roku podatkowego podatnik wpłaca w terminie do 20 dnia pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego. Podatnik nie wpłaca zaliczki za ostatni kwartał, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku na zasadach określonych w art. 27 ust. 1.

Z analizowanego art. 25 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika zatem, że kwartał ustawodawca rozumie jako kwartał roku kalendarzowego a nie podatkowego. W związku z powyższym tut. organ nie może się zgodzić ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że powinien on opłacać zaliczkę kwartalną do 20 dnia miesiąca następującego po ostatnim miesiącu pełnego kwartału swojego roku podatkowego. Wnioskodawca powinien regulować zaliczki do 20 kwietnia, 20 lipca, 20 października, 20 stycznia z uwzględnieniem przepisu z art. 12 § 5 Ordynacji podatkowej.

W przypadku roku podatkowego Wnioskodawcy, który rozpoczął się 1 lutego 2017 r. a zakończy 30 listopada 2018 r. należy regulować zaliczki w następujący sposób:

 • za okres od 1 lutego 2017 r. - 31 marca 2017 r. do 20 kwietnia 2017 r.;
   
 • za okres od 1 kwietnia 2017 r. - 30 czerwca 2017 r. do 20 lipca 2017 r.;
   
 • za okres od 1 lipca 2017 r. - 30 września 2017 r. do 20 października 2017 r.;
   
 • za okres od 1 października 2017 r. - 31 grudnia 2017 r. do 20 stycznia 2018 r.;
   
 • za okres od 1 stycznia 2018 r. - 31 marca 2018 r. do 20 kwietnia 2018 r.;
   
 • za okres od 1 kwietnia 2018 r. - 30 czerwca 2018 r. do 20 lipca 2018 r.;
   
 • za okres od 1 lipca 2018 r. - 30 września 2018 r. do 22 października 2018 r.;
   
 • za okres od 1 października 2018 r. - 30 listopada 2018 r. do 20 grudnia 2018 r.

Zgodnie z powyższym, ostatnia zaliczka w wybranym roku podatkowym będzie za miesiąc październik oraz listopad 2018 r. i na podstawie art. 25 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych należy ją wpłacić w terminie do 20 dnia pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego, czyli w przypadku Wnioskodawcy do 20 grudnia 2018 r. Tym samym nieprawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że ostatnią zaliczką Jego roku podatkowego powinien objąć jedynie miesiąc listopad.

W myśl art. 27 ust. 1 ww. ustawy podatnicy, z wyjątkiem zwolnionych od podatku na podstawie art. 6 ust. 1, art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. a i przepisów ustawy wymienionej w art. 40 ust. 2 pkt 8, są obowiązani, z zastrzeżeniem ust. 2a, składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym - do końca trzeciego miesiąca roku następnego i w tym terminie wpłacić podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca będzie zobowiązany na podstawie ww. przepisu do złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) [CIT 8] i dokonania płatności podatku do 28 lutego 2018 r.

Wobec powyższego, na podstawie art. 25 ust. 1 w zw. z art. 27. ust. 1 ustawy o podatku dochodowym Wnioskodawca nie wpłaca zaliczki za ostatni kwartał roku podatkowego, jeśli do 20 grudnia 2018 r. złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku".

(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 maja 2017 r., nr 0115-KDIT2-3.4010.18.2017.1.KP)

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej
Przydatne linki
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.