podatek VAT, podatek dochodowy, ulgi, odliczenia, zwolnienia podatkowe
lupa
Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
A A A

Majątek trwały w podatku dochodowym - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1370) z dnia 23.02.2017

Grunty w firmowych rozliczeniach podatkowych

Wykorzystywane w prowadzeniu działalności gospodarczej grunty stanowią specyficzną kategorię składników majątkowych. Cechy, jakie posiadają, powodują konieczność sklasyfikowania ich w podatku dochodowym jako środki trwałe - o ile stanowią one własność podatnika. Za grunty należące do podmiotów trzecich trzeba ponosić opłaty. Większość dotyczących ich wydatków nie pozostaje obojętna podatkowo.


Przedsiębiorca będący dealerem samochodów zakupił okazyjnie w styczniu 2017 r. działkę budowlaną. Na działce tej w przyszłym roku zamierza wybudować budynek firmowy (nowy salon sprzedaży samochodów). Czy grunt, na którym stanie salon, powinien uznać za odrębny od budynku środek trwały, czy też o jego wartość ma obowiązek zwiększyć wartość początkową budynku?

Jeśli grunty nabywane są przez przedsiębiorcę na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej i przewidywany okres ich używania jest dłuższy niż rok, wówczas stanowią one środki trwałe. W podatku dochodowym tworzą one odrębną od budynków kategorię środków trwałych. Dlatego też wydatki na ich nabycie, jeśli grunty uznane zostały za środki trwałe, nie powiększają wartości początkowej wybudowanych na nich budynków. Na podstawie art. 22c pkt 1 ustawy o pdof i odpowiednio art. 16c pkt 1 ustawy o pdop będąc samodzielnymi środkami trwałymi, nie podlegają jednak amortyzacji. Wydatków na nabycie takich gruntów przedsiębiorcy nie mogą także rozliczać bezpośrednio w kosztach podatkowych. Stają się one kosztem, jednak dopiero w momencie, gdy następuje ich odpłatne zbycie.

Co równie istotne, grunty należące do majątku trwałego - pomimo że nie podlegają amortyzacji - należy wprowadzić do ewidencji środków trwałych.


Spółka z o.o. na potrzeby prowadzonej działalności nabyła działkę zabudowaną budynkiem gospodarczym z zamiarem uznania jej za środek trwały. W akcie notarialnym wartość działki wraz z budynkiem została określona jedną kwotą. W jaki sposób należy ustalić wartość początkową gruntu oraz budynku w celu ujęcia ich na potrzeby podatku dochodowego w ewidencji środków trwałych?

Jak już zaznaczono, grunt i budynki na potrzeby podatku dochodowego stanowią osobne środki trwałe. Dlatego do ewidencji środków trwałych powinny zostać wprowadzone odrębnie według wartości początkowej równej cenie nabycia poszczególnych składników majątkowych.

W sytuacji opisanej w pytaniu spółka powinna wartość tę ustalić we własnym zakresie. W tym celu najprościej jest zwrócić się do sprzedawcy o przekazanie informacji o cenie sprzedaży poszczególnych obiektów - należy bowiem założyć, że je zna, gdyż w oparciu o ich cenę ustalał łączną cenę sprzedaży nieruchomości.

Jeśli jednak z różnych względów informacji tej nie będzie można uzyskać, wówczas w celu ustalenia wartości początkowej gruntu i budynku może posłużyć się wyceną rzeczoznawcy majątkowego pamiętając, że suma wartości poszczególnych składników wynikająca z wyceny powinna odpowiadać ogólnej cenie nabycia określonej w akcie notarialnym.

Wartość początkową nabytych środków trwałych powiększa się o wydatki związane bezpośrednio z ich zakupem (np. podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata notarialna). Gdy z dowodów dokumentujących ich zakup nie wynika, jaka część opłaty dotyczy danego środka trwałego, należy np. proporcjonalnie dokonać podziału tych kosztów na poszczególne składniki.


Spółka jawna nie uiściła w terminie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów. Z tego tytułu zapłaciła odsetki. Czy kwotę odsetek można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

TAK. Opłata za użytkowanie wieczyste wynika ze stosunku cywilnoprawnego. To z kolei oznacza, że odsetki od tej opłaty nie są objęte wyłączeniem z kosztów wynikającym z art. 23 ust. 1 pkt 18 ustawy o pdof. Przepis ten jako niepodlegające zaliczeniu do kosztów podatkowych wskazuje odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych i innych należności, do których stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej.

Do przedmiotowych odsetek znajdzie natomiast zastosowanie art. 23 ust. 1 pkt 32 ustawy o pdof, z którego wynika, że kosztami podatkowymi nie są naliczone, lecz niezapłacone albo umorzone odsetki od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów). Jeżeli odsetki od opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów zostały zapłacone, spółka może nimi obciążyć koszty podatkowe.


Przedsiębiorca postanowił sprzedać w lutym 2017 r. grunt zabudowany budynkiem warsztatowym. Zarówno grunt jak i budynek stanowiły w jego firmie środki trwałe. Jak w zakresie podatku dochodowego powinien rozliczyć taką transakcję?

Przychód ze zbycia wykorzystywanego w prowadzeniu działalności gruntu będącego środkiem trwałym, jeżeli grunt ten nie jest związany z budynkiem lub lokalem mieszkalnym, podlega rozliczeniu w ramach działalności gospodarczej (art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a) oraz ust. 2c ustawy o pdof).

Dochodem (stratą) ze sprzedaży środka trwałego jest różnica między przychodem z jego odpłatnego zbycia a wartością początkową wykazaną w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, powiększona o sumę odpisów amortyzacyjnych. Ponieważ grunt nie podlega amortyzacji, koszt uzyskania przychodu z jego sprzedaży stanowi jego wartość początkowa wykazana w ewidencji środków trwałych (przykład).

Przykład

Przedsiębiorca kupił do firmy grunt o wartości 45.000 zł, na którym wybudował budynek warsztatowy o wartości 81.000 zł. Do dnia sprzedaży suma odpisów amortyzacyjnych od budynku wyniosła 24.300 zł. Grunt z budynkiem został sprzedany za kwotę 190.000 zł. Podatnik zaliczył ją do firmowych przychodów. Na koszty w kwocie 101.700 zł składają się wydatki na nabycie gruntu oraz niezamortyzowana wartość budynku (45.000 zł + 81.000 zł - 24.300 zł). Dochód z tej transakcji wynosi 88.300 zł.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.07.1991r. o pdof (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.)

Ustawa z dnia 15.02.1992 r. o pdop (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888 ze zm.)

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

PIT 2022 - Korzystaj bezpłatnie - https://www.gofin.pl/pit/
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.