podatek VAT, podatek dochodowy, ulgi, odliczenia, zwolnienia podatkowe
lupa
Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
A A A

Dochody niepodlegające opodatkowaniu - wybrane zagadnienia - Dodatek nr 14 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 (426) z dnia 20.09.2016

Ekwiwalent pieniężny za używanie własnych narzędzi na potrzeby zakładu pracy

Podstawę wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnych narzędzi, materiałów lub sprzętu może stanowić:

 • regulamin pracy,
   
 • umowa o pracę bądź
   
 • odrębna umowa zawarta pomiędzy pracownikiem a pracodawcą.

Dokument będący podstawą wypłaty ekwiwalentu powinien określać rodzaj narzędzi, materiałów lub sprzętu, których pracownik będzie używał na potrzeby pracodawcy, okres ich używania, wysokość ekwiwalentu przysługującego pracownikowi oraz termin jego wypłaty.

Ekwiwalent pieniężny za używanie przez pracownika własnych narzędzi, materiałów lub sprzętu do celów służbowych stanowi u niego przychód ze stosunku pracy.

Przychód ten korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 13 updof, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 • ekwiwalent musi być wypłacony w pieniądzu,
   
 • kwota ekwiwalentu powinna odpowiadać poniesionym przez pracownika wydatkom, to znaczy musi zachodzić racjonalny związek pomiędzy kwotą wypłaconą pracownikowi a wartością używanych do celów pracodawcy narzędzi, materiałów lub sprzętu należących do pracownika oraz stopniem zużycia rzeczy dokonanego w trakcie tego używania,
   
 • narzędzia, materiały lub sprzęt muszą stanowić własność pracownika oraz
   
 • muszą być wykorzystywane przy wykonywaniu pracy na rzecz pracodawcy.

Wolne od podatku są także ekwiwalenty otrzymane przez pracowników tymczasowych od pracodawcy użytkownika (art. 21 ust. 1a updof).

Wysokość ekwiwalentu

Ekwiwalent pieniężny powinien być ustalony w takiej wysokości, aby uwzględniał:

 • rodzaj,
   
 • wartość oraz
   
 • stopień zużycia

narzędzi, materiałów lub sprzętu wykorzystywanych przez pracownika na potrzeby pracodawcy.

Skoro ekwiwalent ma stanowić świadczenie pieniężne równoważące używanie przez pracownika swojego sprzętu (narzędzi, materiałów) do wykonania powierzonych mu obowiązków, to pracodawca w celu ustalenia jego wysokości musi wziąć pod uwagę szereg elementów składających się na określenie wartości używania tego sprzętu, w tym m.in. ilość roboczogodzin używania danego sprzętu, normy zużycia używanych narzędzi.

Wyjątkiem jest używanie telefonu dla potrzeb zakładu pracy. W tym przypadku wolna od podatku jest wypłata ekwiwalentu pieniężnego odpowiadającego wydatkom faktycznie poniesionym przez pracownika, udokumentowanym np. billingiem.

Rodzaje narzędzi, materiałów lub sprzętu

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera definicji narzędzi, materiałów i sprzętu. Wskazane jest więc posłużenie się ich słownikowym znaczeniem.

I tak, narzędziami są urządzenia proste lub złożone, umożliwiające wykonywanie jakiejś czynności lub pracy; przyrządy, instrumenty (np. wiertarka, młotek).

Materiałami z kolei jest coś, z czego się wytwarza lub z czego się składają albo powstają jakieś przedmioty, rzeczy, obiekty; tworzywo, surowiec, substancja (np. materiał budowlany).

Natomiast sprzęt to przedmiot użytkowy, np. mebel, naczynie itp., a także przedmioty używane w jakiejś dziedzinie życia, np. sprzęt budowlany, gospodarski, komputerowy, itp.

Co istotne, za narzędzia, czy sprzęt nie może być uznany samochód. Ekwiwalenty pieniężne wypłacone pracownikowi za użytkowanie przez niego samochodu nie korzystają w związku z tym ze zwolnienia od opodatkowania (por. interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 4 stycznia 2013 r., nr IPPB2/415-874/12-4/AK).

Własność narzędzi, materiałów lub sprzętu

Narzędzia, materiały lub sprzęt wykorzystywane przez pracownika do celów służbowych muszą stanowić jego własność. Jeżeli będą one używane przez pracownika na podstawie umowy najmu, dzierżawy czy użyczenia, wówczas wypłacony z tego tytułu ekwiwalent pieniężny będzie opodatkowany.

Jednak samo oświadczenie pracownika, że do celów służbowych wykorzystuje własne narzędzia (materiały, sprzęt), dla celów dowodowych może być niewystarczające. Wskazał na to WSA we Wrocławiu w wyroku z 13 marca 2007 r., sygn. akt I SA/Wr 59/07. W wyroku tym Sąd doszedł do wniosku, że: "Płatnik, stosując przepis art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy, musi (...) wykazać, że narzędzia, materiały czy sprzęt, którymi posługuje się pracownik wykonując pracę dla pracodawcy, stanowią jego własność. Musi zatem dysponować odpowiednimi dowodami. Z tego też względu winien zażądać od pracownika wykazania dowodem, który nie budzi wątpliwości, że konkretne narzędzie jest jego własnością. Z reguły będą to, jak wskazała strona skarżąca, faktury, dowody zakupu. Oświadczenie, aby mogło stanowić dowód własności sprzętu czy narzędzi, nie może budzić wątpliwości, a więc winno być poparte takimi dowodami, które pozwolą bez wątpienia uznać je za potwierdzające prawo własności pracownika do danego sprzętu, narzędzi czy materiałów".

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

PIT 2022 - Korzystaj bezpłatnie - https://www.gofin.pl/pit/
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.