podatek VAT, podatek dochodowy, ulgi, odliczenia, zwolnienia podatkowe
lupa
Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
A A A

Zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych - Dodatek nr 14 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 (914) z dnia 20.05.2016

Podróż zleceniobiorcy wykonującego zlecenie w innej miejscowości, niż miejscowość jego zamieszkania

Zawieramy umowy zlecenia. Zlecenie wykonywane jest w innej miejscowości, niż zleceniobiorcy zamieszkują. Zleceniobiorcom wypłacamy diety i inne należności na zasadach obowiązujących przy podróżach służbowych pracowników. Czy te wypłaty korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego?

Tak. Co do zasady, ww. wypłaty będą zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o PDOF.

Zwolnione od podatku są diety i inne należności za czas podróży osoby niebędącej pracownikiem (np. zleceniobiorcy) do wysokości określonej w odrębnych przepisach. Chodzi tu o rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167), dalej: rozporządzenie w sprawie podróży służbowej.

Zwolnienie to ma zastosowanie, jeżeli otrzymane świadczenia nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów i zostały poniesione:

1) w celu osiągnięcia przychodów lub

2) w celu realizacji zadań organizacji i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów odrębnych ustaw, lub

3) przez organy (urzędy) władzy lub administracji państwowej albo samorządowej oraz jednostki organizacyjne im podległe lub przez nie nadzorowane, lub

4) przez osoby pełniące funkcje obywatelskie, o których mowa w art. 13 pkt 5, w związku z wykonywaniem tych funkcji.

Powyższe wynika z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) i ust. 13 ustawy o PDOF.

Przepisy nie precyzują, co należy rozumieć przez "podróż", o której mowa w ww. przepisie. Ministerstwo Finansów w odpowiedzi z 8 grudnia 2014 r. na pytanie naszego Wydawnictwa wyjaśniło, że na potrzeby ww. zwolnienia:

"(...) przyjąć należy, iż podróżą w sensie ogólnym jest wykonywanie zadania poza miejscowością, w której znajduje się siedziba (zleceniodawcy bądź spółki) bądź stałe miejsce wykonywania zadań jako zleceniobiorca bądź członek rady nadzorczej czy zarządu. (...)"

W piśmie uzupełniającym z 5 marca 2015 r. Ministerstwo Finansów dodatkowo wyjaśniło:

"(...) Wskazać należy, że w pojęciu "podróży" użytym w tym przepisie (art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o PDOF - przyp. red.) mieści się także dojazd członków zarządu/rad nadzorczych na posiedzenia tych organów, z miejscowości zamieszkania tych osób do miejscowości, w której mieści się siedziba spółki. (...)"

Wprawdzie w tym wyjaśnieniu jest mowa wyłącznie o dojazdach członków zarządu i rad nadzorczych na posiedzenia tych organów (pierwsze wyjaśnienie także dotyczyło m.in. tej kwestii), ale na zasadzie analogii należałoby przyjąć, że podobnie powinny być traktowane także dojazdy zleceniobiorców do miejsca wykonywania zlecenia.

W związku z tym, z podróżą zleceniobiorcy mamy do czynienia wówczas, gdy np.:

1) zlecenie wykonywane jest w innej miejscowości, niż siedziba firmy i miejsce zamieszkania zleceniobiorcy (np. gdy siedziba firmy i miejsce zamieszkania zleceniobiorcy znajduje się w Warszawie, a zlecenie wykonywane jest w Poznaniu),

2) zleceniobiorca wykonuje zlecenie w innej miejscowości, niż mieszka.

Jeżeli zleceniobiorca jest w podróży, wypłacane mu diety i inne należności z tytułu tej podróży mogą być zwolnione z PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) i ust. 13 ustawy o PDOF (do wysokości określonych w rozporządzeniu w sprawie podróży służbowej).

Przykład

Podatnik posiadający siedzibę działalności gospodarczej w Warszawie organizuje szkolenia, które odbywają się w Warszawie i w Poznaniu. Do ich przeprowadzenia zatrudnia osoby na umowę zlecenia. Zleceniobiorcy zamieszkują w Krakowie. Przejazd z Krakowa do Warszawy i Poznania jest dla tych osób podróżą. Należności wypłacane zleceniobiorcom w związku z takimi podróżami (diety, koszty noclegu, itp.) mogą być zatem zwolnione z podatku dochodowego, o ile wypłacane są do wysokości określonych w rozporządzeniu w sprawie podróży służbowych.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

PIT 2022 - Korzystaj bezpłatnie - https://www.gofin.pl/pit/
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.