podatek VAT, podatek dochodowy, ulgi, odliczenia, zwolnienia podatkowe
lupa
A A A

Opodatkowanie dochodów osób fizycznych uzyskanych za granicą w 2015 r. - Dodatek nr 10 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 (908) z dnia 20.03.2016

Obliczenie podatku z zastosowaniem metody wyłączenia z progresją

Dochody uzyskane z pracy najemnej za granicą, do których ma zastosowanie metoda wyłączenia z progresją, należy wykazać w części H zeznania PIT-36 za 2015 r., w wierszu zatytułowanym "Dochody osiągnięte za granicą...", w poz. 182 lub 183, w celu obliczenia stopy procentowej, która będzie miała zastosowanie do dochodów uzyskanych w kraju. Dochody te trzeba również wykazać w załączniku PIT/ZG - część C.1, poz. 8.

UWAGA! Dochodów z pracy najemnej za granicą, które w Polsce są zwolnione od podatku na podstawie właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, nie należy wykazywać w części D zeznania PIT-36 zatytułowanej "Dochody/straty ze źródeł przychodów".

Przy metodzie wyłączenia z progresją podatnik nie wykazuje w zeznaniu kwoty podatku, który zapłacił za granicą od dochodów z pracy.

Przykład

Pan Filip ma miejsce zamieszkania w Polsce. W okresie od 1 października 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. był on zatrudniony w Niemczech na podstawie umowy o pracę zawartej z niemiecką firmą.

Do dochodów uzyskanych przez pana Filipa z pracy najemnej w Niemczech ma zastosowanie metoda wyłączenia z progresją (art. 24 ust. 2 lit. a) umowy polsko-niemieckiej).

Ponadto w 2015 r. pan Filip uzyskał w Polsce dochody z tytułu umowy o dzieło.

W tej sytuacji pan Filip jest obowiązany złożyć zeznanie podatkowe PIT-36 za 2015 r., w którym rozliczy podatek dochodowy z zastosowaniem metody wyłączenia z progresją.

Informacje podstawowe do obliczenia podatku:

 • za pracę w Niemczech pan Filip w 2015 r. uzyskał następujące przychody (w kwotach brutto): 1.600 euro w dniu 29 października 2015 r.; 1.600 euro w dniu 30 listopada 2015 r. i 1.600 euro w dniu 31 grudnia 2015 r.,
   
 • dieta za dobę podróży w Niemczech wynosi 49 euro,
   
 • kwota przychodu zwolniona od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o PDOF wyniosła: 455,70 euro za październik 2015 r. (tj. 30% z 49 euro × 31 dni); 441 euro za listopad 2015 r. (tj. 30% z 49 euro × 30 dni) oraz 455,70 euro za grudzień 2015 r. (tj. 30% z 49 euro × 31 dni),
   
 • kurs średni euro ogłoszony przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodów przez pana Filipa w Niemczech, czyli odpowiednio kursy z dni: 28.10.2015 r. = 4,2902 zł (tabela nr 210/A/NBP/2015), 27.11.2015 r. = 4,2692 zł (tabela nr 231/A/NBP/2015), 30.12.2015 r. = 4,2423 zł (tabela nr 253/A/NBP/2015),
   
 • z umowy o dzieło pan Filip w 2015 r. uzyskał przychody = 10.000 zł (poz.64 w PIT-36); koszty uzyskania tych przychodów = 2.000 zł (poz. 65 w PIT-36); dochód = 8.000 zł (poz. 66 w PIT-36); zaliczki na podatek pobrane przez płatnika = 1.440 zł (poz. 68 w PIT-36),
   
 • w 2015 r. pan Filip nie korzysta z żadnych odliczeń od dochodu i od podatku, ani ze wspólnego rozliczenia podatku przez małżonków bądź z preferencyjnego rozliczenia podatku przez osoby samotnie wychowujące dzieci,
   
 • dochód do opodatkowania = 8.000 zł (poz. 181 w PIT-36),
   
 • podstawa obliczenia podatku = 8.000 zł (poz. 184 w PIT-36).

Obliczenie dochodu uzyskanego przez pana Filipa z pracy w Niemczech w 2015 r.:

 • przychód otrzymany w dniu 29.10.2015 r. (po zastosowaniu zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o PDOF) i przeliczony na złote = (1.600 euro - 455,70 euro) × 4,2902 zł = 4.909,28 zł,
   
 • przychód otrzymany w dniu 30.11.2015 r. (po zastosowaniu zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o PDOF) i przeliczony na złote = (1.600 euro - 441 euro) × 4,2692 zł = 4.948 zł,
   
 • przychód otrzymany w dniu 31.12.2015 r. (po zastosowaniu zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o PDOF) i przeliczony na złote = (1.600 euro - 455,70 euro) × 4,2423 zł = 4.854,46 zł,
   
 • ogółem przychód pana Filipa z pracy najemnej w Niemczech, podlegający opodatkowaniu i przeliczony na złote = 4.909,28 zł + 4.948 zł + 4.854,46 zł =14.711,74 zł,
   
 • zryczałtowane koszty uzyskania przychodu przysługujące panu Filipowi = 111,25 zł × 3 miesiące = 333,75 zł,
   
 • dochód osiągnięty przez pana Filipa w Niemczech, o który zwiększona jest podstawa obliczenia podatku do ustalenia stopy procentowej = 14.711,74 zł - 333,75 zł = 14.377,99 zł (poz. 182 zeznania PIT-36).

Obliczenie stopy procentowej z uwzględnieniem dochodów osiągniętych w Niemczech:

 • łączny dochód pana Filipa w 2015 r. do ustalenia stopy procentowej = 8.000 zł + 14.377,99 zł = 22.377,99 zł,
   
 • podatek obliczony zgodnie ze skalą podatkową (wyłącznie do celów ustalenia stopy procentowej) = (22.377,99 zł × 18%) - 556,02 zł = 3.472,02 zł,
   
 • stopa procentowa wyniesie zatem: (3.472,02 zł : 22.377,99 zł) × 100% = 15,52%.

Podatek obliczony z zastosowaniem stopy procentowej od dochodu uzyskanego w 2015 r. przez pana Filipa w Polsce = 8.000 zł × 15,52% = 1.241,60 zł (poz. 185, 189 i 199 w PIT-36).

Kwota podatku należnego za 2015 r. (po zaokrągleniu do pełnych złotych) = 1.242 zł (poz. 200 w PIT-36).

Suma zaliczek na podatek pobranych przez płatnika = 1.440 zł (poz. 201 w PIT-36).

Różnica pomiędzy sumą należnych zaliczek za rok podatkowy a podatkiem należnym = 1.440 zł - 1.242 zł = 198 zł (poz. 203 w PIT-36).

Obliczenie kwoty nadpłaty:

 • suma zaliczek na podatek pobranych przez płatnika = 1.440 zł (poz. 209 w PIT-36),
   
 • w rezultacie kwota podatku nadpłaconego przez pana Filipa, którą powinien mu zwrócić urząd skarbowy = 1.440 zł - 1.242 zł = 198 zł (poz. 224 i 225 w PIT-36).
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

październik 2020
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
28
29
30
31
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej
Przydatne linki


Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.Tarcza.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

 
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.