podatek VAT, podatek dochodowy, ulgi, odliczenia, zwolnienia podatkowe
lupa
A A A

Interpretacje podatkowe, opinie i porozumienia z KAS - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 39 (2122) z dnia 13.05.2024

Uprzednie porozumienia cenowe z KAS

Uprzednie porozumienie cenowe (tzw. APA) to umowa z Szefem KAS określająca warunki zawierania transakcji między podmiotami powiązanymi (w rozumieniu ustawy o CIT/PIT). Gwarantuje uznawanie przez administrację skarbową, że ceny transferowe wynikające z zastosowania uzgodnionej metodologii odpowiadają poziomowi rynkowemu.

Rodzaje porozumień

Wyróżnia się kilka rodzajów uprzednich porozumień cenowych. Dotychczas najwięcej wydano porozumień jednostronnych. Dotyczą one metody ustalania cen transferowych w relacjach między wyłącznie krajowymi podmiotami powiązanymi lub między krajowym podmiotem powiązanym a zagranicznym, gdy podmiot krajowy nie wystąpił z wnioskiem o porozumienie z odpowiednim organem zagranicznym. Istnieje ponadto możliwość uzyskania porozumień dwu- i wielostronnych. Są to przypadki, gdy transakcja została zawarta pomiędzy krajowym podmiotem powiązanym a zagranicznym, a Szef KAS porozumiewa się na wniosek podmiotu krajowego odpowiednio z jednym lub więcej organem zagranicznym. Zawarcie dwu- lub wielostronnego porozumienia wymaga zgody właściwego organu zagranicznego.

Uprzednie porozumienie cenowe określa w szczególności: transakcję oraz podmioty powiązane uczestniczące w jej dokonaniu; profil funkcjonalny podmiotów powiązanych uczestniczących w transakcji obejmujący zwłaszcza pełnione funkcje, ponoszone ryzyka i angażowane aktywa; metodę weryfikacji ceny transferowej; sposób kalkulacji ceny transferowej; założenia krytyczne, na podstawie których przyjęto, że metoda weryfikacji ceny transferowej w dokładny sposób odzwierciedla cenę transferową. Nie wydaje się go w zakresie transakcji kontrolowanych:

 • zakończonych przed dniem złożenia wniosku,
 • rozpoczętych przed dniem złożenia wniosku, które w dniu jego złożenia są objęte postępowaniem podatkowym, kontrolą podatkową, kontrolą celno-skarbową lub postępowaniem przed sądem administracyjnym za okres któregokolwiek z dwóch ostatnich lat podatkowych wnioskodawcy poprzedzających rok podatkowy, w którym złożono wniosek,
 • będących przedmiotem wniosku o wydanie porozumienia inwestycyjnego lub zawartego porozumienia inwestycyjnego.

Wniosek i opłata

Porozumienie cenowe zawierane jest na wniosek krajowego podmiotu powiązanego. Może go złożyć również osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd poza terytorium Polski, która zamierza utworzyć krajowy podmiot powiązany prowadzący działalność gospodarczą w Polsce.

Wniosek musi zawierać m.in. informacje dotyczące podmiotów uczestniczących w transakcji (w tym ich strukturę zarządczą i przyjęte zasady rachunkowości), określenie przedmiotu i rodzaju transakcji, opis sposobu kalkulacji ceny transferowej, wskazanie okresu obowiązywania porozumienia. Szczegóły określa art. 90 ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych. Do wniosku należy dołączyć jego kopię w postaci elektronicznej umożliwiającej edycję. Wymóg ten nie obejmuje opisu zasad (polityki) rachunkowości oraz umów, porozumień wewnątrzgrupowych i innych dokumentów dotyczących transakcji.

Wniosek o wydanie uprzedniego porozumienia cenowego podlega opłacie. Zasadniczo jest to opłata rzędu 1% wartości transakcji będącej przedmiotem porozumienia. Wartość tę określa się dla całego okresu objętego wnioskiem. W sytuacji wystąpienia odrębnych transakcji, stanowiących w świetle przepisów o CIT lub PIT tzw. transakcje o charakterze jednorodnym, ich wartości sumuje się. Wprowadzono jednak dolne i górne limity opłaty. W odniesieniu do porozumień jednostronnych dotyczących wyłącznie krajowych podmiotów powiązanych wynosi ona nie mniej niż 5.000 zł i nie więcej niż 50.000 zł. Za porozumienie jednostronne dotyczące podmiotu zagranicznego trzeba zapłacić co najmniej 20.000 zł, ale nie więcej niż 100.000 zł. W przypadku porozumień dwu- i wielostronnych opłata wynosi od 50.000 zł do 200.000 zł.

Okres ważności

Porozumienie cenowe jest ważne przez nie dłużej niż 5 lat podatkowych. Okres obowiązywania upływa z końcem roku podatkowego właściwego dla wnioskodawcy lub podmiotu utworzonego przez inwestora zagranicznego.

Dozwolone jest odnowienie uprzedniego porozumienia cenowego na wniosek krajowego podmiotu powiązanego na kolejne okresy, nie dłuższe niż 5 lat podatkowych, jeżeli elementy porozumienia nie uległy istotnej zmianie. Wniosek w tej sprawie można złożyć nie wcześniej niż 12 miesięcy przed upływem okresu obowiązywania porozumienia i nie później niż 6 miesięcy po upływie tego okresu.

Szef KAS ma prawo zweryfikować stosowanie uprzedniego porozumienia cenowego. Weryfikacja odbywa się zasadniczo w trybie czynności sprawdzających. Kontrola podatkowa przewidziana jest w dwóch przypadkach. Po pierwsze, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że podmioty powiązane nie realizują porozumienia cenowego. Po drugie, gdy porozumienie zostało wydane na wniosek inwestora zagranicznego w związku z utworzeniem przez niego krajowego podmiotu powiązanego. Podmioty, u których zostanie ujawnione niestosowanie uprzedniego porozumienia cenowego w okresie jego obowiązywania, muszą liczyć się z jego wygaśnięciem z mocą wsteczną. Wygaśnięcie wywołuje skutki prawne od początku okresu objętego porozumieniem. Jeżeli natomiast w wyniku zmiany stosunków gospodarczych istotnie zostaną zmodyfikowane warunki uprzedniego porozumienia cenowego, może być ono zmienione lub uchylone przed upływem ustalonego okresu jego obowiązywania. Szef KAS dokonuje zmiany lub uchylenia porozumienia z urzędu albo na wniosek strony.

Liczba porozumień cenowych (APA) w latach 2006-2023
Rok zawarcia porozumienia Liczba porozumień cenowych
jednostronnych dwustronnych wielostronnych
2006 r. 1 0 0
2007 r. 2 0 0
2008 r. 6 0 0
2009 r. 2 0 0
2010 r. 7 0 0
2011 r 2 2 0
2012 r. 5 0 0
2013 r. 4 0 0
2014 r. 0 0 1
2015 r. 5 1 0
2016 r. 5 1 0
2017 r. 7 4 0
2018 r. 6 4 0
2019 r. 13 1 1
2020 r. 11 7 0
2021 r. 96 5 0
2022 r. 96 2 0
2023 r. 95 13 0
Łącznie w latach 2006-2023 363 40 2
Sprawy w toku na 31.12.2023 r. 204 49 1
Statystki dotyczące metod ustalania cen i typów transakcji*
Metody ustalania cen transferowych w APA
metoda liczba porozumień
marży transakcyjnej netto 304
CUP 49
koszt plus 21
podziału zysku 12
inna 18
Typy transakcji
transakcja liczba porozumień
zakup usług przez podmiot krajowy 224
sprzedaż dóbr materialnych do Polski 48
sprzedaż dóbr materialnych poza Polskę 40
świadczenie usług przez podmiot krajowy 44
korzystanie z WN przez podmiot krajowy 34
restrukturyzacje biznesowe 8
rozliczenie z udziałem zakładu 3
usługi finansowe 2
inne 13
* Dane dotyczą 405 porozumień cenowych zawartych w okresie od 2006 r. do 31.12.2023 r.;
Źródło: www.podatki.gov.pl
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.OrdynacjaPodatkowa.pl » 

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
3
4
6
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej
Przydatne linki
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.