podatek VAT, podatek dochodowy, ulgi, odliczenia, zwolnienia podatkowe
lupa
A A A

Interpretacje podatkowe, opinie i porozumienia z KAS - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 39 (2122) z dnia 13.05.2024

Zasady wydawania wiążących informacji stawkowych (WIS)

Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) to decyzja wydawana na potrzeby opodatkowania VAT dostawy towarów, importu towarów, WNT albo świadczenia usług.

Treść decyzji

WIS wydaje Dyrektor KIS. Zawiera ona:

1) opis towaru albo usługi będących przedmiotem WIS,

2) klasyfikację towaru według działu, pozycji, podpozycji lub kodu Nomenklatury scalonej (CN) albo według działu, grupy, klasy, kategorii, podkategorii lub pozycji PKWiU albo według sekcji, działu, grupy lub klasy PKOB albo usługi według działu, grupy, klasy, kategorii, podkategorii lub pozycji PKWiU, niezbędną do:

a) określenia stawki VAT właściwej dla towaru albo usługi,

b) stosowania przepisów ustawy o VAT oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie - w przypadku, o którym mowa w art. 42b ust. 4 ustawy o VAT,

3) stawkę VAT właściwą dla towaru albo usługi, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 42b ust. 4 ustawy o VAT.

Wniosek o WIS

Wniosek o udzielenie WIS składa się wyłącznie za pośrednictwem serwisu e-Urząd Skarbowy.

Wnioskodawca musi posiadać konto w e-Urzędzie Skarbowym, na którym został podany aktualny adres poczty elektronicznej lub numer telefonu w celu przekazywania powiadomień o umieszczaniu na koncie pism organów KAS. Wymóg podania aktualnego adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu na koncie w e-Urzędzie Skarbowym dotyczy również wnioskodawcy posiadającego siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu na terytorium kraju, jeżeli działa przez pełnomocnika lub przedstawiciela.

Wniosek o wydanie WIS zawiera dane wskazane w art. 42b ust. 2 ustawy o VAT. Są to m.in. dane wnioskodawcy, dane ustanowionego przez niego pełnomocnika lub innych osób upoważnionych do kontaktu w sprawie wniosku, szczegółowy opis towaru lub usługi, pozwalający na taką ich identyfikację, aby dokonać ich klasyfikacji zgodnej z Nomenklaturą scaloną (CN), PKWiU lub PKOB, wskazanie przepisów ustawy o VAT lub przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie. Do wniosku można dołączyć dokumenty odnoszące się do towaru albo usługi. Mogą to być w szczególności fotografie, plany, schematy, katalogi, atesty, instrukcje, informacje od producenta lub inne dostępne dokumenty umożliwiające Dyrektorowi KIS dokonanie właściwej klasyfikacji towaru albo usługi. Przewiduje to art. 42b ust. 7 ustawy o VAT.

Wnioskodawca ma obowiązek na wezwanie Dyrektora KIS dostarczyć, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, dokumenty odnoszące się do towaru albo usługi, w przypadku gdy jest to niezbędne do dokonania właściwej klasyfikacji towaru albo usługi albo towarów lub usług, które razem składają się na jedną czynność podlegającą opodatkowaniu. Wnioskodawca może być również wezwany do dostarczenia, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, próbki towaru, jeżeli jest to niezbędne dla dokonania prawidłowej klasyfikacji towaru. W razie niedostarczenia w terminie dokumentów lub próbki wydawane jest postanowienie o pozostawieniu wniosku o WIS bez rozpatrzenia. Przysługuje na nie zażalenie.

Dla Prenumeratorów GOFIN

Złożenie wniosku o wydanie WIS nie podlega opłacie. Wnioskodawca jest jednak zobowiązany do uiszczenia opłaty z tytułu przeprowadzonych badań lub analiz, gdy rozpatrzenie wniosku wymaga ich przeprowadzenia. Badania lub analizy mogą być wykonywane przez laboratoria jednostek organizacyjnych KAS lub inne akredytowane laboratoria, Bibliotekę Narodową, Centrum Łukasiewicz i instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, a także instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze lub międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium kraju, dysponujące wyposażeniem niezbędnym dla danego rodzaju badań lub analiz. Jeżeli Dyrektor KIS uzna, że konieczne jest przeprowadzenie badań lub analiz, wzywa wnioskodawcę do uiszczenia zaliczki na pokrycie opłaty.

Moc wiążąca WIS

WIS oprócz organów podatkowych wiąże także podmioty, dla których została wydana, wskazane w art. 42b ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o VAT (tj. podatnika posiadającego NIP i podmiot inny niż podatnik posiadający NIP, dokonujący lub zamierzający dokonywać dostawy towarów, importu towarów, WNT albo świadczenia usług). Tylko te podmioty wykorzystują WIS bezpośrednio do celów opodatkowania VAT. Pozostałe grupy wnioskodawców, a więc podmioty wskazane w art. 42b ust. 1 pkt 3-5 ustawy o VAT (np. zamawiający w rozumieniu Prawa zamówień publicznych), wykorzystują WIS do celów innych niż opodatkowanie VAT prowadzonej przez nie działalności.

WIS wiąże organy podatkowe i podatników, dla których została wydana, i w odniesieniu do konkretnego towaru albo usługi, których dotyczy. Oznacza to, że organ podatkowy nie będzie miał możliwości kwestionowania np. wysokości stawki VAT stosowanej przez podatnika w oparciu o uzyskaną WIS, oczywiście, w przypadku gdy sprzedawany towar będzie odpowiadał opisowi zawartemu w WIS. Również podatnik nie ma możliwości zastosowania stawki podatku VAT innej niż wynikająca z otrzymanej WIS.

WIS jest wydawana na okres 5 lat i jest ważna od dnia następującego po dniu jej doręczenia. WIS traci ważność przed upływem powyższego okresu, z dniem:

1) następującym po dniu doręczenia decyzji o zmianie WIS albo decyzji o uchyleniu WIS, albo

2) wygaśnięcia na podstawie art. 42h ust. 1 ustawy o VAT

- w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpiło wcześniej.

Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o WIS:

1) podatnik posiadający NIP,
2) podmiot inny niż wymieniony w pkt 1, dokonujący lub zamierzający dokonywać dostawy towarów, importu towarów, WNT albo świadczenia usług,
3) zamawiający w rozumieniu ustawy - Prawo zamówień publicznych - w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia ceny w związku z udzielanym zamówieniem publicznym,
4) podmiot publiczny w rozumieniu ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym - w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia wynagrodzenia w związku z zawieraną umową o partnerstwie publiczno-prywatnym,
5) zamawiający w rozumieniu ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi - w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia wynagrodzenia koncesjonariusza wraz z ewentualną płatnością od zamawiającego w związku z zawieraną umową koncesji na roboty budowlane lub usługi.
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.OrdynacjaPodatkowa.pl » 

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
3
4
6
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej
Przydatne linki
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.