podatek VAT, podatek dochodowy, ulgi, odliczenia, zwolnienia podatkowe
lupa
A A A

Sankcje w VAT - skutki nieprawidłowości w rozliczeniach - Dodatek nr 7 do Poradnika VAT nr 8 (608) z dnia 20.04.2024

UJĘCIE TABELARYCZNE SANKCJI WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O VAT

» Błędy w rozliczaniu VAT

Rodzaj/skutek popełnionego błędu
(działanie podatnika)
Wysokość sankcji
Niezłożenie deklaracji podatkowej oraz brak wpłaty kwoty zobowiązania podatkowego, bądź też wykazanie w złożonej deklaracji podatkowej:
kwoty zobowiązania podatkowego niższej od kwoty należnej,
kwoty zwrotu różnicy podatku lub kwoty zwrotu podatku naliczonego wyższej od kwoty należnej,
kwoty różnicy podatku do obniżenia kwoty podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe wyższej od kwoty należnej,
kwoty zwrotu różnicy podatku, kwoty zwrotu podatku naliczonego lub kwoty różnicy podatku do obniżenia kwoty podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe, zamiast wykazania kwoty zobowiązania podatkowego podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego
do 30% kwoty zaniżenia zobowiązania podatkowego, kwoty zawyżenia zwrotu różnicy podatku, zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku do obniżenia podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe (art. 112b ust. 1 ustawy o VAT)
Zaniżenie zobowiązania podatkowego, zawyżenie kwoty zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego lub kwoty "do przeniesienia" bądź wykazania kwoty zwrotu lub kwoty "do przeniesienia" zamiast kwoty zobowiązania podatkowego - jeżeli podatnik po zakończeniu kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej złożył korektę deklaracji uwzględniającą stwierdzone nieprawidłowości i najpóźniej w dniu złożenia tej korekty deklaracji wpłacił kwotę zobowiązania podatkowego lub zwrócił nienależną kwotę zwrotu do 20% kwoty zaniżenia zobowiązania podatkowego, kwoty zawyżenia zwrotu różnicy podatku, zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku do obniżenia podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe (art. 112b ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT)
Niezłożenie deklaracji podatkowej oraz niewpłacenie kwoty zobowiązania podatkowego - jeżeli podatnik po zakończeniu kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej złożył deklarację podatkową i najpóźniej w dniu złożenia tej deklaracji wpłacił kwotę zobowiązania podatkowego do 20% kwoty zaniżenia zobowiązania podatkowego, kwoty zawyżenia zwrotu różnicy podatku, zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku do obniżenia podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe (art. 112b ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT)
Zaniżenie zobowiązania podatkowego, zawyżenie kwoty zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego lub kwoty "do przeniesienia" bądź wykazania kwoty zwrotu lub kwoty "do przeniesienia" zamiast kwoty zobowiązania podatkowego - jeżeli podatnik skorygował deklarację w trakcie kontroli celno-skarbowej (tj. w terminie 14 dni od dnia doręczenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej w zakresie prawidłowości rozliczania VAT) i najpóźniej w dniu złożenia tej korekty deklaracji wpłacił zobowiązanie podatkowe lub zwrócił nienależną kwotę zwrotu do 15% kwoty zaniżenia zobowiązania podatkowego, kwoty zawyżenia zwrotu różnicy podatku, zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku do obniżenia podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe (art. 112b ust. 2a ustawy o VAT)
Zaniżenie zobowiązania podatkowego, zawyżenie kwoty zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego lub kwoty "do przeniesienia", bądź wykazanie kwoty zwrotu lub kwoty "do przeniesienia" zamiast kwoty zobowiązania podatkowego wskutek odliczenia VAT naliczonego z faktur, które:
a) zostały wystawione przez podmiot nieistniejący,
b) stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane - w części dotyczącej tych czynności,
c) podają kwoty niezgodne z rzeczywistością - w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością,
d) potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i art. 83 Kodeksu cywilnego - w części dotyczącej tych czynności
- w przypadkach, o których mowa w art. 112b ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 oraz ust. 2a ustawy o VAT
100% podatku naliczonego wynikającego z powyższych faktur (art. 112c ust. 1 ustawy o VAT)

» Wystawienie faktury do paragonu bez NIP

Rodzaj/skutek popełnionego błędu
(działanie podatnika)
Wysokość sankcji
Wystawienie dla podatnika VAT lub podatku od wartości dodanej faktury z tytułu sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej do paragonu niezawierającego numeru identyfikacji podatkowej nabywcy 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze (art. 106b ust. 6 ustawy o VAT)

Uwaga: sankcja nie ma zastosowania do podatników świadczących usługi taksówek osobowych, z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą - PKWiU 49.32.11.0 (art. 106b ust. 7).

» Ujęcie w ewidencji VAT faktury do paragonu bez NIP

Rodzaj/skutek popełnionego błędu
(działanie podatnika)
Wysokość sankcji
Ujęcie przez podatnika w ewidencji VAT wystawionej dla niego faktury z tytułu sprzedaży potwierdzonej paragonem, który nie zawiera numeru identyfikacji podatkowej, za pomocą którego jest on zidentyfikowany na potrzeby podatku 100% kwoty podatku wykazanego na fakturze (art. 109a ustawy o VAT)

» Wystawienie faktury bez obowiązkowego oznaczenia MPP

Rodzaj/skutek popełnionego błędu
(działanie podatnika)
Wysokość sankcji
Wystawienie faktury bez obowiązkowego oznaczenia "mechanizm podzielonej płatności" zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o VAT 30% kwoty podatku przypadającej na dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT wykazanej na tej fakturze (art. 106e ust. 12 ustawy o VAT)

Uwaga: sankcja nie jest ustalana jeżeli zapłata kwoty odpowiadającej kwocie podatku przypadającej na ww. transakcję zostanie dokonana z zastosowaniem MPP.

» Dokonanie płatności z pominięciem obowiązkowego MPP

Rodzaj/skutek popełnionego błędu
(działanie podatnika)
Wysokość sankcji
Wpłata należności za transakcję, do której ma zastosowanie obowiązkowy MPP z pominięciem tego mechanizmu 30% kwoty podatku przypadającej na nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy, wykazane na fakturze, której dotyczy płatność (art. 108a ust. 7 ustawy o VAT)

Uwaga: sankcja nie jest ustalana jeżeli dostawca lub usługodawca rozliczy całą kwotę podatku wynikającą z faktury, która zostanie zapłacona z pominięciem MPP.

» Naruszenie obowiązku stosowania kasy rejestrującej

Rodzaj/skutek popełnionego błędu
(działanie podatnika)
Wysokość sankcji
Naruszenie obowiązku rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej 30% kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług za okres do momentu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (art. 111 ust. 2 ustawy o VAT)

» Brak obowiązkowego przeglądu technicznego kasy

Rodzaj/skutek popełnionego błędu
(działanie podatnika)
Wysokość sankcji
Nieprzeprowadzenie obowiązkowego przeglądu technicznego kasy rejestrującej w określonym terminie przez właściwy podmiot 300 zł (art. 111 ust. 6ka i art. 145a ust. 10 ustawy o VAT)

» Brak korekty nieprawidłowo sporządzonej ewidencji JPK_VAT

Rodzaj/skutek popełnionego błędu
(działanie podatnika)
Wysokość sankcji
Nieprzesłanie ewidencji skorygowanej w zakresie błędów wskazanych w wezwaniu przez organ podatkowy lub niezłożenie wyjaśnień, albo zrobienie tego po terminie, niewykazanie w złożonych wyjaśnieniach, że ewidencja nie zawiera błędów, o których mowa w wezwaniu w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania 500 zł za każdy błąd uniemożliwiający przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości transakcji przez naczelnika urzędu skarbowego (art. 109 ust. 3h ustawy o VAT)

» Pobór podatku z tytułu importu towarów w procedurze USZ

Rodzaj/skutek popełnionego błędu
(działanie podatnika)
Wysokość sankcji
Obliczenie i nieprawidłowy pobór podatku jeżeli osoba odpowiedzialna za pobór podatku wiedziała lub miała uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że kwota podatku powinna być w innej wysokości niż określona na podstawie informacji towarzyszących przesyłce 20% kwoty zaniżenia kwoty podatku (art. 138j ust. 2 ustawy o VAT)

Uwaga: nie ustala się dodatkowego zobowiązania podatkowego, jeżeli osoba odpowiedzialna za pobór podatku posiadała informacje potwierdzające, że wartość importowanego towaru jest taka sama jak wartość wynikająca z informacji towarzyszących przesyłce.

Uwaga

Należy zaznaczyć, że dodatkowego zobowiązania podatkowego do określonych sankcji nie ustala się w stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej
Przydatne linki
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.