podatek VAT, podatek dochodowy, ulgi, odliczenia, zwolnienia podatkowe
lupa
A A A

Sankcje w VAT - skutki nieprawidłowości w rozliczeniach - Dodatek nr 7 do Poradnika VAT nr 8 (608) z dnia 20.04.2024

Nieprzekazanie lub nieprawidłowe sporządzenie JPK_VAT z deklaracją

Wszyscy czynni podatnicy VAT muszą składać wyłącznie w wersji elektronicznej nowy plik JPK_VAT z deklaracją (w formie JPK_V7M - podatnicy rozliczający się miesięcznie lub JPK_V7K - podatnicy rozliczający podatek VAT kwartalnie). Plik ten składa się z dwóch części: ewidencyjnej i deklaracyjnej.

Jeżeli w JPK_VAT z deklaracją za dany okres występują jakiekolwiek błędne dane (w części deklaracyjnej czy ewidencyjnej) lub podatnik skoryguje transakcję (np. wystawi lub otrzyma faktury korygujące in minus/in plus), to zobowiązany jest on do wysłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej korekty pliku za ten okres rozliczeniowy. Korekta pliku JPK_VAT może obejmować: wyłącznie ewidencję, wyłącznie deklarację lub ewidencję i deklarację.

Przy czym, jak czytamy w broszurze informacyjnej dotyczącej struktury JPK_VAT z deklaracją: "(...) W przypadku korekty ewidencji, należy złożyć nowy, kompletny oraz zawierający poprawione dane plik XML. Niedopuszczalne jest złożenie pliku zawierającego jedynie dane korygowane (...).

Dokonanie korekty w przesłanej ewidencji, która nie ma wpływu na część deklaracyjną, zawartą we wspólnym pliku, nie będzie wywoływało skutków dla rozliczenia podatku. Korekta pliku JPK_VAT - wyłącznie części ewidencyjnej, np. w zakresie NIP kontrahenta, nie będzie miała wpływu np. na termin zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wynikający z przesłanego wcześniej rozliczenia (część deklaracyjna) zawartego w pierwotnym pliku (...)".

W przypadku stwierdzenia przez naczelnika urzędu skarbowego w przesłanej przez podatnika ewidencji błędów, które uniemożliwiają przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości transakcji, organ podatkowy wzywa podatnika do ich skorygowania, wskazując te błędy. Wówczas podatnik w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania przesyła do naczelnika urzędu skarbowego ewidencję skorygowaną w zakresie błędów wskazanych w wezwaniu lub składa wyjaśnienia wskazujące, że ewidencja nie zawiera błędów.

Jeżeli jednak podatnik, wbrew obowiązkowi:

1) nie prześle ewidencji skorygowanej w zakresie błędów wskazanych w wezwaniu lub nie złoży wyjaśnień, albo zrobi to po terminie,

2) w złożonych wyjaśnieniach nie wykaże, że ewidencja nie zawiera błędów, o których mowa w wezwaniu

- naczelnik urzędu skarbowego może nałożyć, w drodze decyzji, na podatnika karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdy błąd (wskazany przez niego w wezwaniu).

Podatnik karę taką musi uiścić bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego w terminie 14 dni od dnia doręczenia ww. decyzji.

Kara pieniężna w wysokości 500 zł za każdy błąd nie jest stosowana do podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, który za ten sam czyn ponosi odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe lub przestępstwo skarbowe.

Powyższe wynika z art. 109 ust. 3e-3k ustawy o VAT. Zatem należy pamiętać, że kara jest nakładana dopiero wówczas, gdy podatnik przykładowo nie prześle ewidencji skorygowanej w zakresie błędów wskazanych w wezwaniu. W komunikacie zamieszczonym w dniu 30 września 2020 r. na stronie internetowej MF czytamy: "(...) Podatnicy, na prośbę naczelników urzędów skarbowych, będą mogli skorygować ewentualne błędy w złożonej ewidencji JPK_VAT. Jeżeli podatnik w ciągu 14 dni od otrzymania wezwania, prześle skorygowany plik lub wykaże, że ewidencja nie zawiera błędów wskazanych w wezwaniu, nie zostanie ukarany. Jednak na tych podatników, którzy poprzez celowe, uporczywe działania i wprowadzane błędy, będą uniemożliwiać weryfikację transakcji, naczelnicy urzędów będą mogli nałożyć karę 500 zł. Kary te mają charakter fakultatywny i będą nakładane w wyjątkowych sytuacjach (podkreślenie redakcji) (...)".

Ustawodawca jednak nie rozstrzyga, jakiego rodzaju błędy uniemożliwiają przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości transakcji. Czy można uznać za taki błąd nieprawidłowe oznaczenie GTU lub jego brak? W tym miejscu warto zwrócić uwagę na uzasadnienie do ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1520 ze zm.) wprowadzającej przepisy w zakresie nowego pliku JPK_VAT. Z uzasadnienia tego wynika, że: "(...) w związku z celem i sposobem wykorzystywania danych z ewidencji przesyłanych przez podatników, składane ewidencje powinny zawierać dane zgodne ze stanem rzeczywistym dowodów księgowych. Cała ewidencja, jako księga podatkowa, powinna być składana według wzoru określonego w art. 99 ust. 13a ustawy o VAT oraz zawierać szczegółowy zakres danych, określany w przepisach wykonawczych wydawanych na podstawie dodawanego art. 109 ust. 14 ustawy o VAT. (...) Niezmiernie zatem istotne jest, żeby podatnicy z należytą starannością wypełniali ewidencję unikając błędów i nieprawidłowości rzutujących na jakość składanych danych (podkreślenie redakcji) (...)". Przypomnijmy, że szczegółowy zakres danych, jakie powinna zawierać ewidencja (księga podatkowa) został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 1988 ze zm.), zgodnie z którym w nowym JPK_V7M i JPK_V7K trzeba podawać m.in. oznaczenia dla niektórych towarów/usług.

Na uwagę zasługuje również odpowiedź MF na interpelację poselską nr 12180 (z dnia 6 listopada 2020 r., nr PT7.054.16.2020), której przedmiotem była kwestia m.in. poniesienia sankcji w przypadku błędnego podania w nowym JPK_VAT kodu GTU.

Uwzględniając powyższe przepisy oraz odpowiedź resortu finansów na ww. interpelację można wywnioskować, że ukaranie podatnika będzie zależało od uznania urzędników, ale powyższa kara nie będzie nakładana automatycznie po identyfikacji błędu w ewidencji. Zdaniem redakcji, jednorazowe podanie błędnego kodu GTU (np. GTU_10 zamiast GTU_12) czy też brak oznaczenia mimo obowiązku, co do zasady, nie powinno być jednak przesłanką celowego, uporczywego działania podatnika uniemożliwiającego przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości transakcji. Tym bardziej, że działanie takie nie będzie prowadziło do zaniżenia zobowiązania podatkowego. Niemniej jednak podatnik sporządzając część ewidencyjną nowego JPK_VAT powinien zachować należytą staranność przy jego wypełnianiu.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej
Przydatne linki
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.