podatek VAT, podatek dochodowy, ulgi, odliczenia, zwolnienia podatkowe
lupa
A A A

Kto i jak może skorygować deklaracje podatkowe? - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 3 (2086) z dnia 8.01.2024

Przesłanki dokonania skutecznej korekty deklaracji

Podatnikowi (płatnikowi) przysługuje prawo do skorygowania błędnie sporządzonej deklaracji podatkowej. Termin "deklaracje" obejmuje również zeznania, wykazy, zestawienia, sprawozdania oraz informacje, do których składania zobowiązani są, na podstawie przepisów prawa podatkowego, podatnicy i płatnicy.

Deklaracja korygująca

Korekty dokonuje się poprzez złożenie deklaracji korygującej. To nowa wersja rozliczenia podatku za dany okres. Właściwy formularz trzeba oznaczyć jako korekta i wypełnić poprawnymi danymi. Jeżeli deklarację przekazuje się wraz z załącznikami, to je również należy dołączyć do deklaracji korygującej, chociażby nie zostały w nich wprowadzone zmiany w stosunku do poprzedniej wersji. Załączniki stanowią integralną część rozliczenia podatkowego i tylko z nimi jest ono kompletne.

Jeżeli deklaracja musi być złożona w formie elektronicznej, to jej korektę również trzeba przesłać przez internet. Dotyczy to np. informacji PIT-11. Taki rygoryzm nie odnosi się do rozliczeń podatkowych, które mogą być złożone w postaci papierowej lub elektronicznej, np. PIT-36 czy PIT-37. Nie ma przepisów, które w ich przypadku nakazywałyby dokonanie korekty w takiej samej formie, w jakiej zostało przekazane poprawiane rozliczenie. Korektę można złożyć - według własnego wyboru - na papierowym formularzu lub przez internet.

Deklaracje składane w ramach JPK_V7M lub JPK_V7K poprawia się poprzez przesłanie korekty obejmującej część deklaracyjną pliku JPK. Polega to na wygenerowaniu oraz przekazaniu nowego dokumentu zawierającego prawidłowe dane i wartości. Korekty plików za okresy rozliczeniowe od października 2020 r. do grudnia 2021 r. należy składać według wzorów JPK_V7M(1)/JPK_V7K(1). W przypadku korekty plików za okresy od 1 stycznia 2022 r. obowiązują schematy JPK_V7M(2)/JPK_V7K(2). Każdy plik przesyłany jako korekta - nawet jeżeli jest to kolejna korekta tego samego rozliczenia - oznacza się w polu "CelZlozenia" jako "2".

]
Pliki JPK_V7M i JPK_V7K dostępne w dziale Podatek VAT w Programie DRUKI Gofin

Plików JPK_V7M/JPK_V7K nie stosuje się do rozliczeń za okresy zamknięte przed 1 października 2020 r. Deklaracje i informacje o ewidencji za te okresy należy poprawić na zasadach obowiązujących do 30 września 2020 r. Oznacza to konieczność złożenia odrębnie korekty deklaracji VAT-7/VAT-7K oraz pliku JPK_VAT. Korekta deklaracji sprowadza się do przesłania przez internet deklaracji korygującej. Korekta JPK_VAT polega natomiast na ponownym wygenerowaniu i przekazaniu pliku według schematu JPK_VAT(3).

Wyjaśnienie korekty

Dokonanie korekty deklaracji podatkowej nie wiąże się, co do zasady, z obowiązkiem złożenia uzasadnienia przyczyn naniesienia poprawek.

Wymóg sporządzenia wyjaśnienia istnieje jedynie w razie dokonania korekty rozliczenia przed wydaniem decyzji kończącej pierwszoinstancyjne postępowanie podatkowe prowadzone w zakresie zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania (po wyznaczeniu terminu do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego). Wskazuje tak art. 81b § 1f Ordynacji podatkowej. W innych przypadkach wyjaśnienie można sporządzić fakultatywnie. Trzeba w nim wskazać, które elementy rozliczenia podatkowego zostały zmienione, w jakim zakresie i dlaczego. Aby przedłożyć uzasadnienie korekty części deklaracyjnej JPK_V7M/JPK_V7K, wystarczy wypełnić w pliku pole P_ORDZU.

Wyjaśnienia korekty nie należy mylić z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty podatku. Taki wniosek trzeba przedłożyć, jeżeli dokonuje się korekty rozliczenia, aby odzyskać nadpłacony lub nienależnie uiszczony podatek albo zaniżoną lub niewykazaną nadpłatę podatku. Obliguje do tego art. 75 § 3 Ordynacji podatkowej. We wniosku o stwierdzenie nadpłaty podatku należy wskazać rodzaj zobowiązania podatkowego, w którym występuje nadpłata, jej wysokość oraz okoliczności powstania.

Uprawnionymi do wniesienia wniosku o stwierdzenie nadpłaty podatku są podmioty wskazane w art. 75 § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej. Wniosek mogą złożyć:

 • podatnik, w tym także, jeżeli kwestionuje zasadność pobrania przez płatnika podatku albo wysokość pobranego podatku,
 • płatnik - w przypadku gdy wpłacony podatek nie został pobrany od podatnika,
 • osoby będące wspólnikami spółki cywilnej w momencie rozwiązania spółki - w zakresie zobowiązań spółki (równocześnie z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty muszą złożyć skorygowane zeznanie podatkowe (deklarację) w zakresie zobowiązań spółki oraz umowę spółki aktualną na dzień rozwiązania spółki),
 • spółki, które tworzyły podatkową grupę kapitałową (w rozumieniu ustawy o pdop) w momencie utraty przez tę grupę statusu podatnika - w zakresie zobowiązań grupy,
 • przedstawiciel grupy VAT - po utracie przez tę grupę statusu podatnika.

Czas na korektę

Korekty rozliczenia można dokonać do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Uprawnienie do skorygowania deklaracji ulega jednak zawieszeniu na czas trwania kontroli oraz postępowania podatkowego - w zakresie nimi objętym (przykład). Sprawdzane rozliczenia można poprawić po kontroli (zasadniczo do momentu wszczęcia postępowania podatkowego). Korekta po zakończeniu postępowania podatkowego dopuszczalna jest natomiast tylko w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego. Wyjątek stanowią postępowania prowadzone w sprawach zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.

Przykład

Urząd skarbowy wszczął u podatnika kontrolę podatkową dotyczącą prawidłowości rozliczenia VAT za poszczególne miesiące 2021 r. W jej trakcie podatnik stwierdził błędy w zeznaniu PIT-36 za 2021 r. Podatnik może w czasie trwania kontroli podatkowej złożyć korektę PIT-36 za 2021 r.

Obostrzenia w składaniu korekt obowiązują również w czasie kontroli celno-skarbowej, w zakresie nią objętym. Istnieją jednak dwie możliwości poprawienia rozliczeń weryfikowanych w tym trybie. Korektę można złożyć w ciągu 14 dni od dnia doręczenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej, a potem - w terminie 14 dni od dnia doręczenia wyniku kontroli.

Prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty również wygasa, co do zasady, po upływie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Wniosek można złożyć po tym terminie, jeżeli istnienie nadpłaty wynika z wprowadzenia w życie rozstrzygnięcia zapadłego w ramach procedury rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania w przypadkach, o których mowa w:

 • dziale II rozdziale 2 ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 948) lub
 • umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innej ratyfikowanej umowie międzynarodowej, której stroną jest Polska, jeżeli ta umowa przewiduje możliwość wprowadzenia w życie rozstrzygnięcia po upływie terminu przedawnienia.

Decyzja w sprawie stwierdzenia nadpłaty na wniosek złożony przed upływem terminu przedawnienia może być wydana także po upływie tego terminu.

Skutki korekty części ewidencyjnej JPK_V7M/JPK_V7K

"W składanych korektach wypełnia się wyłącznie części (odpowiednio deklarację lub ewidencję), które podlegają korekcie:

- w przypadku korekty części deklaracyjnej oraz ewidencyjnej wskazuje się wszystkie elementy, tj.: Naglowek, Podmiot1, Deklaracja, Ewidencja.
- w przypadku korekty wyłącznie części deklaracyjnej, która nie ma wpływu na część ewidencyjną, wskazuje się elementy: Naglowek, Podmiot1, Deklaracja.
- w przypadku korekty wyłącznie części ewidencyjnej, która nie ma wpływu na część deklaracyjną, wskazuje się elementy: Naglowek, Podmiot1, Ewidencja (...).

Dokonanie korekty w przesłanej ewidencji, która nie ma wpływu na część deklaracyjną, zawartą we wspólnym pliku, nie będzie wywoływało skutków dla rozliczenia podatku. Korekta pliku JPK_VAT - wyłącznie części ewidencyjnej, np. w zakresie NIP kontrahenta, nie będzie miała wpływu np. na termin zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wynikający z przesłanego wcześniej rozliczenia (część deklaracyjna) zawartego w pierwotnym pliku".

Źródło: Broszura informacyjna z maja 2023 r. dotycząca struktury JPK_VAT z deklaracją (www.podatki.gov.pl)

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej
Przydatne linki
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.