podatek VAT, podatek dochodowy, ulgi, odliczenia, zwolnienia podatkowe
lupa
A A A

Wybór formy opodatkowania na 2024 r. - Dodatek nr 17 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 22 (598) z dnia 20.11.2023

Podatek liniowy

Stosowanie podatku liniowego

Na 2024 r. podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c updof, tj. podatkiem liniowym.

Podatnik rozpoczynający w 2024 r. działalność gospodarczą, który zamierza opodatkowywać osiągane z tego tytułu dochody podatkiem liniowym powinien złożyć do właściwego urzędu skarbowego na piśmie oświadczenie o wyborze tego sposobu opodatkowania. Ma na to czas do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostanie osiągnięty pierwszy w 2024 r. przychód albo do końca 2024 r., jeżeli pierwszy przychód zostanie osiągnięty w grudniu 2024 r.

Natomiast podatnik kontynuujący w 2024 r. prowadzenie działalności gospodarczej, który w 2023 r. opłacał podatek liniowy i w 2024 r. nadal chce stosować te formę opodatkowania, nie musi składać do urzędu skarbowego żadnych oświadczeń.

Jeżeli jednak podatnik w 2023 r. stosował inną niż podatek liniowy formę opodatkowania, to aby w 2024 r. przejść:

 • ze skali podatkowej na podatek liniowy - powinien złożyć do właściwego urzędu skarbowego na piśmie oświadczenie o wyborze podatku liniowego - ma na to czas do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostanie osiągnięty pierwszy w 2024 r. przychód albo do końca 2024 r., jeżeli pierwszy przychód zostanie osiągnięty w grudniu 2024 r.,
 • z ryczałtu ewidencjonowanego na podatek liniowy - powinien złożyć do właściwego urzędu skarbowego na piśmie oświadczenie o wyborze podatku liniowego - obowiązany jest tego dokonać do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostanie osiągnięty pierwszy w 2024 r. przychód albo do końca 2024 r., jeżeli pierwszy przychód zostanie osiągnięty w grudniu 2024 r.,
 • z karty podatkowej na podatek liniowy - do 22 stycznia 2024 r. (20 stycznia 2024 r. przypada w sobotę) powinien złożyć do właściwego urzędu skarbowego na piśmie oświadczenie o wyborze podatku liniowego.

Wspomniane oświadczenia podatnicy mogą złożyć na piśmie naczelnikowi urzędu skarbowego lub we wniosku o wpis do CEIDG.

Warto pamiętać, że jeżeli podatnik:

 • prowadzi działalność gospodarczą samodzielnie i jest wspólnikiem spółki niebędącej osobą prawną,
 • jest wspólnikiem spółki niebędącej osobą prawną,

to wybierając opodatkowanie podatkiem liniowym, musi stosować tę formę opodatkowania do wszystkich form prowadzenia tej działalności, do których mają zastosowanie przepisy ustawy o PIT. Tak wynika z art. 9a ust. 5 updof.

W sytuacji gdy dochody zmarłego przedsiębiorcy w roku podatkowym, w którym zmarł, były opodatkowane podatkiem liniowym, to przedsiębiorstwo w spadku jest obowiązane stosować ten sposób opodatkowania do końca tego roku podatkowego (art. 9a ust. 4a updof).

Utrata prawa do podatku liniowego

Decydując się na podatek liniowy, należy pamiętać, że uzyskanie z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną przychodów ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które w roku podatkowym podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje jako pracownik, powoduje utratę prawa do opłacania podatku w tej formie. Utrata prawa następuje ze skutkiem wstecznym. W rezultacie podatnik jest obowiązany wpłacić zaliczki od dochodu osiągniętego od początku roku (rozpoczęcia działalności gospodarczej), obliczone według skali podatkowej, oraz odsetki za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek. Wynika to z art. 9a ust. 3 updof.

Podstawa opodatkowania

U podatników opodatkowanych podatkiem liniowym przychodami z działalności gospodarczej są kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po pomniejszeniu o wartość zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont oraz o podatek należny w przypadku podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Natomiast koszty uzyskania przychodów z tego źródła podatnicy ustalają w rzeczywistej wysokości, zaliczając do nich koszty poniesione w celu uzyskania przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wyłączonych z tej kategorii kosztów na podstawie art. 23 updof.

Nadwyżka sumy przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym stanowi dochód.

Ustalając podstawę opodatkowania, podatnicy mogą pomniejszyć dochód m.in. o:

 • straty poniesione z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w latach ubiegłych,
 • zapłacone w roku podatkowym składki na własne ubezpieczenia społeczne podatnika oraz osób z nim współpracujących.

Ewidencja księgowa

Podatników rozliczających się w formie podatku liniowego obowiązują takie same zasady prowadzenia ewidencji księgowej, jak podatników opłacających podatek według skali podatkowej. Oznacza to, że mają oni obowiązek prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów bądź ksiąg rachunkowych. Obowiązek prowadzenia tych ostatnich powstaje, jeżeli przychody z działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 updof, za 2023 r. wyniosły co najmniej 9.218.200 zł (2.000.000 euro x 4,6091 zł/euro).

Zaliczki na podatek

Podatnicy opłacający od dochodów z działalności gospodarczej podatek liniowy są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy (art. 44 ust. 1 pkt 1 updof).

Podstawowym sposobem wywiązywania się z obowiązku wpłaty zaliczek na podatek jest wpłata zaliczek miesięcznych. Możliwe jest również opłacanie zaliczek kwartalnych. Przywilej ten mają podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej oraz mali podatnicy.

Podatnicy na podatku liniowym wpłacają na rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne (kwartalne) w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonym według 19% stawki, a sumą należnych zaliczek za poprzednie miesiące (kwartały). Tak stanowi art. 44 ust. 3f i 3h updof. Tym samym zaliczki opłaca się od momentu osiągnięcia pierwszego dochodu.

Przykład

Załóżmy, że w styczniu 2024 r. podatnik rozpocznie prowadzenie działalności gospodarczej, a jako formę opodatkowania wybierze podatek liniowy. W miesiącu tym osiągnie przychód w wysokości 40.000 zł i poniesie koszty podatkowe w kwocie 5.000 zł. Dochód podatnika wyniesie 35.000 zł (40.000 zł - 5.000 zł).

Obliczenie zaliczki na podatek dochodowy za styczeń 2024 r.:

- podstawa obliczenia zaliczki na podatek  35.000 zł,
- zaliczka na podatek (35.000 zł x 19%)  6.650 zł.

U podatników, którzy zdecydowali się opłacać podatek liniowy terminy płatności zaliczek na podatek są takie same, jak u podatników opodatkowanych według skali podatkowej. Oznacza to, że zaliczki miesięczne podatnicy wpłacają w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, a zaliczki kwartalne w terminie do 20 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka. Zaliczkę za ostatni miesiąc lub ostatni kwartał roku podatkowego podatnicy wpłacają w terminie do 20 stycznia następnego roku podatkowego.

Wpłaty miesięcznej (kwartalnej) zaliczki na podatek dokonuje się do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika.

Podatnik opłacający podatek liniowy może nie wpłacać miesięcznej (kwartalnej) zaliczki na podatek, jeżeli podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku pomniejszony o sumę zaliczek wpłaconych od początku roku nie przekracza 1.000 zł. Jeżeli podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku pomniejszony o sumę zaliczek wpłaconych od początku roku przekracza 1.000 zł, wpłacie podlega różnica pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek wpłaconych od początku roku. Wynika to z art. 44 ust. 15 updof.

Podatnicy opłacający podatek liniowy mają również możliwość opłacania miesięcznych zaliczek uproszczonych. Dotyczy to przedsiębiorców, którzy prowadzenie działalności gospodarczej rozpoczęli co najmniej dwa lata wcześniej. Z prawa do opłacania zaliczek uproszczonych ustawodawca wyłączył bowiem podatników, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą w roku podatkowym albo w roku poprzedzającym rok podatkowy. Stąd przykładowo w 2024 r. z opłacania zaliczek w formie uproszczonej nie będą mogły skorzystać osoby, które podjęły działalność w 2023 r. oraz rozpoczną ją w 2024 r.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
3
4
6
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej
Przydatne linki
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.