podatek VAT, podatek dochodowy, ulgi, odliczenia, zwolnienia podatkowe
lupa
A A A

Wybór formy opodatkowania na 2024 r. - Dodatek nr 17 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 22 (598) z dnia 20.11.2023

Skala podatkowa

Stosowanie skali podatkowej

Do dochodów z działalności gospodarczej opodatkowanie według skali podatkowej ma zastosowanie z mocy prawa. Bez znaczenia jest tu rodzaj i rozmiar tej działalności.

Podatnik rozpoczynający w 2024 r. działalność gospodarczą, który zamierza opodatkowywać osiągane z tego tytułu dochody według skali podatkowej, nie musi informować urzędu skarbowego o zamiarze stosowania tej formy opodatkowania.

Także podatnik kontynuujący w 2024 r. prowadzenie działalności gospodarczej, który w 2023 r. rozliczał się według skali podatkowej i w 2024 r. nadal chce stosować tę formę opodatkowania, nie musi składać do urzędu skarbowego żadnych zawiadomień, oświadczeń ani wniosków.

Jeżeli jednak podatnik w 2023 r. stosował inną niż skala podatkowa formę opodatkowania, to aby w 2024 r. przejść:

 • z podatku liniowego na skalę podatkową - powinien złożyć do właściwego urzędu skarbowego na piśmie zawiadomienie o rezygnacji ze stosowania opodatkowania podatkiem liniowym - ma na to czas do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostanie osiągnięty pierwszy w 2024 r. przychód albo do końca 2024 r., jeżeli pierwszy przychód zostanie osiągnięty w grudniu 2024 r.,
 • z ryczałtu ewidencjonowanego na skalę podatkową - powinien złożyć do właściwego urzędu skarbowego na piśmie oświadczenie o rezygnacji z ryczałtu ewidencjonowanego - obowiązany jest tego dokonać do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostanie osiągnięty pierwszy w 2024 r. przychód albo do końca 2024 r., jeżeli pierwszy przychód zostanie osiągnięty w grudniu 2024 r.,
 • z karty podatkowej na skalę podatkową - do 22 stycznia 2024 r. (20 stycznia 2024 r. przypada w sobotę) powinien złożyć do właściwego urzędu skarbowego na piśmie zawiadomienie o rezygnacji z karty podatkowej.

Wspomniane oświadczenie oraz zawiadomienia podatnicy mogą złożyć na piśmie naczelnikowi urzędu skarbowego lub we wniosku o wpis do CEIDG.

Podstawa opodatkowania

U podatników rozliczających podatek według skali podatkowej podstawę opodatkowania stanowi dochód, czyli nadwyżka sumy przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym.

Przychodami z działalności gospodarczej są kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po pomniejszeniu o wartość zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont oraz o podatek należny w przypadku podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Natomiast koszty uzyskania przychodów podatnicy ustalają w rzeczywistej wysokości, zaliczając do nich koszty poniesione w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wyłączonych z tej kategorii kosztów na podstawie art. 23 updof.

Przy ustalaniu podstawy opodatkowania podatnik ma prawo odliczyć od dochodu straty poniesione z działalności gospodarczej w poprzednich latach podatkowych oraz wydatki z tytułów określonych w art. 26 updof.

Ustalenia podstawy opodatkowania u przedsiębiorcy dokonuje się na podstawie prowadzonej przez niego ewidencji księgowej, tj. podatkowej księgi przychodów i rozchodów albo ksiąg rachunkowych.

Ewidencja księgowa

Podstawowym obowiązkiem podatników stosujących opodatkowanie skalą podatkową jest prowadzenie ewidencji księgowej, tj. podatkowej księgi przychodów i rozchodów bądź ksiąg rachunkowych. Obowiązek prowadzenia tych ostatnich powstaje, jeżeli przychody z działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 updof, za 2023 r. wyniosły co najmniej 9.218.200 zł (2.000.000 euro x 4,6091 zł/euro).

Zaliczki na podatek

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy (art. 44 ust. 1 pkt 1 updof).

Podstawowym sposobem wywiązywania się z obowiązku wpłaty zaliczek na podatek jest wpłata zaliczek miesięcznych. Możliwe jest również opłacanie zaliczek kwartalnych. Przywilej ten mają podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej oraz mali podatnicy.

Obowiązek wpłacania zaliczki powstaje, poczynając od miesiąca (kwartału), w którym dochód osiągnięty od początku roku podatkowego lub odpowiednio od rozpoczęcia w danym roku działalności gospodarczej przekroczył kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz najniższej stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 updof. Zaliczkę za ten miesiąc (kwartał) stanowi podatek obliczony od tego dochodu według zasad określonych w art. 26 i art. 27 updof. Natomiast zaliczkę za dalsze miesiące (kwartały) ustala się w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku lub odpowiednio od rozpoczęcia w danym roku działalności gospodarczej a sumą zaliczek za poprzednie miesiące (kwartały). Tak wynika z art. 44 ust. 3 i 3g updof.

W 2024 r. będzie obowiązywała następująca skala podatkowa:

Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi
ponad do
120.000 12% minus kwota zmniejszająca podatek 3.600 zł
120.000 10.800 zł + 32% nadwyżki ponad 120.000 zł
Przykład

Załóżmy, że w styczniu 2024 r. podatnik rozpocznie prowadzenie działalności gospodarczej, a jako formę opodatkowania wybierze skalę podatkową. W miesiącu tym osiągnie przychód w wysokości 40.000 zł i poniesie koszty podatkowe w kwocie 5.000 zł. Dochód podatnika wyniesie 35.000 zł (40.000 zł - 5.000 zł).

Obliczenie zaliczki na podatek dochodowy za styczeń 2024 r.:

- podstawa obliczenia zaliczki na podatek  35.000 zł,
- zaliczka na podatek (35.000 zł x 12%) - 3.600 zł  600 zł.

Zależnie od tego, czy zaliczki są opłacane w systemie miesięcznym czy kwartalnym, podlegają wpłacie do urzędu skarbowego w terminach:

 • do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni lub do 20 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka,
 • do 20 stycznia następnego roku podatkowego - w przypadku zaliczki za ostatni miesiąc lub ostatni kwartał roku podatkowego (art. 44 ust. 6 updof).

Wpłaty miesięcznej (kwartalnej) zaliczki na podatek dokonuje się do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika.

Podatnik ustalający miesięczne (kwartalne) zaliczki na podatek może nie wpłacać zaliczki, jeżeli podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku pomniejszony o sumę zaliczek wpłaconych od początku roku nie przekracza 1.000 zł. Jeżeli podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku pomniejszony o sumę zaliczek wpłaconych od początku roku przekracza 1.000 zł, wpłacie podlega różnica pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek wpłaconych od początku roku. Wynika to z art. 44 ust. 15 updof.

Podatnicy rozliczający się według skali podatkowej mają również możliwość opłacania miesięcznych zaliczek uproszczonych. Mogą z niej skorzystać przedsiębiorcy, którzy prowadzenie działalności gospodarczej rozpoczęli co najmniej dwa lata wcześniej. Z prawa do opłacania zaliczek uproszczonych ustawodawca wyłączył bowiem podatników, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą w roku podatkowym albo w roku poprzedzającym rok podatkowy. Stąd przykładowo w 2024 r. z opłacania zaliczek w formie uproszczonej nie będą mogły skorzystać osoby, które podjęły działalność w 2023 r. oraz rozpoczną ją w 2024 r.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
3
4
6
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej
Przydatne linki
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.