podatek VAT, podatek dochodowy, ulgi, odliczenia, zwolnienia podatkowe
lupa
A A A

Stosowanie oznaczeń w pliku JPK_VAT - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 82 (2061) z dnia 12.10.2023

Zasady sporządzania pliku JPK_VAT

Szczegółowy zakres danych, jakie muszą być zawarte w deklaracjach i w ewidencji VAT - w formie JPK_VAT - wskazuje rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.

Obowiązują dwa warianty JPK_VAT:

 • JPK_V7M - dla podatników rozliczających VAT miesięcznie,
 • JPK_V7K - dla podatników rozliczających VAT kwartalnie.

Struktura schematu głównego dla JPK_VAT składa się z następujących elementów:

 • "Naglowek" (m.in. dane dotyczące okresu, za jaki składany jest plik JPK_V7M/JPK_V7K, cel złożenia, urząd skarbowy, do którego adresowana jest deklaracja, data złożenia),
 • "Podmiot1" (dane, które identyfikują podmiot składający plik),
 • "Deklaracja" (dane niezbędne do obliczenia wysokości podatku należnego, obliczenia wysokości podatku naliczonego, obliczenia wysokości podatku lub zwrotu podatku wraz z oznaczeniem sposobu dokonania tego zwrotu oraz pouczenia podatnika),
 • "Ewidencja" (dane pozwalające na prawidłowe rozliczenie podatku należnego i naliczonego), tj.:
  • "SprzedazWiersz" (dane pozwalające na prawidłowe rozliczenie podatku należnego),
  • "SprzedazCtrl" (dane dotyczące liczby wierszy oraz podatek należny według ewidencji w zakresie podatku należnego za okres, którego dotyczy plik),
  • "ZakupWiersz" (dane pozwalające na prawidłowe rozliczenie podatku naliczonego),
  • "ZakupCtrl" (dane dotyczące liczby wierszy oraz podatek naliczony według ewidencji w zakresie podatku naliczonego za okres, którego dotyczy plik).

Podatnicy rozliczający VAT za okresy miesięczne są zobowiązani do wypełniania wszystkich elementów JPK_V7M, tj. "Naglowek", "Podmiot1", "Deklaracja" oraz "Ewidencja".

Natomiast podatnicy rozliczający VAT kwartalnie są zobowiązani do składania części ewidencyjnej miesięcznie, a deklaracyjnej - kwartalnie. W JPK_V7K za dwa pierwsze miesiące kwartału powinni oni wypełnić takie elementy jak "Naglowek", "Podmiot1", "Ewidencja". Natomiast za trzeci miesiąc kwartału powinni wypełnić wszystkie elementy JPK_V7K, tj.: "Naglowek", "Podmiot1", "Deklaracja", "Ewidencja" (z tym, że "Deklaracja" dotyczy danych za cały kwartał, natomiast "Ewidencja" obejmuje dane tylko za ostatni miesiąc kwartału).

Zgodnie z ogólnymi założeniami dotyczącymi JPK_VAT:

 • formatem pliku jest XML,
 • pola w pliku przyjmują następujący charakter:
  • obowiązkowy - zapisy są dokonywane każdorazowo, a w przypadku, gdy nie jest możliwe ustalenie wymaganych danych (np. "NrKontrahenta", "NazwaKontrahenta"), należy wpisać "BRAK",
  • opcjonalny - zapisy są dokonywane wyłącznie w przypadku wystąpienia wymaganych danych, a w pozostałych przypadkach pole pozostaje puste,
  • fakultatywny - zapisy są dokonywane dobrowolnie; w przypadku braku zapisu (np. numer telefonu kontaktowego) pole pozostaje niewypełnione,
 • pola znakowe są polami alfanumerycznymi; dopuszczalne jest stosowanie małych i dużych liter oraz cyfr (maksymalna ilość znaków - co do zasady - wynosi 256),
 • polskie znaki diakrytyczne (ą, ę, ć, ł, ń, ó, ś, ż, ź) muszą być wpisywane przy użyciu kodowania UTF-8; w polach znakowych dopuszczalne jest stosowanie znaków specjalnych, np. "/", "-", "+",
 • pola kwotowe (numeryczne) służą do podania wartości liczbowej; wartość należy wpisać ciągiem cyfr; nie można używać separatorów dla tysięcy (np. spacji); jako separatora miejsc dziesiętnych można używać wyłącznie kropki ("."),
 • kwoty, w części dotyczącej ewidencji, podawane są z dokładnością do 2 miejsc po przecinku - o ile wystąpią (np. 12345.56),
 • kwoty, w części dotyczącej deklaracji, są zaokrąglane do pełnych złotych (w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych, zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów Ordynacji podatkowej),
 • wszystkie wielkości ujemne są poprzedzane znakiem minus ("-"),
 • daty są podawane w formacie RRRR-MM-DD (np. 2023-10-01),
 • wymóg podania daty i czasu dotyczy tylko jednego pola - opisującego datę i czas wytworzenia pliku; datę i czas podaje się w formacie RRRR-MM-DDTGG: MM: SS (np. 2023-10- 01T09:30:47Z, gdzie T oznacza "Time"); przy podawaniu czasu uniwersalnego (UTC) na końcu dodajemy literę "Z" (ZULU),
 • numery dowodów sprzedaży oraz dowodów zakupu trzeba ujmować w ewidencji w całości, zgodnie z ich oryginalną pisownią - nie należy pomijać części oznaczeń takich dokumentów.

Wypełniając JPK_VAT, należy mieć także na uwadze, że:

 • w przypadku przesłania pliku pierwotnego należy w pozycji "CelZlozenia" wypełnić wartość "1", natomiast wartość "2" należy wypełnić w przypadku przesyłania korekty dotychczas złożonego pliku (niezależnie, czy korekta dotyczy deklaracji, ewidencji, czy deklaracji z ewidencją),
 • jeżeli podatnik w danym okresie nie dokona żadnej transakcji, która ma wpływ na ewidencję, a tym samym na deklarację, wówczas składa tzw. "zerowy" JPK_VAT (wpisując wartość "0" w elemencie: "Deklaracja" pola P_38 i P_51, w polach "LiczbaWierszySprzedazy" oraz "LiczbaWierszyZakupow", a w polach "PodatekNalezny" oraz "PodatekNaliczony" - wykazując wartość "0.00"); zasady te mają zastosowanie także w przypadku wypełniania korekty części deklaracyjnej/ewidencyjnej "do zera".

JPK_VAT jest składany wyłącznie w wersji elektronicznej za okresy miesięczne, do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni (jeżeli 25. dzień miesiąca przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas JPK_VAT należy złożyć pierwszego dnia roboczego).

Podatnicy zobowiązani do składania JPK_V7K wypełniają tylko część ewidencyjną za pierwsze 2 miesiące każdego kwartału. Natomiast po zakończeniu kwartału wypełniają część ewidencyjną za trzeci miesiąc kwartału oraz część deklaracyjną JPK_VAT za cały kwartał.

Przykład rozliczenia kwartalnego za III kwartał 2023 r.:

 • JPK_VAT tylko część ewidencyjną za lipiec br. - przedsiębiorca wyśle do 25 sierpnia 2023 r.,
 • JPK_VAT tylko część ewidencyjną za sierpień br. - przedsiębiorca wyśle do 25 września 2023 r.,
 • JPK_VAT część ewidencyjną za wrzesień br. oraz część deklaracyjną za lipiec, sierpień i wrzesień 2023 r. - przedsiębiorca wyśle do 25 października 2023 r.

Aby przygotować i wysłać plik JPK_VAT, można skorzystać:

 • z aplikacji e-mikrofirma,
 • z narzędzia Formularz uproszczony,
 • z narzędzia Klient JPK_WEB, które służy do wysyłania plików przygotowanych przez aplikację e-mikrofirma, formularz uproszczony oraz programy komercyjne, lub
 • utworzyć JPK_VAT przy pomocy uaktualnianego programu księgowego lub jednej z komercyjnych aplikacji on-line.

JPK_VAT z deklaracją można podpisać:

 • podpisem kwalifikowanym (polskim lub innego kraju UE),
 • profilem zaufanym,
 • danymi autoryzującymi.
]
JPK_V7M i JPK_V7K dostępne w Programie DRUKI Gofin

Po złożeniu poprawnego JPK_VAT podatnik może pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Jeżeli w pliku JPK_VAT za dany okres wystąpią jakiekolwiek błędne dane (w części deklaracyjnej czy ewidencyjnej), to podatnik jest zobowiązany do wysłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej korekty pliku za ten okres rozliczeniowy. Korekta takiego pliku może obejmować: wyłącznie ewidencję, wyłącznie deklarację lub ewidencję i deklarację (w zależności od danej sytuacji).

W strukturze pliku JPK_VAT w części deklaracyjnej znajduje się pole P_ORDZU. Z opisu tego pola wynika, że jest to pole przeznaczone dla uzasadnienia przyczyn złożenia korekty. Należy jednak pamiętać, że jest to pole fakultatywne.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
PodatekVAT » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej
Przydatne linki
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.