podatek VAT, podatek dochodowy, ulgi, odliczenia, zwolnienia podatkowe
lupa
A A A

Najciekawsze wyjaśnienia organów podatkowych i orzecznictwo - VAT, PIT, CIT - Dodatek nr 23 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 22 (1173) z dnia 1.08.2023

Skuteczna zmiana roku podatkowego dla celów CIT

Aby doszło do zmiany roku podatkowego, zmiana ta musi być skuteczna. W tym celu podatnik, który zamierza dokonać zmiany roku podatkowego, powinien taką zmianę zamieścić w akcie prawnym regulującym jego zasady ustrojowe przed zakończeniem poprzedniego roku podatkowego. Ponadto na dzień poinformowania właściwego naczelnika urzędu skarbowego o zmianie roku podatkowego (w zeznaniu CIT-8) odpowiedni wpis o tym fakcie powinien już się znajdować w KRS.

(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10 maja 2023 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.155.2023.1.END)

Stan faktyczny i stanowisko podatnika

Kwestie związane z rokiem podatkowym podatników CIT określa art. 8 ustawy o PDOP. Z regulacji tam zawartych wynika m.in., że:

 • rokiem podatkowym jest generalnie rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników; wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych,
 • w razie zmiany roku podatkowego, za pierwszy po zmianie rok podatkowy uważa się okres od pierwszego miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do końca roku podatkowego nowo przyjętego; okres ten nie może być krótszy niż dwanaście i dłuższy niż dwadzieścia trzy kolejne miesiące kalendarzowe,
 • o wyborze roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy podatnik informuje w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy poprzedzający pierwszy po zmianie rok podatkowy.

W rozpatrywanej przez organ podatkowy sprawie rokiem podatkowym (i obrotowym) spółki z o.o. był rok kalendarzowy. W grudniu 2022 r. wspólnicy spółki, na nadzwyczajnym zgromadzeniu wspólników, podjęli uchwałę dotyczącą zmiany umowy spółki w taki sposób, aby rok podatkowy (i obrotowy) spółki stanowił okres trwający 12 kolejnych, pełnych miesięcy kalendarzowych, rozpoczynający się w dniu 1 lipca danego roku kalendarzowego i kończący się w dniu 30 czerwca kolejnego roku kalendarzowego. W związku z tym zdaniem spółki, rok podatkowy (i obrotowy) rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2023 r. powinien zakończyć się z dniem 30 czerwca 2024 r. Natomiast jej pierwszy rok obrotowy i podatkowy, określony zgodnie ze zmienionymi postanowieniami umowy spółki, powinien rozpocząć się w dniu 1 lipca 2024 r. i zakończyć w dniu 30 czerwca 2025 r. Protokół z nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników został sporządzony w formie aktu notarialnego. Spółka wskazała ponadto, że wniosek o zmianę danych w KRS został złożony do właściwego sądu rejestrowego w grudniu 2022 r. Sąd rejestrowy wydał postanowienie o wpisaniu ww. zmian w umowie spółki do KRS w lutym 2023 r. Spółka zaznaczyła, że w momencie złożenia wniosku o ww. interpretację nie złożyła jeszcze zeznania CIT-8 za 2022 r.

W związku z powyższym spółka powzięła wątpliwość, czy fakt wpisania do KRS zmian dotyczących roku podatkowego (i obrotowego) już po rozpoczęciu roku podatkowego (i obrotowego) powoduje, że nie doszło do skutecznej zmiany roku. Spółka zapytała zatem organ podatkowy, czy w tej sytuacji jej rok podatkowy (i obrotowy) rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2023 r. powinien zakończyć się z dniem 30 czerwca 2024 r. Zdaniem spółki, odpowiedź na to pytanie jest twierdząca.

Stanowisko Dyrektora KIS

Organ podatkowy uznał, że spółka ma rację i jednocześnie wskazał, że rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych określony w umowie spółki, który nie musi pokrywać się z rokiem kalendarzowym. Możliwe jest przy tym dokonywanie zmian roku podatkowego na ww. zasadach.

Dyrektor KIS wskazał, że aby doszło do zmiany roku podatkowego, zmiana ta musi być skuteczna, tj. podatnik musi określić rok podatkowy w odpowiednim dokumencie regulującym jego ustrój.

Zasadą jest - zdaniem organu podatkowego - że zapis o zmianie roku podatkowego musi być dokonany przed rozpoczęciem nowego roku podatkowego w odpowiednim dokumencie regulującym ustrój podatnika.

Według Dyrektora KIS podatnik, który zamierza dokonać zmiany roku podatkowego, powinien taką zmianę zamieścić w akcie prawnym regulującym jego zasady ustrojowe przed zakończeniem poprzedniego roku podatkowego. Ponadto w zakresie skuteczności dokonanej zmiany roku podatkowego, dla uwidocznienia takiej zmiany w rejestrze przewidziany jest termin związany z terminem złożenia zeznania podatkowego za rok podatkowy poprzedzający pierwszy rok po zmianach. Aby powyższa informacja wywoływała oczekiwane konsekwencje na dzień jej złożenia - okoliczność, której dotyczy, powinna być już prawnie skuteczna - czyli ujawniona poprzez wpis w rejestrze KRS.

Organ podatkowy uznał, że w omawianym przypadku doszło do skutecznej zmiany roku podatkowego. Jak wyjaśnił Dyrektor KIS:

"(...) Wnioskodawca dopełnił ciążących na nim obowiązków związanych ze zmianą roku podatkowego, bowiem podjął uchwałę o zmianie roku podatkowego (obrotowego) przed końcem roku podatkowego, tj. przed 1 stycznia 2023 r. (ostatni rok przed zmianą roku podatkowego), złożył wniosek do KRS o zmianę umowy spółki oraz poinformuje o zmianie roku podatkowego w zeznaniu rocznym CIT-8 za rok podatkowy trwający od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. (...) lutego 2023 r. sąd rejonowy wydał postanowienie o zmianie wpisu w KRS dotyczące roku podatkowego spółki. Nastąpiło to więc przed poinformowaniem naczelnika urzędu skarbowego o zmianie roku podatkowego w zeznaniu rocznym składanym za ostatni rok podatkowy przed zmianą roku podatkowego.

Powyższe okoliczności powodują skuteczną zmianę roku podatkowego spółki (podkreśl. red.). (...)"

W związku z tym organ podatkowy uznał, że pierwszy rok podatkowy (obrotowy) spółki po zmianie będzie trwać od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2024 r. Natomiast kolejne lata podatkowe spółki będą się rozpoczynać 1 lipca danego roku kalendarzowego i kończyć się 30 czerwca kolejnego roku kalendarzowego.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej
Przydatne linki
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.