podatek VAT, podatek dochodowy, ulgi, odliczenia, zwolnienia podatkowe
lupa
2 października 2023 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US za 2022 r. zeznań PIT-CFC i CIT-CFC. Zeznania te można sporządzić za pomocą DRUKI Gofin
A A A

Faktury ustrukturyzowane - dokumentowanie transakcji przez podatników VAT - Dodatek nr 8 do Poradnika VAT nr 9 (585) z dnia 10.05.2023

Korygowanie faktur ustrukturyzowanych

MF zamierza wprowadzić uproszczenie zasad związanych z korygowaniem podatku należnego. Podatnik (sprzedawca) na podstawie znowelizowanego art. 29a ust. 13a ustawy o VAT - co do zasady - będzie mógł dokonywać obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej na wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem za okres rozliczeniowy, w którym wystawił fakturę ustrukturyzowaną korygującą (w związku z udzieleniem rabatu, obniżeniem cen, zwrotem towaru, zwrotem zaliczki, czy stwierdzeniem, że w fakturze pierwotnej wykazano zawyżoną kwotę VAT).

Podatnicy wystawiający tego rodzaju faktury korygujące we wskazany sposób nie będą obowiązani do posiadania dokumentacji potwierdzającej uzgodnienie z nabywcą towaru lub usługobiorcą, warunków obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług określonych w tej e-fakturze oraz potwierdzającej, że warunki te zostały spełnione.

W przypadku wystawienia faktury korygującej in minus w postaci papierowej lub elektronicznej, czyli poza KSeF (dla których przepisy zezwalać będą na wystawianie faktur w postaci papierowej lub elektronicznej) podatnik - na podstawie dodanego do art. 29a ust. 13a ustawy o VAT - obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej na wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, będzie dokonywał za okres rozliczeniowy, w którym otrzyma potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę.

Jednocześnie zgodnie z projektowanym art. 29a ust. 13b ustawy o VAT, jeżeli podatnik wystawi fakturę korygującą zgodnie z art. 106nf (w sytuacji awarii) albo z art. 106nh (w sytuacji trybu off-line) oraz prześle ją do Krajowego Systemu e-Faktur w celu przydzielenia numerów identyfikujących te faktury w KSeF przed otrzymaniem potwierdzenia otrzymania faktury korygującej - to obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej na wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, będzie mógł dokonać za okres rozliczeniowy, w którym prześle fakturę korygującą do KSeF.

Wyjątkiem od powyższej zasady będzie faktura korygująca wystawiona na rzecz podatnika nieposiadającego siedziby działalności ani stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju lub podatnika nieposiadającego takiej siedziby, który posiada stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, przy czym to stałe miejsce prowadzenia działalności na terytorium kraju nie uczestniczy w transakcji nabycia, oraz udostępniona temu podatnikowi w postaci papierowej lub elektronicznej. W takim przypadku pomimo wprowadzenia tej faktury do KSeF obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej na wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, podatnik będzie mógł dokonać za okres rozliczeniowy, w którym podatnik otrzyma potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę.

Na podstawie znowelizowanego art. 29a ust. 15 ustawy o VAT warunku posiadania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej in minus przez nabywcę towaru lub usługobiorcę (o którym mowa w dodanym do art. 29a ust. 13a i 13b) nie będzie stosować się w przypadkach:

 • eksportu towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (ust. 1);
 • dostawy towarów i świadczenia usług, dla których miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju (ust. 2);
 • sprzedaży: energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, gazu przewodowego, usług dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, usług dystrybucji gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz. 24-37, 50 i 51 załącznika nr 3 do ustawy (ust. 3);
 • gdy podatnik nie uzyskał potwierdzenia otrzymania faktury przez odbiorcę faktury, mimo udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej i z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi na fakturze korygującej, z wyłączeniem przypadku gdy podatnik miał obowiązek przesłania faktury korygującej do Krajowego Systemu e-Faktur w celu przydzielenia numeru identyfikującego tę fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur na podstawie w art. 106nf i art. 106nh (ust. 6);
 • o których mowa w art. 106nf i art. 106nh, gdy podatnik przed otrzymaniem potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę przesłał fakturę korygującą do KSeF w celu przydzielenia numeru identyfikującego tę fakturę w KSeF (ust. 7).

W art. 29a dodano również ust. 15b, 15c i 15d.

Z kolei w myśl znowelizowanego przepisu art. 86 ust. 19a ustawy o VAT w przypadku, gdy zaistnieją przesłanki do korekty VAT in minus (np. z tytułu rabatu, zwrotu towaru, stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze pierwotnej) nabywca towaru lub usługi będzie obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym otrzyma fakturę ustrukturyzowaną korygującą. Jeżeli podatnik nie obniży kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego na fakturze, której korekta dotyczy, a prawo do takiego obniżenia będzie mu przysługiwać, zmniejszenie kwoty podatku naliczonego uwzględni w rozliczeniu za okres, w którym podatnik będzie dokonywał tego obniżenia.

Dodatkowo trzeba będzie mieć na uwadze dodane do art. 86 ust. 19aa-19ad ustawy o VAT. W przypadku bowiem, gdy podatnik (dostawca lub usługodawca) wystawi fakturę ustrukturyzowaną korygującą in minus oraz udostępni ją w postaci papierowej lub elektronicznej, nabywcy nieposiadającemu siedziby działalności ani stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju lub nabywcy nieposiadającemu takiej siedziby, który posiada stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, jeżeli nie uczestniczy ono w transakcji nabycia - to w myśl art. 86 ust. 19aa ustawy o VAT - nabywca towaru lub usługi będzie obowiązany do zmniejszenia podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym sprzedawca wystawił fakturę ustrukturyzowaną korygującą.

Z kolei w przypadku gdy podatnik wystawi fakturę in minus inną niż faktura ustrukturyzowana - nabywca towaru lub usługi będzie obowiązany do zmniejszenia podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał fakturę korygującą (zgodnie ze znowelizowanym art. 86 ust. 19ab ustawy o VAT). Taka sama zasada będzie obowiązywała gdy podatnik (dostawca lub usługodawca) wystawi fakturę inną niż faktura ustrukturyzowana w związku z art. 106nf lub art. 106nh, którą następnie będzie obowiązany przesłać do KSeF. W takich sytuacjach nabywca towaru lub usługi również będzie obowiązany do zmniejszenia podatku naliczonego - co do zasady - w rozliczeniu za okres, w którym otrzyma fakturę korygującą. Dodatkowo w tym zakresie w uzasadnieniu do ww. projektu ustawy nowelizującej czytamy: "(...) w przypadku gdy data otrzymania faktury korygującej przez nabywcę (w postaci papierowej lub elektronicznej) jest późniejsza niż data przydzielenia numeru identyfikującego tę fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur, zwanego dalej: »numerem KSeF«, za datę otrzymania tej faktury będzie uznawać się datę przydzielenia tego numeru (...)". Powyższa zasada nie będzie dotyczyła faktur wystawionych dla nabywcy będącego podatnikiem nieposiadającym siedziby działalności ani stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju lub podatnika nieposiadającego takiej siedziby, który posiada stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, jeżeli to stałe miejsce prowadzenia działalności nie uczestniczy w transakcji nabycia, udostępnionych temu podatnikowi w postaci papierowej lub elektronicznej (zgodnie z art. 86 ust. 19ac).

Ponadto zachowana zostanie zasada do wszystkich wyżej wymienionych przypadków (o których mowa w art. 86 ust. 19aa-19ac), zgodnie z którą, jeżeli podatnik nie obniży podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego na e-fakturze, której korekta dotyczy, a prawo do takiego obniżenia będzie mu przysługiwać, to zmniejszenie podatku naliczonego uwzględni w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokona tego obniżenia. Tak stanowi znowelizowany art. 86 ust. 19ad ustawy o VAT.

Zgodnie z przepisami przejściowymi do faktur korygujących wystawionych przed dniem 1 lipca 2024 r. stosować się będzie przepisy art. 29a i art. 86 w brzmieniu dotychczasowym. Z tym, że w przypadku faktur korygujących wystawionych od dnia 1 września 2023 r. do faktur wystawionych przed tym dniem, stosować się będzie znowelizowane przepisy art. 106j ust. 2 pkt 2a ustawy. Zatem od tego momentu możliwe będzie wystawianie w KSeF faktur korygujących do faktur, które były wystawione poza KSeF.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

wrzesień 2023
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej
Przydatne linki
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.