podatek VAT, podatek dochodowy, ulgi, odliczenia, zwolnienia podatkowe
lupa
2 października 2023 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US za 2022 r. zeznań PIT-CFC i CIT-CFC. Zeznania te można sporządzić za pomocą DRUKI Gofin
A A A

Faktury ustrukturyzowane - dokumentowanie transakcji przez podatników VAT - Dodatek nr 8 do Poradnika VAT nr 9 (585) z dnia 10.05.2023

Rozliczanie faktury korygującej

» Zmniejszenie VAT należnego przez wystawcę faktury korygującej

W przypadkach opisanych w art. 29a ust. 13 i 14 ustawy o VAT, w których dochodzi do obniżenia podstawy opodatkowania w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, wskutek:

 • udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen,
 • zwróconych towarów i opakowań,
 • zwróconych zaliczek w przypadku gdy nie doszło do sprzedaży,
 • pomyłki w kwocie podatku na fakturze i wystawienia faktury korygującej do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna

- ustawodawca wskazał, w jakim okresie rozliczeniowym dokonywana jest korekta podatku należnego.

Podatnik może dokonać obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego w momencie wystawienia faktury korygującej, przy łącznym spełnieniu następujących warunków:

 • uzgodnienia warunków korekty z nabywcą towaru lub usługobiorcą;
 • spełnienia uzgodnionych warunków obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy tych towarów lub świadczenia tych usług;
 • posiadania dokumentacji potwierdzającej uzgodnienia z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunków obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy tych towarów lub świadczenia tych usług (tj. z dokumentacji wynika, że nabywca wie, że doszło lub wie w jakich sytuacjach będzie dochodzić do zmiany warunków transakcji skutkujących zmniejszeniem wysokości wynagrodzenia), z dokumentacji wynikać musi również, że warunki te zostały spełnione na moment dokonywania przez podatnika korekty podatku należnego, tj. doszło do zrealizowania przesłanek warunkujących pomniejszenie kwoty podatku należnego;
 • zgodności faktury korygującej z posiadaną dokumentacją w zakresie uzgodnienia z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunku obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy tych towarów lub świadczenia tych usług oraz w zakresie spełnienia tych uzgodnionych warunków.

W przypadku gdy w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca, podatnik nie będzie posiadał ww. dokumentacji, obniżenia podstawy opodatkowania dokonuje za okres rozliczeniowy, w którym dokumentację tę uzyskał.

Warunku posiadania ww. dokumentacji, w myśl art. 29a ust. 15 nie stosuje się w przypadku:

1) eksportu towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów;

2) dostawy towarów i świadczenia usług, dla których miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju;

3) sprzedaży: energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, gazu przewodowego, usług dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, usług dystrybucji gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz. 24-37, 50 i 51 załącznika nr 3 do ustawy o VAT.

4) wystawienia faktury korygującej w postaci ustrukturyzowanej.

Podatnik pomniejsza więc podstawę opodatkowania oraz kwotę należnego VAT już w okresie rozliczeniowym, w którym wystawił fakturę korygującą w postaci ustrukturyzowanej.

Przykład

Czynny podatnik VAT niekorzystający z systemu KSeF w dniu 5 stycznia 2023 r. wystawił fakturę. W marcu 2023 r. wystawił fakturę korygującą, zmniejszającą podstawę opodatkowania i VAT należny (obniżka ceny).

Podatnik zmniejsza podstawę opodatkowania i VAT należny w związku z obniżeniem ceny, w rozliczeniu za okres, w którym:

 • uzgodnił warunki korekty z nabywcą towaru lub usługobiorcą,
 • spełnił uzgodnione warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy tych towarów lub świadczenia tych usług,
 • będzie posiadał dokumentację potwierdzającą uzgodnienia z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunków obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy tych towarów lub świadczenia tych usług,
 • faktura korygująca będzie zgodna z posiadaną dokumentacją w zakresie uzgodnienia z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunku obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy tych towarów lub świadczenia tych usług oraz w zakresie spełnienia tych uzgodnionych warunków.

Natomiast czynny podatnik VAT korzystający z systemu KSeF zmniejsza podstawę opodatkowania i VAT należny w związku z obniżeniem ceny, w rozliczeniu za okres, w którym wystawił fakturę korygującą, czyli w rozliczeniu za marzec 2023 r.

Rozliczenie przez wystawcę faktury korygującej zmniejszającej VAT należny

Rozliczenie przez wystawcę faktury korygującej zmniejszającej VAT należny

Uwaga

Brak zgody nabywcy na otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych przy użyciu KSeF nie wpływa na zasady korekty podatku należnego u wystawcy faktury korygującej in minus. W takim przypadku wystawca nadal posiada prawo do korekty podatku należnego w okresie rozliczeniowym, w którym wystawi fakturę korygującą in minus w KSeF. Z kolei nabywca w takim przypadku musi stosować zasady przewidziane w art. 86 ust. 19a ustawy o VAT.

» Zmniejszenie VAT naliczonego przez nabywcę otrzymującego fakturę korygującą

Sposób rozliczenia wystawionych w systemie KSeF faktur korygujących in minus przez nabywcę jest uzależniony od tego, czy nabywca wyraził zgodę na otrzymywanie faktur w postaci ustrukturyzowanej.

Nabywca towarów i usług, który otrzyma fakturę korygującą in minus wystawioną w postaci ustrukturyzowanej i wyrazi zgodę na otrzymywanie faktur w tej postaci, jest zobowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym otrzyma przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur fakturę korygującą w postaci ustrukturyzowanej (art. 86 ust. 19d). W takim przypadku ustrukturyzowane faktury korygujące in minus są rozliczane u wystawcy i nabywcy w tym samym okresie rozliczeniowym.

Dla Prenumeratorów GOFIN

Inaczej natomiast są rozliczane faktury korygujące in minus przez nabywców towarów i usług, którzy nie wyrazili zgody na otrzymywanie faktur w postaci ustrukturyzowanej. Stosują oni ogólne zasady zmniejszania VAT naliczonego wskazane w art. 86 ust. 19a ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem w przypadku obniżenia podstawy opodatkowania, o którym mowa w art. 29a ust. 13, lub stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze, o którym mowa w art. 29a ust. 14, nabywca towaru lub usługi jest obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług lub kwoty podatku wykazanego na fakturze zostały uzgodnione z dostawcą towarów lub usługodawcą, jeżeli przed upływem tego okresu rozliczeniowego te warunki zostały spełnione. W przypadku gdy warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług lub kwoty podatku wykazanego na fakturze zostały spełnione po upływie okresu rozliczeniowego, w którym te warunki zostały uzgodnione, nabywca towaru lub usługi jest obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym te warunki zostały spełnione. W uzasadnieniu do ustawy nowelizującej wskazano: "(...) Brak akceptacji nabywcy na otrzymywanie faktur w systemie KSeF nie wpływa na zasady korekty podatku należnego u wystawcy faktury korygującej. W takim przypadku wystawca nadal posiada prawo do korekty podatku należnego w okresie rozliczeniowym, w którym wystawił fakturę korygującą in minus w systemie KSeF. Natomiast u nabywcy dla warunków rozliczenia korekty in minus oznacza to stosowanie zasad przewidzianych w art. 86 ust. 19a ustawy o VAT (...)".

Przykład

W kwietniu 2023 r. czynny podatnik VAT na skutek zwrotu towarów przez nabywcę wystawił w postaci ustrukturyzowanej fakturę korygującą in minus do faktury ustrukturyzowanej wystawionej w styczniu 2023 r.

Nabywca, który wyraził zgodę na otrzymywanie faktur w postaci ustrukturyzowanej, ma obowiązek zmniejszenia podatku naliczonego na podstawie otrzymanej korekty w rozliczeniu za kwiecień 2023 r. (art. 86 ust. 19d ustawy o VAT).

Nabywca, który nie wyraził zgody na otrzymywanie faktur w postaci ustrukturyzowanej, ma obowiązek zmniejszenia podatku naliczonego na podstawie otrzymanej korekty zgodnie z art. 86 ust. 19a ustawy o VAT, czyli w rozliczeniu za okres, w którym warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług zostały uzgodnione z dostawcą towarów lub usługodawcą, jeżeli przed upływem tego okresu rozliczeniowego warunki te zostały spełnione. Jeżeli zostaną one spełnione po upływie tego okresu, zmniejszenie VAT naliczonego nastąpi w rozliczeniu za okres, w którym zostaną one spełnione.

Warto dodać, że jeżeli podatnik nie obniżył kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w fakturze, której korekta dotyczy, a prawo do takiego obniżenia mu przysługuje, zmniejszenie kwoty podatku naliczonego uwzględnia się w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonuje tego obniżenia (art. 86 ust. 19a zdanie trzecie). Przepis ten stosuje się zarówno do nabywców, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych, jak i tych, którzy takiej zgody nie wyrazili.

Rozliczenie VAT przez nabywcę otrzymującego fakturę korygującą

Rozliczenie VAT przez nabywcę otrzymującego fakturę korygującą
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

wrzesień 2023
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej
Przydatne linki
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.