podatek VAT, podatek dochodowy, ulgi, odliczenia, zwolnienia podatkowe
lupa
A A A

Świadczenia na rzecz pracowników, wspólników i innych osób - na gruncie PIT i CIT - Dodatek nr 8 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 8 (584) z dnia 20.04.2023

Otrzymanie przez wspólnika rzeczy w ramach wypłaty zysku

W spółce jawnej wspólnicy postanowili, że wypłata zysku spółki jednemu ze wspólników nastąpi w formie niepieniężnej. Zostanie mu przekazana maszyna produkcyjna należąca do spółki. Czy w związku z tym wystąpią jakieś skutki w podatku dochodowym?

Zakładamy, że wspólnikami spółki jawnej, o której mowa w pytaniu są wyłącznie osoby fizyczne. W takiej sytuacji uregulowanie przez spółkę jawną zobowiązania z tytułu wypłaty wspólnikowi zysku, w formie niepieniężnej, spowoduje powstanie przychodu z działalności gospodarczej - u każdego ze wspólników tej spółki (proporcjonalnie do przysługującego mu prawa do udziału w zysku).

Unormowania kodeksowe

Spółka jawna jest spółką osobową, której zasady funkcjonowania regulują przepisy Kodeksu spółek handlowych. Istotną cechą statusu prawnego spółki jawnej jest to, że nie posiada ona osobowości prawnej. Może jednak we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana - ma zatem zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych (art. 8 § 1 Kodeksu spółek handlowych).

Majątek spółki jawnej stanowi wszelkie mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia (art. 28 K.s.h.). Majątek ten jest odrębny od osobistych majątków wspólników w spółce jawnej. W konsekwencji, jakiekolwiek przesunięcia określonych składników pomiędzy majątkiem spółki jawnej a prywatnymi majątkami jej wspólników, na gruncie prawa cywilnego wiążą się ze zmianami w sferze stosunków własnościowych.

Zgodnie z art. 52 § 1 K.s.h., wspólnik spółki jawnej może żądać podziału i wypłaty całości zysku z końcem każdego roku obrotowego. Z regulacji Kodeksu spółek handlowych wynika, że jako zasadę należy przyjąć wypłatę zysku w postaci pieniężnej. Zysk spółki bowiem określa się jako kwotę pieniężną, a zatem również udział wspólnika w tym zysku jest wyrażony w kwocie pieniężnej i w konsekwencji przypadający na niego udział w zysku spółki - co do zasady - powinien być mu wypłacony w formie pieniężnej. Niemniej jednak ze względu na to, że unormowania Kodeksu spółek handlowych wprost nie regulują kwestii formy, w jakiej zysk powinien zostać wypłacony, to dopuszczalne jest rozliczenie się z konkretnym wspólnikiem poprzez spełnienie na jego rzecz świadczenia niepieniężnego - za jego zgodą. Taką formę zaspokojenia roszczenia wspólnika o wypłatę zysku należy uznać za zastępczą.

Na gruncie unormowań Kodeksu cywilnego tego rodzaju wykonanie zobowiązania z tytułu wypłaty zysku przez spółkę jawną stanowi instytucję prawa cywilnego określaną jako świadczenie w miejsce wypełnienia (datio in solutum). Jak wynika z art. 453 zdanie pierwsze Kodeksu cywilnego, takie świadczenie występuje wówczas, gdy dłużnik (tu: spółka jawna) zamiast świadczenia, które powinien spełnić zgodnie z treścią zobowiązania, ofiarowuje wierzycielowi (tu: wspólnikowi) inne świadczenie, a wierzyciel je przyjmuje.

Powstanie przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o PIT

Stosownie do dyspozycji art. 14 ust. 2e updof, uregulowanie przez podatnika zobowiązania w formie niepieniężnej, wywołuje skutek w postaci powstania przychodu z działalności gospodarczej. Co do zasady przychodem jest wartość pierwotnego zobowiązania uregulowanego w formie niepieniężnej. Jeżeli jednak wartość rynkowa świadczenia niepieniężnego jest wyższa od pierwotnego zobowiązania, to przychód określa się w wysokości wartości rynkowej świadczenia niepieniężnego. W przypadku zaś, gdy przyjęta przez podatnika wartość świadczenia niepieniężnego, bez uzasadnionych przyczyn znacznie odbiega od ceny rynkowej danej rzeczy lub prawa majątkowego - organy podatkowe mają prawo (na podstawie art. 19 updof), określić wartość tego świadczenia w wysokości wartości rynkowej. Przepisy te stosuje się odpowiednio do zobowiązań uregulowanych w formie niepieniężnej przez spółkę niebędącą osobą prawną (art. 14 ust. 2f updof).

Spółka jawna nie posiada osobowości prawnej i - co do zasady - nie jest podatnikiem podatku dochodowego. Podatnikami są poszczególni wspólnicy spółki jawnej. W myśl art. 8 ust. 1 i 2 updof, zarówno przychody z tytułu udziału w spółce jawnej, jak i koszty uzyskania tych przychodów u każdego wspólnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa poszczególnych wspólników do udziału w zysku są równe.

W świetle przedstawionych unormowań należy zatem uznać, że w rozpatrywanym stanie faktycznym, uregulowanie przez spółkę jawną zobowiązania z tytułu należnej wspólnikowi wypłaty zysku - poprzez przekazanie mu maszyny produkcyjnej należącej do majątku tej spółki - spowoduje powstanie przychodu z działalności gospodarczej, po stronie wszystkich wspólników tej spółki. Zostaną bowiem spełnione przesłanki wynikające z art. 14 ust. 2e i 2f updof. Przychodem każdego ze wspólników będzie przypadająca na niego (zgodnie z wysokością posiadanego udziału w zysku spółki) wartość uregulowanego zobowiązania, bądź wartość rynkowa przekazanej wspólnikowi maszyny, w przypadku gdy wartość ta będzie wyższa niż wartość uregulowanego zobowiązania.

Takie stanowisko prezentują organy podatkowe (np. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacjach indywidualnych z 17 sierpnia 2020 r., nr 0112-KDIL2-2.4011.477.2020.1.KP oraz z 16 stycznia 2019 r., nr 0115-KDIT3.4011.495.2018.2.MR). Znajduje ono również aprobatę sądów administracyjnych (np. wyrok NSA z 16 lipca 2019 r., sygn. akt II FSK 2599/17).

Na marginesie trzeba zauważyć, że ustawodawca nie odniósł się wprost do kwestii kosztów uzyskania omawianego przychodu, a zatem koszty te powinny być ustalane na zasadach ogólnych, określonych w art. 22 ust. 1 updof.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

luty 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej
Przydatne linki
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.