podatek VAT, podatek dochodowy, ulgi, odliczenia, zwolnienia podatkowe
lupa
A A A

Świadczenia na rzecz pracowników, wspólników i innych osób - na gruncie PIT i CIT - Dodatek nr 8 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 8 (584) z dnia 20.04.2023

Bilet okresowy komunikacji miejskiej wykorzystywany do celów służbowych i prywatnych

Spółka z o.o. kupiła pracownikowi bilet okresowy komunikacji miejskiej, z którego korzysta on w celu załatwiania spraw służbowych, jak i w celu dojazdu do pracy. Czy z tego tytułu uzyskuje on przychód podlegający opodatkowaniu?

W przypadku gdy nie jest możliwe określenie wysokości przychodu z tytułu korzystania z biletu okresowego komunikacji miejskiej do celów prywatnych (dojazdu do i z pracy), to u pracownika nie wystąpi przychód podlegający opodatkowaniu. Wykorzystanie biletu do przejazdów w sprawach służbowych nie skutkuje powstaniem przychodu.

Dojazdy do pracy

Pracownicy obowiązani są dojeżdżać do zakładu pracy na własny koszt. Pracodawca nie musi finansować im takich wydatków. Jeśli jednak zdecyduje się je pokrywać, to u pracownika powstanie z tego tytułu przysporzenie, którego wartość będzie stanowić przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu. Forma, w jakiej pracodawca będzie realizować to świadczenie, nie ma znaczenia. Niezależnie od tego czy dokona zwrotu wydatków poniesionych uprzednio przez pracownika, czy też zapewni mu bilet okresowy, skutek podatkowy tych świadczeń będzie identyczny.

Przypominamy, że na podstawie art. 12 updof przychody ze stosunku pracy (stosunków pokrewnych) mieszczą w sobie nie tylko wynagrodzenia, lecz także świadczenia w naturze, świadczenia nieodpłatne lub odpłatne częściowo, a także te ponoszone za pracownika.

Jedynie niektóre z nich ustawodawca zwolnił z opodatkowania. Są to:

 • świadczenia otrzymane przez pracownika z tytułu organizowanego przez pracodawcę dowozu pracowników autobusem w rozumieniu art. 2 pkt 41 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym - Dz. U. z 2022 r. poz. 988 ze zm. (art. 21 ust. 1 pkt 14a updof),
 • zwracane koszty dojazdu pracownika do zakładu pracy, jeżeli obowiązek ponoszenia tych kosztów przez zakład pracy wynika wprost z przepisów innych ustaw (art. 21 ust. 1 pkt 112 updof).

Przejazdy służbowe

Jeśli charakter pracy wymaga od pracownika załatwiania spraw służbowych poza siedzibą firmy i w tym celu pracownik porusza się środkami komunikacji miejscowej, dysponując opłaconym przez pracodawcę biletem okresowym, to w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r., sygn. akt K 7/13 pracownik nie uzyskuje z tego tytułu przysporzenia w postaci nieodpłatnego świadczenia, a więc przychodu do opodatkowania.

WSA w Rzeszowie w wyroku z 12 grudnia 2017 r., sygn. akt I SA/Rz 709/17 (orzeczenie nieprawomocne) w tym zakresie stwierdził: "(...) należy zwrócić uwagę na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r., K 7/13 (...), w którym Trybunał uznał, że art. 12 ust. 1 oraz art. 12 ust. 3 w zw. z art. 11 ust. 2-2b u.p.d.o.f. są zgodne z art. 2 w związku z art. 217 Konstytucji RP, jeżeli są rozumiane w ten sposób, że »inne nieodpłatne świadczenie« oznacza wyłącznie otrzymane przez pracownika przysporzenie majątkowe o indywidualnie określonej wartości. W uzasadnieniu tego wyroku Trybunał Konstytucyjny sprecyzował m.in., że za przychód pracownika mogą być uznane tylko takie świadczenia, które zostały spełnione za jego zgodą i w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosły mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść, a korzyść ta jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi (nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów).

Powyższy wyrok interpretacyjny wytycza prokonstytucyjną (czyli zgodną z Konstytucją) wykładnię wymienionych w nim przepisów u.p.d.o.f. i dokonując takiej właśnie ich wykładni, w kontekście stanu faktycznego przedstawionego w interpretacji, należy stwierdzić, że świadczenia w postaci pokrycia przez pracodawcę kosztów dojazdów pracownika z miejsca pracy do miejsca wykonywania obowiązków służbowych nie są świadczeniami spełnionymi w interesie pracownika, ale w interesie pracodawcy oraz nie przynoszą one pracownikowi korzyści w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatków, które musiałby on samodzielnie ponieść. Zapewnienie pracownikowi dojazdu z miejsca pracy do miejsca wykonywania obowiązków służbowych leży bowiem wyłącznie w interesie pracodawcy, a nie pracownika, który gdyby nie konieczność wywiązania się z obowiązków wynikających z umowy o pracę nie miałby powodu do ponoszenia kosztu takich dojazdów. Ponoszenie przez pracodawcę wydatków w celu zapewnienia dojazdów pracownikowi - przyjmując wskazane przez Trybunał Konstytucyjny kryterium oceny - jest świadczeniem poniesionym w interesie pracodawcy, ponieważ to jemu przynosi konkretną i wymierną korzyść w postaci prawidłowo i efektywnie wykonanej przez pracownika pracy".

Jeden bilet wykorzystywany na dwa sposoby

W analizowanym przypadku problem polega na tym, że bilet okresowy jakim dysponuje pracownik, służy jednocześnie dwóm celom: przejazdom prywatnym i przejazdom służbowym. Jak już wyjaśniliśmy korzystanie z biletu do celów służbowych jest obojętne podatkowo, natomiast korzystanie z biletu w celu dojazdu do zakładu pracy powoduje powstanie przychodu ze stosunku pracy, gdyż mamy tu do czynienia z uzyskaniem od pracodawcy nieodpłatnego świadczenia.

Aby jednak taki przychód powstał, musi istnieć możliwość jednoznacznego określenia jego wartości. W sytuacji gdy nie jest to możliwe, gdyż opłata za bilet jest w pewnym sensie uniwersalna, tzn. jej wysokość uzależniona jest np. od:

 • okresu, na jaki bilet został nabyty,
 • wielkości obszaru, po jakim można się na jego podstawie poruszać,
 • rodzaju linii komunikacyjnych, z których można korzystać,

i te kryteria odpowiadają zarówno sytuacji, gdy pracownik chce się przemieścić w sprawach służbowych, jak i w celu dojazdu do zakładu pracy, to u pracownika nie powstaje przychód do opodatkowania (por. interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17 czerwca 2020 r., nr 0114-KDIP3-1.4011.206.2020.4.MK1).

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej
Przydatne linki
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.