podatek VAT, podatek dochodowy, ulgi, odliczenia, zwolnienia podatkowe
lupa
Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
A A A

Co nowego w prawie dla firm w 2023 roku? - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 103 (1978) z dnia 27.12.2022

Walka z lichwą

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie (Dz. U. 2022 r. poz. 2339), co do zasady, wchodzi w życie 18 maja 2023 r. Jednak część z jej przepisów zaczęła obowiązywać już od 18 grudnia 2022 r. Dotyczy to m.in. zmian w Kodeksie cywilnym, a także nowych limitów kosztów pozaodsetkowych regulowanych ustawą o kredycie konsumenckim. Głównym celem wprowadzanych norm jest ochrona pożyczkobiorców przed zaciąganiem pożyczek o charakterze lichwiarskim.

Pożyczka

Na mocy ustawy antylichwiarskiej do Kodeksu cywilnego została wprowadzona odrębna definicja pozaodsetkowych kosztów związanych z zawarciem umowy pożyczki. Zgodnie z jej brzmieniem są to m.in. marże, prowizje lub opłaty związane z przygotowaniem, udzieleniem, a także obsługą umowy pożyczki, czy też koszty usług dodatkowych (np. ubezpieczenia). Pojęcie to nie obejmuje natomiast opłat notarialnych oraz danin o charakterze publicznoprawnym, które strony są zobowiązane ponieść w związku z zawarciem umowy.

Nowelizacja wprowadziła również wzór określający maksymalną wysokość pozaodsetkowych kosztów, które może ponieść pożyczkobiorca. W skali roku limit wynosi 20%, a w całym okresie spłaty pożyczki 25% całkowitej kwoty pożyczki.

Przywołane limity mają zastosowanie do umów pożyczki pieniężnej zawieranej z osobą fizyczną i niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby. Strony umowy nie mogą ich wyłączyć, ani ograniczyć. W sytuacji zawarcia niekorzystnych dla pożyczkobiorcy zapisów w umowie, zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu cywilnego.

W przypadku spłaty pożyczki przed terminem określonym w umowie pożyczkodawca nie jest uprawniony do żądania odsetek za czas pozostały do zakończenia okresu, na który zgodnie z umową została udzielona pożyczka. W takiej sytuacji poniesione pozaodsetkowe koszty powinny ulec obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, nawet jeżeli biorący pożyczkę poniósł je przed tą spłatą.

Kredyt konsumencki

Kodeksowe limity nie znajdują zastosowania do umów pożyczki pieniężnej udzielanej przez instytucje pożyczkowe na podstawie przepisów ustawy o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2022 r. poz. 246 ze zm.). Nowelizacja dla tego typu umów przewiduje inne rozwiązanie. Przy kredytach konsumenckich o okresie spłaty nie krótszym niż 30 dni maksymalna wysokość pozaodsetkowych kosztów wynosi 10% plus 10% za każdy rok okresu spłaty pożyczki (w miejsce poprzednio obowiązujących limitów w wysokości 25% plus 30%). W przypadku kredytów o okresie spłaty krótszym niż 30 dni koszty te nie mogą przekroczyć 5% kwoty kredytu. Ponadto niezależnie od okresu spłaty nie mogą być wyższe od 45% całkowitej kwoty kredytu.

Ustawowe limity kosztów pozaodsetkowych nie wiążą stron umów o kredyt płatniczy w postaci karty kredytowej udzielany przez dostawców usług płatniczych. W tym zakresie obowiązują granice wyznaczone w K.c. Już na etapie prac parlamentarnych nad projektem ustawy podnoszono, że taka konstrukcja przepisów spowoduje nierówne traktowanie banków i instytucji płatniczych. W konsekwencji te ostatnie przestaną oferować karty kredytowe, gdyż kodeksowe limity nie przystają do rynkowych realiów kredytów płatniczych.

Instytucje mają czas

Nowelizacja zakłada, że instytucje pożyczkowe będą mogły prowadzić działalność wyłącznie w formie spółki akcyjnej albo w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w której ustanowiono radę nadzorczą. Minimalny kapitał zakładowy ma natomiast wynosić 1.000.000 zł, a więc pięć razy więcej niż do tej pory.

Stosownie do przepisów przejściowych instytucje pożyczkowe, które rozpoczęły swoją działalność przed wejściem w życie nowelizacji, czyli przed 18 maja 2023 r., niespełniające określonych w niej wymogów m.in. w zakresie powołania rady nadzorczej czy wysokości kapitału zakładowego, mają możliwość dalszego prowadzenia działalności w dotychczasowej formie w zakresie udzielania kredytów konsumenckich do dnia 31 grudnia 2023 r.

Miesiąc wcześniej, do dnia 30 listopada 2023 r., instytucje pożyczkowe są zobligowane poinformować Komisję Nadzoru Finansowego o podjętych działaniach zmierzających do spełnienia nowych wymogów. Sankcją za brak realizacji wskazanych obowiązków ma być wykreślenie z rejestru instytucji pożyczkowych, a więc brak możliwości dalszego prowadzenia działalności.

Kredytodawca musi być ostrożniejszy

Instytucje pożyczkowe będą uzależniały udzielenie kredytu konsumenckiego od pozytywnej oceny zdolności kredytowej kredytobiorcy dokonywanej na podstawie analizy danych udostępnianych przez zaufanych dostawców gromadzących i przetwarzających dane niezbędne do takiej oceny (m.in. biura informacji gospodarczej).

W sytuacji gdy analiza nie pozwoli na dokonanie oceny, a instytucja pożyczkowa nie będzie dysponowała innymi wiarygodnymi danymi, konsument będzie składał oświadczenie o swoich dochodach i stałych wydatkach gospodarstwa domowego, a także przedkładał dokumenty potwierdzające wysokość dochodów. Ustawa przewiduje, że oświadczenie wraz z dokumentami będzie odbierane od konsumenta w każdym przypadku, w którym całkowita kwota kredytu przekroczy dwukrotność wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Oświadczenie konsumenta będzie obligatoryjnym załącznikiem do umowy kredytu konsumenckiego. Natomiast dane uzyskane przez instytucję pożyczkową, stanowiące podstawę dokonania oceny zdolności kredytowej konsumenta, będą musiały być przechowywane przez okres 3 lat od dnia ustania stosunku prawnego uzasadniającego ich pozyskanie.

Jeżeli instytucja pożyczkowa udzieli konsumentowi kredytu konsumenckiego z naruszeniem przepisów o ocenie zdolności kredytowej lub gdy z treści oświadczenia konsumenta i uzyskanych przez instytucję pożyczkową informacji będzie wynikało, że na dzień zawarcia umowy kredytu konsumenckiego konsument miał zaległości w spłacie innego zobowiązania pieniężnego wynoszące powyżej 6 miesięcy, a kredyt konsumencki nie był przeznaczony na spłatę tej zaległości, to dochodzenie wierzytelności będzie dopuszczalne dopiero po dniu całkowitej spłaty wcześniejszego zobowiązania, jego wygaśnięcia lub po prawomocnym stwierdzeniu przez sąd nieistnienia tego zobowiązania. Zbycie takiej wierzytelności w drodze przelewu lub w inny sposób będzie nieważne. Co istotne, w okresie trwania zakazu dochodzenia wierzytelności terminy jej przedawnienia będą biegły normalnie. Za ten czas nie będzie można doliczać odsetek lub pozaodsetkowych kosztów kredytu, a także innych opłat związanych z tą wierzytelnością.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

PIT 2022 - Korzystaj bezpłatnie - https://www.gofin.pl/pit/
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.