podatek VAT, podatek dochodowy, ulgi, odliczenia, zwolnienia podatkowe
lupa
A A A

Wsparcie dla przedsiębiorców zatrudniających bezrobotnych - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 60 (1935) z dnia 28.07.2022

Zwolnienie z opłacania niektórych składek do ZUS

Po zawarciu umowy o pracę pracodawca generalnie opłaca za pracownika składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne do ZUS. Jeśli pracownik przed podjęciem zatrudnienia posiadał status bezrobotnego i spełniał wymagane przepisami warunki, to pracodawca przez pewien okres nie opłaca za niego składek na FP (w tym FS) i FGŚP.

Zasady opłacania składek na FP, FS i FGŚP

Zasadniczo składkę na Fundusz Pracy (FP) opłacają pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne za osoby m.in. pozostające w stosunku pracy. Ustala się ją od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (bez stosowania jej rocznego ograniczenia). Z tym że nalicza się ją dopiero wtedy, gdy podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe wynosi, w przeliczeniu na okres miesiąca, co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę (w 2022 r. - 3.010 zł). Ta sama zasada dotyczy składki na Fundusz Solidarnościowy (FS), ponieważ do obowiązkowych składek na ten fundusz stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące składek na FP. W efekcie składka na FS jest należna za osoby, za które płatnik opłaca składki na FP.

Natomiast składkę na FGŚP płatnik ustala od kwoty stanowiącej podstawę wymiaru składek emerytalno-rentowych (bez stosowania jej rocznego ograniczenia). Jednak jest ona należna bez względu na wysokość uzyskiwanego przez ubezpieczonego w danym miesiącu oskładkowanego przychodu. Pracodawca nalicza ją i opłaca za pracownika, tj. osobę fizyczną, która zgodnie z przepisami polskiego prawa m.in. pozostaje z nim w stosunku pracy lub wykonuje pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której, zgodnie z Kodeksem cywilnym, stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, jeżeli z tego tytułu podlega obowiązkowi ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. Wyjątek dotyczy pomocy domowej zatrudnionej przez osobę fizyczną.

Bez składek za zatrudnionych młodych bezrobotnych

W przypadku gdy pracodawca zatrudni na podstawie umowy o pracę osobę bezrobotną, która nie ma ukończonego 30. roku życia, może skorzystać ze zwolnienia z opłacania za nią składek na FP (w tym FS) i FGŚP. Ulga taka przysługuje pracodawcy z tytułu zatrudnienia takiej osoby, jako bezrobotnej, na podstawie skierowania z urzędu pracy. Prawo do niej pracodawca zachowuje wtedy przez okres 12 miesięcy. Wynika to z art. 104c ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz art. 9c ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

Okres 12-miesiecznego zwolnienia liczy się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została zawarta umowa o pracę z osobą bezrobotną.


Pracodawca nie nalicza składek na FP (w tym FS) i FGŚP od wszelkich wypłat dokonanych w miesiącu, od którego obowiązuje zwolnienie.


Jak wskazał ZUS na swojej stronie internetowej (www.zus.pl) w poradniku pt. "Zasady opłacania składek na FP, FGŚP, FEP oraz FS", prawo do tej ulgi ma również pracodawca, który pomimo braku skierowania do pracy zatrudnił bezrobotnego po odbyciu stażu. Będzie tak jednak wtedy, gdy w dokumencie dotyczącym zorganizowania stażu dla osoby bezrobotnej pracodawca zobowiązał się do jej zatrudnienia po zakończeniu stażu. Jak wyjaśnił ZUS we wspomnianym poradniku: "(...) za równoznaczne ze skierowaniem do pracy uznaje się bowiem skierowanie na staż, o ile we wniosku o zorganizowanie stażu w umowie w przedmiocie zorganizowania stażu, bądź w jakimkolwiek innym dokumencie dotyczącym zorganizowania stażu dla wskazanej osoby bezrobotnej, pracodawca zobowiąże się do jej zatrudnienia po odbyciu stażu (...)".

Pracodawca korzystający ze zwolnienia z opłacania składek na Fundusz Pracy (w tym Fundusz Solidarnościowy) i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za zatrudnioną osobę bezrobotną do 30. roku życia powinien pamiętać o tym, że ulga ta:

a) przysługuje tylko w odniesieniu do:

- zatrudnionych pracowników skierowanych do pracy przez powiatowy urząd pracy, którzy w dniu nawiązania stosunku pracy nie mają ukończonych 30 lat, a więc dzień nawiązania stosunku pracy musi być wcześniejszy niż dzień 30. urodzin,

- pracowników w rozumieniu Kodeksu pracy (nie obejmuje ona przychodów uzyskiwanych z tytułu świadczenia pracy na podstawie umów o świadczenie usług, do których zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło, przez pracowników, którzy dodatkowo zawarli takie umowy z własnym pracodawcą lub jeżeli w ramach takich umów praca wykonywana będzie na rzecz pracodawcy, z którym pozostają w stosunku pracy),
b) nie ustaje - gdy w trakcie jej trwania pracownik osiągnął 30. rok życia,
c) ma zastosowanie do kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe bez stosowania rocznego jej ograniczenia wypłaconych (postawionych do dyspozycji pracownika) w okresie przysługującego zwolnienia (bez znaczenia jest to, za jaki okres te wynagrodzenia są należne).

Ponadto w sytuacji:

a) gdy ze skierowanym bezrobotnym, który nie skończył 30 lat, zawarta zostanie umowa na okres krótszy niż 12 miesięcy, po której bezpośrednio (bez dnia przerwy) zawierana jest kolejna umowa o pracę, kontynuowanie w ramach kolejnej umowy zwolnienia z obowiązku opłacania składek na FP (w tym FS) i FGŚP aż do upływu 12-miesięcznego okresu jest możliwe, jeśli w momencie nawiązania stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę zatrudniana osoba spełnia warunek wieku, czyli nie skończyła 30 lat,
b) przejęcia pracowników w trybie art. 231 Kodeksu pracy - pracodawca przejmujący nabywa prawo do kontynuowania 12-miesięcznego okresu zwolnienia z obowiązku opłacania składek za przejętych pracowników, w stosunku do których poprzedni pracodawca korzystał z takiego zwolnienia.
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

grudzień 2023
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej
Przydatne linki
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.