podatek VAT, podatek dochodowy, ulgi, odliczenia, zwolnienia podatkowe
lupa
A A A

Wsparcie dla przedsiębiorców zatrudniających bezrobotnych - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 60 (1935) z dnia 28.07.2022

Wsparcie w postaci grantu na telepracę

Planuję zatrudnić osobę bezrobotną. Miałaby ona świadczyć pracę w formie telepracy. Czy mogę uzyskać dofinansowanie w tym zakresie? Jeśli tak, to na co można wydatkować takie środki?

Istnieje możliwość, aby pracodawca, który zatrudni osobę bezrobotną jako telepracownika, uzyskał wsparcie finansowe w formie tzw. grantu na telepracę.

Zasady zatrudniania osób w tej formie uregulowane zostały w art. 675-6717 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.). Co istotne, wstępnym warunkiem świadczenia telepracy jest wprowadzenie tej formy zatrudnienia w porozumieniu zawieranym pomiędzy pracodawcą i zakładowymi organizacjami związkowymi. Natomiast w przypadku braku organizacji związkowej, warunki stosowania telepracy pracodawca ustala w regulaminie, po konsultacji z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy.

Aby możliwe było uzyskanie grantu, muszą być spełnione określone warunki. Otóż wsparcie można uzyskać w przypadku zatrudnienia skierowanego przez urząd pracy bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy, wychowującego co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 lat lub bezrobotnego opiekuna osoby zależnej, który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej ze względu na wychowywanie dziecka lub sprawowanie opieki nad osobą zależną. Pracodawca nie może być spokrewniony z taką osobą.

Co istotne, ustawodawca z kręgu osób, na które można uzyskać grant, wykluczył osoby bezrobotne będące:

 • małżonkiem pracodawcy lub przedsiębiorcy,
 • rodzicem pracodawcy lub przedsiębiorcy,
 • rodzeństwem pracodawcy lub przedsiębiorcy,
 • dzieckiem własnym lub przysposobionym: pracodawcy lub przedsiębiorcy, małżonka pracodawcy lub przedsiębiorcy, rodzeństwa pracodawcy lub przedsiębiorcy.

Grant wypłacany jest w wysokości do 6-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za każdego skierowanego bezrobotnego, tzn. w 2022 r. jest to kwota 18.060 zł (tj. 6 × 3.010 zł). Środki te należy przeznaczyć na utworzenie stanowiska pracy dla pracownika. Szczegółowe wytyczne w zakresie wydatków możliwych do sfinansowania zawarte są w regulaminach opracowanych przez poszczególne urzędy pracy.

Ustawodawca wskazał, iż grant należy przeznaczyć na utworzenie stanowiska pracy dla pracownika. Nie wyszczególnił wprost na co można go wydatkować. Kwestie te są w każdym przypadku uregulowane w regulaminach przyznawania pomocy, tworzonych przez poszczególne urzędy pracy. Przykładowo Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu dopuszcza, aby środki te przeznaczyć na:

1) zakup sprzętu niezbędnego do wykonywania telepracy, tj. środków komunikacji elektronicznej, urządzeń teleinformatycznych i współpracujących z nimi narzędzi programowych, spełniających wymagania określone w rozdziale IV działu dziesiątego Kodeksu pracy,

2) ubezpieczenie sprzętu,

3) poniesienie wydatków związanych z instalacją i serwisem sprzętu oraz oprogramowania,

4) przeszkolenie telepracownika w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania.

Niedopuszczalne jest natomiast wydatkowanie środków m.in. na:

 • finansowanie wyposażenia nabywanego na podstawie umów leasingu,
 • finansowanie zakupu od telepracownika lub jego współmałżonka,
 • finansowanie zakupu od współmałżonka wnioskodawcy, od osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, od osób z pierwszej linii pokrewieństwa, czyli od rodziców, dziadków, dzieci i rodzeństwa, od teściów, wspólników i akcjonariuszy oraz podmiotów, których udziałowcem lub akcjonariuszem jest wnioskodawca - w przypadku wnioskodawcy będącego osobą fizyczną lub wspólnikiem spółki osobowej (spółka cywilna, jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna).

Pomoc przyznawana jest na podstawie umowy zawieranej ze starostą. Umowa zobowiązuje do utrzymania zatrudnienia skierowanej osoby bezrobotnej przez okres 12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy lub przez okres 18 miesięcy w połowie wymiaru czasu pracy. Jeżeli pracodawca (przedsiębiorca) nie wywiąże się w pełni z utrzymania w zatrudnieniu osoby skierowanej przez urząd pracy, wówczas będzie musiał zwrócić grant w wysokości proporcjonalnej do czasu zatrudnienia określonego w umowie. Natomiast gdy ujawnione zostanie, że grant został wykorzystany niezgodnie z umową lub w ogóle nie był wydatkowany, wówczas konieczny jest zwrot pełnej wartości udzielonego wsparcia.

Obowiązki podmiotu korzystającego ze wsparcia w postaci grantu na zatrudnienie telepracownika:

- zatrudnienie skierowanego bezrobotnego na stanowisku telepracownika w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy lub w połowie wymiaru czasu pracy przez okres co najmniej 18 miesięcy,
- wykorzystanie grantu zgodnie z umową,
- złożenie rozliczenia zawierającego zestawienie kwot wydatkowanych w okresie wskazanym w umowie o grant na poszczególne wydatki ujęte w szczegółowej specyfikacji wydatków we wniosku.
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

wrzesień 2022
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.