podatek VAT, podatek dochodowy, ulgi, odliczenia, zwolnienia podatkowe
lupa
A A A

Podatek u źródła - wybrane zagadnienia - Dodatek nr 6 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6 (558) z dnia 20.03.2022

Zwrot pobranego podatku przez organ podatkowy

Stosownie do art. 44f ust. 1 updof i art. 28b ust. 1 updop, organ podatkowy zwraca, na wniosek, podatek pobrany zgodnie z art. 41 ust. 12 updof i art. 26 ust. 2e updop. Wysokość podatku do zwrotu określa się na podstawie zwolnień lub stawek wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Wniosek o zwrot podatku może złożyć podatnik albo płatnik w zależności od tego, który z nich poniósł ekonomiczny ciężar zapłaty podatku. Zawiera on oświadczenie co do zgodności z prawdą faktów przedstawionych we wniosku oraz co do zgodności z oryginałem dokumentacji załączonej do wniosku. Obowiązek złożenia takiego oświadczenia istnieje także na dalszym etapie postępowania w odniesieniu do przedstawianych kolejnych faktów oraz przekazywanej uzupełniającej dokumentacji.

Przykład

Spółka z o.o. wypłaci zagranicznej spółce-matce dywidendę w wysokości 3.500.000 zł. Spełnione są wymogi zwolnienia określone w art. 22 ust. 4 updop. Spółka-matka przedłożyła spółce certyfikat rezydencji i pisemne oświadczenie, że w stosunku do wypłacanych należności spełnione zostały warunki, o których mowa w art. 22 ust. 4 pkt 4 updop. Spółka nie pobrała podatku od kwoty 2.000.000 zł (zastosowała zwolnienie określone w art. 22 ust. 4 updop), ale jest zobowiązana wpłacić 19% podatku od 1.500.000 zł.

Przed wypłatą dywidendy spółki porozumiały się co do tego, który podmiot poniesie wydatek na podatek u źródła.

Wariant I

Strony umówiły się, że podatek u źródła obciąży spółkę-matkę. Spółka z o.o. wypłaci jej kwotę 3.215.000 zł i wpłaci do urzędu skarbowego podatek w wysokości 285.000 zł (1.500.000 x 19%). Spółka-matka złoży wniosek o zwrot podatku.

Wariant II

Strony umówiły się, że spółka z o.o. poniesie wydatek na podatek u źródła. Spółka z o.o. wypłaci spółce-matce kwotę 3.500.000 zł i wpłaci do urzędu skarbowego podatek w wysokości 285.000 zł. Spółka z o.o. złoży wniosek o zwrot podatku.

Do wniosku dołącza się dokumentację pozwalającą na ustalenie jego zasadności, jest to w szczególności:

 • certyfikat rezydencji podatnika,
 • dokumentacja dotycząca przelewów bankowych lub inne dokumenty wskazujące na sposób rozliczenia lub przekazania należności objętych wnioskiem,
 • dokumentacja dotycząca zobowiązania do wypłaty należności,
 • oświadczenie podatnika, że w odniesieniu do czynności, w związku z którą składany jest wniosek o zwrot podatku, podatnik jest podmiotem, na którym ciąży obowiązek podatkowy, a także oświadczenie podatnika, że podatnik/spółka albo zagraniczny zakład jest rzeczywistym właścicielem wypłacanych należności - w przypadku gdy wniosek o zwrot podatku składa podatnik,
 • oświadczenie podatnika, że prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą w kraju miejsca zamieszkania/siedziby podatnika dla celów podatkowych, z którą wiąże się uzyskany przychód - w przypadku gdy wniosek o zwrot podatku składa podatnik, gdy należności są uzyskiwane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • dokumentacja wskazująca na ustalenia umowne, z powodu których płatnik wpłacił podatek z własnych środków i poniósł ciężar ekonomiczny tego podatku - w przypadku gdy wniosek o zwrot podatku składa płatnik,
 • uzasadnienie wnioskodawcy, że spełnione są warunki będące przedmiotem wcześniej wymienionych oświadczeń.

Jeśli wniosek dotyczy podatku pobranego od należności wypłaconej podatnikowi CIT, dokumentacja ta dodatkowo powinna zawierać oświadczenie podatnika, że w stosunku do wypłacanych należności spełnione zostały warunki, o których mowa odpowiednio w art. 21 ust. 3 pkt 4 lit. b, ust. 3a i 3c lub art. 22 ust. 4 pkt 4 updop.

Wniosek o zwrot podatku składa się w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej dostępnej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. W ten sam sposób następuje uzupełnienie wniosku o zwrot podatku w zakresie przedstawienia organowi podatkowemu dalszych faktów oraz przekazania uzupełniającej dokumentacji.

W sprawie zwrotu podatku organ podatkowy wydaje decyzję, w której określa kwotę zwrotu, chyba, że wniosek o zwrot podatku nie budzi wątpliwości, organ podatkowy dokonuje zwrotu kwoty wskazanej we wniosku bez wydania decyzji. Zwrot podatku następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 6 miesięcy od dnia wpływu wniosku o zwrot podatku.

Omawiany tryb zwrotu podatku przewidziany w art. 44f ust. 1 updof i art. 28b ust. 1 updop ma zastosowanie do podatku pobranego zgodnie z art. 41 ust. 12 updof i art. 26 ust. 2e updop, tj. podatku pobranego od nadwyżki ponad 2.000.000 zł. Natomiast w odniesieniu do podatku pobranego od wypłat należności w części nieprzekraczającej 2.000.000 zł (tj. gdy podstawą pobrania podatku nie będzie art. 41 ust. 12 updof i art. 26 ust. 2e updop) stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej (art. 72 i nast.). Taka sytuacja wystąpi, np. gdy podatnik nie przedłoży płatnikowi swojego certyfikatu rezydencji i z tego powodu płatnik nie zastosuje zwolnienia/preferencyjnej stawki wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
3
4
6
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej
Przydatne linki
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.