podatek VAT, podatek dochodowy, ulgi, odliczenia, zwolnienia podatkowe
lupa
A A A

Podatek u źródła - wybrane zagadnienia - Dodatek nr 6 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6 (558) z dnia 20.03.2022

Obowiązek poboru podatku, gdy suma należności wypłaconych podatnikowi przekroczyła 2.000.000 zł

Stosownie do art. 41 ust. 12 updof i art. 26 ust. 2e updop, jeżeli łączna kwota należności wypłacanych z tytułów wymienionych w art. 29 ust. 1 pkt 1art. 30a ust. 1 pkt 1-5a updof oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 i art. 22 ust. 1 updop na rzecz podmiotu powiązanego, przekroczyła w roku podatkowym obowiązującym u wypłacającego te należności łącznie kwotę 2.000.000 zł na rzecz tego samego podatnika, to osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami są obowiązane jako płatnicy pobrać w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat według stawki podatku określonej w powołanych przepisach od nadwyżki ponad kwotę 2.000.000 zł.

W tym przypadku płatnicy nie mają możliwości niepobrania podatku na podstawie właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, a także uwzględniania zwolnień lub stawek wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Przykład

Spółka z o.o. wypłaci zagranicznej spółce-matce należności za prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego w wysokości 3.000.000 zł. Spełnione są wymogi zwolnienia określone w art. 21 ust. 3 updop.

Spółka-matka otrzymująca należność przedłożyła spółce z o.o. certyfikat rezydencji i pisemne oświadczenie, że w stosunku do wypłacanych należności spełnione zostały warunki, o których mowa w art. 21 ust. 3a i 3c updop oraz że jest rzeczywistym właścicielem wypłacanych należności. Spółka z o.o. dochowała należytej staranności przy weryfikacji uprawnienia do zastosowania preferencji podatkowych w momencie wypłaty należności.

Ponieważ w roku podatkowym obowiązującym u wypłacającej spółki z o.o. wypłacana spółce-matce należność przekroczyła 2.000.000 zł, spółka postąpiła w następujący sposób:

 • nie pobrała podatku od kwoty 2.000.000 zł, ponieważ skorzystała z możliwości zastosowania zwolnienia określonego w art. 21 ust. 3 updop,
 • pobrała 20% podatku od kwoty 1.000.000 zł, czyli 200.000 zł.

Powołany art. 41 ust. 12 updof i art. 26 ust. 2e updop stosuje się odpowiednio do należności, które bez uzasadnionych przyczyn ekonomicznych nie zostały zakwalifikowane jako należności wymienione w art. 29 ust. 1 pkt 1 lub art. 30a ust. 1 pkt 1-5a updof i art. 21 ust. 1 pkt 1 lub art. 22 ust. 1 updop (art. 41 ust. 12c updof i art. 26 ust. 2ec updop).

Podkreślenia wymaga, że od 1 stycznia 2022 r. art. 41 ust. 12 updof i art. 26 ust. 2e updop nie ma zastosowania do:

 • należności wypłacanych za tzw. usługi niematerialne wymienionych w art. 29 ust. 1 pkt 5 updof i art. 21 ust. 1 pkt 2a updop,
 • należności wypłacanych za usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, wykonywanej przez osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania za granicą/osoby prawne mające siedzibę za granicą, a organizowanej za pośrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących działalność w zakresie imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na terytorium Polski, wymienionych w art. 29 ust. 1 pkt 2 updof i art. 21 ust. 1 pkt 2 updop,
 • należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej, z wyjątkiem ładunków i pasażerów tranzytowych, wymienionych w art. 29 ust. 1 pkt 3 updof i art. 21 ust. 1 pkt 3 updop,
 • przychodów uzyskanych na terytorium RP przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z lotniczego rozkładowego przewozu pasażerskiego, skorzystanie z którego wymaga posiadania biletu lotniczego przez pasażera, wymienionych w art. 29 ust. 1 pkt 4 updof i art. 21 ust. 1 pkt 4 updop,
 • wypłat (świadczeń) lub postawionych do dyspozycji podatników PIT mających miejsce zamieszkania w Polsce, pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 30a ust. 1 pkt 4 updof (tj. dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych) - art. 41 ust. 12 updof, zdanie drugie,
 • podmiotów będących podatnikami CIT, którzy mają siedzibę lub zarząd na terytorium Polski (art. 26 ust. 2eb updop),
 • do wypłat realizowanych na rzecz podmiotu niepowiązanego w rozumieniu odpowiednio art. 23m ust. 1 pkt 4 updof i art. 11a ust. 1 pkt 4 updop (art. 41 ust. 12a updof i art. 26 ust. 2ea updop).

W przypadku należności wypłacanych w walucie obcej, na potrzeby ustalenia, czy przekroczona została kwota 2.000.000 zł, wypłacone należności przelicza się na złote według kursu średniego waluty obcej ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień:

 • wypłaty lub postawienia do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych - w przypadku podatników PIT (art. 41 ust. 13 updof),
 • wypłaty (wypłaty w rozumieniu art. 26 ust. 7 updop, czyli wykonania zobowiązania w jakiejkolwiek formie, w tym poprzez zapłatę, potrącenie lub kapitalizację odsetek) - w przypadku podatników CIT (art. 26 ust. 2k updop).

Stosownie do art. 41 ust. 14 updof i art. 26 ust. 2l updop, jeżeli nie można ustalić wysokości należności wypłaconych na rzecz tego samego podatnika, domniemywa się, że przekroczyła ona kwotę 2.000.000 zł.

Jeżeli rok podatkowy płatnika CIT jest dłuższy albo krótszy niż 12 miesięcy, kwotę graniczną, od której będą miały zastosowanie zasady poboru podatku, oblicza się jako iloczyn 1/12 kwoty 2.000.000 zł i liczby rozpoczętych miesięcy roku podatkowego, w którym dokonano wypłaty tych należności (art. 26 ust. 2i updop).

W myśl art. 26 ust. 2j updop, jeżeli obliczenie kwoty wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz art. 22 ust. 1 updop na rzecz podmiotu powiązanego, nie jest możliwe poprzez wskazanie roku podatkowego płatnika, należy odnieść się do obowiązującego u tego płatnika roku obrotowego, a w razie jego braku - obowiązującego u tego płatnika innego okresu o cechach właściwych dla roku obrotowego, nie dłuższego jednak niż 23 kolejne miesiące.

Zwróć uwagę!

Po 1 stycznia 2022 r. w przypadku wypłaty dokonywanej na rzecz nierezydenta w celu ustalenia właściwych zasad opodatkowania należy m.in. zbadać:

 • czy dana należność jest należnością, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 i art. 30a ust. 1 pkt 1-5a updof oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 i art. 22 ust. 1 updop,
 • czy należność jest wypłacana na rzecz podmiotu powiązanego,
 • czy łączna kwota należności wypłacanych z wymienionych tytułów na rzecz podmiotu powiązanego przekroczyła w roku podatkowym obowiązującym u wypłacającego te należności łącznie kwotę 2.000.000 zł na rzecz tego samego podatnika.
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

PIT 2022 - Korzystaj bezpłatnie - https://www.gofin.pl/pit/

Terminarz

maj 2023
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej
Przydatne linki
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.